Tisdag 23 juni

VÄDER
Växlande molnighet under dagen och från middagstid till 18-tiden en del kortvariga regnskurar. Åter uppehåll från 17:00 Ganska god sikt.
02:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 4 m/s, +12,6°C, vattenstånd +10 cm
05:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +10,7°C, vattenstånd +5 cm
08:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 4 m/s, +12,8°C, vattenstånd +2 cm
11:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +14,1°C, vattenstånd +8 cm
14:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 8 m/s, +14,8°C, vattenstånd +11 cm
17:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 10 m/s, +15,8°C, vattenstånd +6 cm
20:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 8 m/s, +15,1°C, vattenstånd +5 cm
23:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,5°C, vattenstånd +11 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:11.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren Lazarov, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 19 nät 03:45-10:45. Ringmärkning av tobisgrissleungar på Västudden.

OBSERVATIONER
VATTENRALL Förutom två aktivt spelande hanar i Kausan resp. N om Fotogenboden sågs idag en årsunge springa igenom ett hål i köksnätet.
SKÄRSNÄPPA Ett ex med flagga höll till bland stenarna längst in i Kausan.
SKÄRSNÄPPA Ett ex märkt med flagga höll till i Kausan under dagen.
STORSPOV Ett ex hördes sträckande över fyrområdet vid 18-tiden.
ROSKARL En hane höll till på ön under dagen.
TOBISGRISSLA Vid ringmärkning av tobisgrissleungar på Västudden satte vi på ring på 36 pulli i 25 bon, alltså 1,44 ungar per bo.
KÄRRSÅNGARE En hane satt och sjöng i slånbuskagen på nätplatserna 5 och 6 N om fågelstationen vid 04-tiden och ringmärktes en timme senare.

RINGMÄRKNING
52 individer av 6 arter:
Tobisgrissla 36 pulli, sädesärla 1, rödstjärt 2, kärrsångare 1, gransångare 1 och stare 11.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 323 och i år 4 588.

KONTROLLER
Den på ön häckande hanen och en av hans ungar kontrollerades efter nätfångst.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Vi började idag inventera och ringmärka tobisgrissleungar i naturliga bon på Västudden. Det var en tendens till bon med bara en unge i stället för två ungar. Förmodligen har det kalla och regniga vädret senaste två månaderna bidragit till att det blivit alltför tufft för det ena syskonet som därför svultit ihjäl.
Stefan och Annika, som hade 10 övernattande konferensdeltagare, kom med överblivna godsaker till fågelstationspersonalen vilket som vanligt uppskattades.

VID DATORN
Uno Unger

 • GrågåsAnser anser 1 Adult Rastande (Den sågs simmande utanför Västudden in mot Kausan vid 14-tiden.)
 • KanadagåsBranta canadensis 14 Adult Stationär
 • GravandTadorna tadorna 4 Pulli Stationär (Kvar i Kausan.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar (Kvar i Kausan.)
 • GravandTadorna tadorna 5 Adult Stationär
 • EjderSomateria mollissima 291 ex. Stationär (De räknades mellan Lilleland och Klockfotsrevet.)
 • SjöorreMelanitta nigra 32 ex. Sträckande S (En flock passerade söderut.)
 • SjöorreMelanitta nigra 12 ex. Stationär (De låg bland ejdrar S om Lillelandsrevet.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 2 ex. Stationär (Minst 2 ex.)

 • GråhägerArdea cinerea 1 ex. Rastande (Den kom flygande österifrån och landade på Västudden 09:28.)
 • VattenrallRallus aquaticus 3 ex. Stationär (2 ex spelande på samma ställen som tidigare i veckan. Dessutom sågs en årsunge springa igenom ett hål i köksnätet.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • SkärsnäppaCalidris maritima 1 ex. Stationär (Ett ex märkt med flagga höll till i Kausan under dagen.)

 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 Adult Rastande (Den stod på en sten i Kausan under kvällen.)
 • StorspovNumenius arquata 1 ex. Sträckande (Den hördes sträckande över fyrområdet vid 18-tiden.)
 • GluttsnäppaTringa nebularia 1 ex. Rastande (Den stöttes i Kausan och flög ut på Västudden 04:17.)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RoskarlArenaria interpres 1 Hane Rastande (Den sågs ett par gånger under dagen, både på Playan och Västudden.)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 1 Adult I par Stationär
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär (Vid ett tillfälle under dagen blev det full kalabalik i fiskmåskolonin N om Fotogenboden när en silltrut dödade en fiskmåsunge och därefter stod där en längre stund och åt på kadavret.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Bo, ägg/ungar
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Adult I par Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande (Ett par ruvar fortfarande på stenmalen O om Strandoxeln.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis Noterad Adult Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär (Vid ringmärkning av tobisgrissleungar på Västudden satte vi på ring på 36 pulli i 25 bon, alltså 1,44 ungar per bo.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle 36 Pulli Ringmärkt
 • TornseglareApus apus 3 ex. Förbiflygande (De passerade mot SV över Västudden 09:25.)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Föda åt ungar (Vi nymärkte en 3K+ hona.)
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Ringmärkt
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 2 ex. Ringmärkt
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 2 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • KoltrastTurdus merula Noterad I par Stationär (En av öns ungfåglar kontrollerade och var nu helt utväxt.)
 • KärrsångareAcrocephalus palustris 1 ex. Rastande (En hane satt och sjöng i slånbuskagen på nätplatserna 5 och 6 N om fågelstationen vid 04-tiden och ringmärktes en timme senare.)
 • KärrsångareAcrocephalus palustris 1 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • StareSturnus vulgaris 100 ex. Rastande (Ca 100 ex förbisträckande/rastande varav 11 ringmärktes.)
 • StareSturnus vulgaris 11 ex. Ringmärkt
 • Gråsiska, underarten cabaretCarduelis flammea cabaret 2 ex. Rastande (2 ex, sannolikt ett par, sträckte västerut över fyrområdet 06:12.)

Nidingen övr organismer, Onsala s:n, Hl

Uno Unger, Anette Unger, Ulrika Tollgren, Linda Niklasson
 • TistelfjärilVanessa cardui 1 Imago/adult Friflygande (Den sågs flygande i trädgårdsfållan.)
 • KnubbsälPhoca vitulina 2 ex. Vilande (Vardera ett ex låg på Havrastenen resp. Klockfotsrevet.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *