Lördag 20 juni

VÄDER
Växlande molnighet men under morgon och eftermiddag/kväll tidvis helt molnfritt. God sikt.
02:00: Medelvind N 5 m/s, byvind 6 m/s, +12,8°C, vattenstånd -1 cm
05:00: Medelvind N 5 m/s, byvind 6 m/s, +12,6°C, vattenstånd -3 cm
08:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,6°C, vattenstånd -1 cm
11:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,7°C, vattenstånd +9 cm
14:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +15,0°C, vattenstånd +8 cm
17:00: Medelvind NV 9 m/s, byvind 11 m/s, +15,6°C, vattenstånd +7 cm
20:00: Medelvind NV 10 m/s, byvind 12 m/s, +15,3°C, vattenstånd +5 cm
23:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +14,3°C, vattenstånd +10 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:10.

PERSONAL
5 adulter och 6 juveniler, familjerna Hanje-Mårtensson, Lager samt Nilsson-Wikström avlöstes vid middagstid av Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren Lazarov, Anette Unger och Uno Unger. Mikael Hake var skeppare på vår båt Stuff och han skötte personalbytet.

VERKSAMHET
Nätfångst med 20 nät 03:45-08:45.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV Två ex stod bland storskarvar på Klockfotsrevet under tidig eftermiddag.
VATTENRALL Sent på kvällen konstaterades att två hanar spelar mot varanda, den ena i slånbuskagen vid Fotogenboden och den andra längst in i Kausan.
SKÄRSNÄPPA Tre ex fortfarande kvar i Kausan.
ROSKARL Två hanar rastade en stund vid 18-tiden på Playan.
GRÖNSISKA Två fjolåringar (2K) i par ringmärktes. Med gårdagens grönsiska 3 ex på 2 dagar. Verkligen ett oväntat uppträdande av denna art mitt i sommaren.

RINGMÄRKNING
41 individer av 4 arter:
Tobisgrissla 32 pulli, skärpiplärka 1, stare 61 och grönsiska 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 177 och i år 4 442.

KONTROLLER
Tre egna kontroller av skärsnäppor avlästes med tubkikare i Kausan under eftermiddagen, De var ring-/färgmärkta som fjolåringar 30/3, 8/4 resp. 21/5 i år.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).

ÖVRIGT
Den avgående fågelstationsstyrkan passade på att äta lunch innan färden mot fastlandet och bjöd föredömligt även den avlösande personalen på det som blivit över från gårdagens midsommarfirande. Det tackar vi för och hoppas detta kan bli en vana framöver.
Stefans hjälpskeppare Lisa kom ut med en kamratgrupp från Onsala för en halvdagsutflykt. Dessutom besöktes ön av en privatbåt med 7 personer.

VID DATORN
Robert Lager och Uno Unger

Nidingen, Hl

Uno Unger, Anette Unger, Ulrika Tollgren, Robert Lager, Ulf Hanje, Patrick Tollgren Lazarov, Linda Niklasson
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 40 ex. Stationär (Minst 40 ex stod på Klockfotsrevet under tidig eftermiddag.)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 2 2K+ Stationär (Sydostudden, ev. samma ex sågs även på Klockfotsrevet under tidig eftermiddag.)

 • KanadagåsBranta canadensis 5 Adult Stationär (De stod tillsammans S om Prästens grav under sen eftermiddag.)
 • GravandTadorna tadorna 4 Pulli Stationär (Kvar i Kausan med sina föräldrar.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar (Kvar i Kausan med sina 4 ungar, dessutom sågs ytterligare minst 2 adulta fåglar.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (Endast en pullus sågs idag och den passades av flera honor mellan Lilla bryggan och Hamnudden.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Spel/sång (En hane hördes spelande i buskagen närmast Fotogenboden precis som vanligt senaste tiden. Samtidigt spelade ytterligare en hane innerst i Kausan.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Bo, ägg/ungar
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 7 Adult Obs i häcktid, lämplig biotop (Ideliga bytesöverlämnigar, minst 7 adulta.)
 • FisktärnaSterna hirundo 1 Adult I par Ruvande (Honan ruvar på stenmalen ca 25 meter NO om Strandoxeln.)
 • SilvertärnaSterna paradisaea 2 Adult Obs i häcktid, lämplig biotop
 • SmåtärnaSternula albifrons 1 ex. Rastande (Kort i Kausan på morgonen.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär (Tre pulli försågs med ring bland M-holkarna.)
 • SkärsnäppaCalidris maritima 3 2K+ Individmärkt (De sågs i Kausan under eftermiddagen. Två med flaggor (AMT, AA6) och en med enbart metallring 453131x där tyvärr sista siffran ej lyckades avläsas.)

 • RödbenaTringa totanus Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (Ett par varnar kraftfullt med ungar i Kausan/Gula huset-området.)
 • RoskarlArenaria interpres 2 Adult Hane Rastande (rastade en stund vid 18-tiden på Playan.)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär (Boet som upptäcktes häromdagen återbesöktes och ungarna rm.)
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • StareSturnus vulgaris 50 1K Rastande (Minst 50 ex varav 6 årsungar ringmärktes.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 2K I par Rastande (Två fjolåringar (2K) i par ringmärktes. Med gårdagens grönsiska 3 ex på 2 dagar. Verkligen ett oväntat uppträdande av denna art mitt i sommaren.)
 • Gråsiska, underarten cabaretCarduelis flammea cabaret 1 ex. Förbiflygande (Den hördes överflygande.)

Nidingen övr organismer, Hl

 • KnubbsälPhoca vitulina 2 Adult

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *