fredag 23 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Från midnatt härskade en hård västvind över Kattegatt. Stjärnklar efternatt och gryning med mycket god sikt. Klart och soligt hela dagen med lite dis över hav och kust.

02:00: Medelvind V 17 m/s, byvind 22 m/s, +11,7°C, vattenstånd +59 cm, 1002 hPa
05:00: Medelvind V 16 m/s, byvind 22 m/s, +11,8°C, vattenstånd +57 cm, 1004 hPa
08:00: Medelvind V 13 m/s, byvind 18 m/s, +11,4°C, vattenstånd +45 cm, 1008 hPa
11:00: Medelvind VNV 13 m/s, byvind 17 m/s, +11,9°C, vattenstånd +44 cm, 1012 hPa
14:00: Medelvind VNV 10 m/s, byvind 14 m/s, +12,3°C, vattenstånd +41 cm, 1015 hPa
17:00: Medelvind VNV 8 m/s, byvind 12 m/s, +11,8°C, vattenstånd +28 cm, 1016 hPa

Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 08:05 och ned 17:48.

PERSONAL
Göran Andersson och Per Arne Lindgren.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 20 burar i Kausan 12:30-18:30.
Sträckobservationer 07:40-10:40, större delen av tiden i lä av nya fyren. Därefter sporadisk bevakning över havet.

OBSERVATIONER

STORLOM – en trolig 1K-individ, tillsammans med en svartnäbbad islom, kom från NV 10:02 och passerade Nidingen på insidan mot SO 10:04.
SVARTNÄBBAD ISLOM – klockan 10:02-10:04 passerade en ruggande 2K+ svartnäbba tillsammans med en storlom på insidan av Nidingen. Duon kom från NV och höll sydostlig kurs.

STORMFÅGEL – minst 200 sträckte mot norr 07:40-10:40 varav ungefär hälften klockan 08-09.
HAVSSULA – summa 192 sträckande havssulor bokfördes i dag: fyra 1K, tjugoen 2K, sexton 3K, tjugoåtta 4K, trettiosex 4K+ och 87 adulter (5K+).

BLÅ KÄRRHÖK – vid 11-tiden flög en 1K+ honfärgad förbi stationen och rastade en stund på Playan. Sträckte strax söderut.
SKÄRSNÄPPA – en 30-flock rastade på Hamnudden under em.

TRETÅIG MÅS – Uppskattningsvis ett par hundra sträckande. En större andel 1K-individer i dag än i går.
ALKEKUNG – åtta sträckande under tidiga morgonen: 1+1+5 rundade Västudden mot söder medan en kung flög österut längs Nordstranden.

JORDUGGLA – upptäcktes dagvilande på Playan men flyttade sig ut på Ostudden småningom.

VINTERHÄMPLING – ca 20 ex på ön i dag.
SNÖSPARV – ett ex stöttes ute på Ostudden.

RINGMÄRKNING
7 individer av 1 art:
ängspiplärka 7.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1 476 och i år 9 015.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: ängspiplärka 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
* Strax efter midnatt började havsvattennivån stiga från högt till mycket högt. Per Arne hade förutsett detta och flyttat upp vadarburarna till säker mark redan under gårdagen.
Efter nattens och morgonens hårda kuling i kombination med högt vattenstånd i havet, hade Kausan möblerats om ordentligt. PA kunde dock placera ut 20 burar för fångst av piplärkor efter 12:30. Däremot är det svårt att f.n. placera ut vadarfällor på Playan.
* Under eftermiddagen tvättade och putsade Göran utsidorna av alla fönstren på fågelstationsdelen.
* Flagglinan (en plastad stålvajer, som sattes upp ganska nyligen) gick av i dag och flaggan for i backen. Troligen är det något nära toppen, som nöter av linorna i förtid.

Mikael Hake

Hej alla Nidingar!
Jag fortsätter på skärsnäppespåret, eftersom färgmärkningen av våra små rundnätta tjockisar ger resultat. Denna skärsnäppa sågs av Matti Riihimäki och William Velmala på en pytteliten ö utanför finska sydkusten 5:e och 10:e oktober nu i höst. Den är märkt på Nidingen av undertecknad 10 april i år och kontrollerad av Uno Unger två dagar senare. Det är en intressant observation, eftersom den indikerar att en del av våra övervintrande snäppor kommer från östliga häckningsplatser. Varifrån? Ja, det är en av de frågor som ännu inte har besvarats…

Mikael Hakes foto.

VID DATORN
Göran Andersson

 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 4 ex. Sträckande S
 • SmåskrakeMergus serrator 3 1K+ Honfärgad Rastande
 • StorlomGavia arctica 1 1K+ Sträckande SO (En trolig 1K-individ, tillsammans med en svartnäbbad islom, kom från NV 10:02 och passerade Nidingen på insidan mot SO 10:04.)
 • Svartnäbbad islomGavia immer 1 2K+ Sträckande SO (Klockan 10:02-10:04 passerade en ruggande 2K+ svartnäbba tillsammans med en storlom på insidan av Nidingen. Duon kom från NV och höll sydostlig kurs.)

 • StormfågelFulmarus glacialis 200 ex. Sträckande N (Minst 200 sträckte mot norr 07:40-10:40 varav ungefär hälften klockan 08-09.)
 • HavssulaMorus bassanus 4 1K Sträckande
 • HavssulaMorus bassanus 21 2K Sträckande
 • HavssulaMorus bassanus 16 3K Sträckande
 • HavssulaMorus bassanus 28 4K Sträckande
 • HavssulaMorus bassanus 36 4K+ Sträckande
 • HavssulaMorus bassanus 87 5K+ Sträckande (Summa 192 sträckande sulor bokfördes i dag: fyra 1K, tjugoen 2K, sexton 3K, tjugoåtta 4K, trettiosex 4K+ och 87 adulter (5K+).)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • Blå kärrhökCircus cyaneus 1 1K+ Honfärgad Sträckande S (Vid 11-tiden flög en 1K+ honfärgad förbi stationen och rastade en stund på Playan. Sträckte troligen söderut.)
 • SkärsnäppaCalidris maritima 30 ex. Rastande (Hamnudden under em.)

 • SilltrutLarus fuscus 1 1K Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 200 1K+ Sträckande
 • SillgrisslaUria aalge 50 ex. Sträckande
 • TordmuleAlca torda 100 ex. Sträckande
 • TobisgrisslaCepphus grylle 4 ex. Rastande
 • AlkekungAlle alle 8 ex. Sträckande (Åtta sträckande under tidiga morgonen: 1+1+5 rundade Västudden mot söder medan en kung flög österut längs Nordstranden.)

 • JordugglaAsio flammeus 1 ex. Rastande (Upptäcktes dagvilande på Playan men flyttade sig ut på Ostudden småningom.)

 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 7 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Rastande
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Rastande
 • KungsfågelRegulus regulus Noterad Rastande
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • BofinkFringilla coelebs 2 ex. Rastande
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 20 ex. Rastande
 • SnösparvPlectrophenax nivalis 1 ex. Rastande (Flög upp mellan Kruthuset och Prästens grav ute på Ostudden. Troligen samma individ som i går.)
 • GulsparvEmberiza citrinella 1 ex. Rastande