torsdag 22 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – 2015

VÄDER
Under gårdagskvällen och natten till i dag drog lite regn förbi. I gryningen och utåt morgonen passerade flera mindre områden med fint duggregn och nedsatt sikt. Helmulet förstås men mellan nederbördscellerna god sikt. Mer ihållande duggregn vid 08:30-tiden samt 12:30-13:45 och 15:30-.
Efter klockan 14 tillfälligt avtagande sydvind men vid 16-tiden ökande västlig vind.

02:00: Medelvind SSV 10 m/s, byvind 14 m/s, +11,0°C, vattenstånd +13 cm, 1006 hPa
05:00: Medelvind SSV 9 m/s, byvind 12 m/s, +11,3°C, vattenstånd +10 cm, 1005 hPa
08:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 12 m/s, +11,3°C, vattenstånd +10 cm, 1004 hPa
11:00: Medelvind S 11 m/s, byvind 14 m/s, +11,4°C, vattenstånd +17 cm, 1002 hPa
14:00: Medelvind SSV 12 m/s, byvind 17 m/s, +11,7°C, vattenstånd +34 cm, 1001 hPa
17:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 16 m/s, +10,7°C, vattenstånd +35 cm, 1001 hPa
20:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 13 m/s, +11,5°C, vattenstånd +28 cm, 1002 hPa

Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 08:03 och ned 17:50.

PERSONAL
Göran Andersson och Per Arne Lindgren.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 5 nät 07:00-08:00, 7 nät 08:00-12:00 samt 31 burar i Kausan och 11 burar på Playan 07:30-12:30.
Sträckobservationer 08:00-12:30 med korta avbrott för fångst och ringmärkning samt 14:00-15:30 och 16:15-17:30.

OBSERVATIONER
SMÅLOM – en ad, ruggande till vinterdräkt anl lågt från norr 08:19 och landade utanför Nordstranden.
SKÄGGDOPPING – en 1K flyttade söderut.

STORMFÅGEL – minst 100 ex. Nästan samtliga sträckte S 16:15-17:35.

GRÅLIRA – åtta (8!) gråliror varav den första ändrade kurs från S till V och övriga sju sträckte mot söder.

Första sågs 10:28-10:31 sträcka in från norr mot Nordstranden under aktiv flygning i vågtoppshöjd mot sydlig motvind. Hastigt, via en hög båge, svängde gråliran av mot väster och höll den kursen under varierande bågar in i duggregnsdiset.

Den andra hade troligen kommit på ungefär samma inflygningsrutt, men valt att runda Västudden 12:07 och fortsätta sydvart.

Övriga sex gråliror passerade 16:15-17:35 och hade sydlig kurs efter att ha passerat Nidingen:
16:16 – en bit utanför Västudden.
16:27 – ca 100 m utanför Nordstranden.
16:35 – rundade Västudden.
16:39 – innanför Klockfotsbojen sydväst om ön. Troligen var det minst en grålira till just där och då.
16:55 – endast tiotalet meter utanför Nordstranden innan den rundade Västudden mot söder.
17:34 – anlände från norr och tangerade Västudden.

HAVSSULA – totalt ca 220 ex. De flesta klockan 14:00-15:30, då sydvinden tillfälligt avtog något.
Åldersfördelning: två 1K, sex 2K, sex 3K, fyra 4K, 22 äldre (4K+), 134 adulter (5K+) och ca 45 ex utan ålder i protokollet.

SKÄRSNÄPPA – minst 35 flög runt ön i dag vid två tillfällen.

TRETÅIG MÅS – minst 370 sträckte S i dag, varav elva 1K, 260 adulter och ca 100 utan ålder i protokollet.
SILLGRISSLA – minst 70 ex.
TORDMULE – minst 140 ex.

VINTERHÄMPLING – ca 20 ex på ön i dag.
SNÖSPARV – ett ex anlände på e.m. och flög omkring en stund nära fyrplatsen.

RINGMÄRKNING
6 individer av 4 arter:
gärdsmyg 1, rödhake 1, kungsfågel 3 och bergfink 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1 469 och i år 9 008.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: ängspiplärka 1, rödhake 1 och kungsfågel 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Per Arne har putsat insidorna av stationens fönster … undertecknad siktar på att ta utsidorna under morgondagens vackra väder.

”BLÅSFÅGELDAGEN” 22 oktober i sammandrag:

GRÅLIRA – åtta (8!) gråliror varav den första ändrade kurs från S till V och övriga sju sträckte mot söder.
1) Första sågs 10:28-10:31 sträcka in från norr mot Nordstranden under aktiv flygning i vågtoppshöjd mot sydlig motvind. Hastigt, via en hög båge, svängde gråliran av mot väster och höll den kursen under varierande bågar in i duggregnsdiset.
2) Den andra hade troligen kommit på ungefär samma inflygningsrutt, men valt att runda Västudden 12:07 och fortsätta sydvart.
Övriga sex gråliror passerade 16:15-17:35 och hade sydlig kurs efter att ha passerat Nidingen:
3) 16:16 – en bit utanför Västudden.
4) 16:27 – ca 100 m utanför Nordstranden.
5) 16:35 – rundade Västudden.
6) 16:39 – innanför Klockfotsbojen sydväst om ön. Troligen var det minst två gråliror till just där och då i motljuset.
7) 16:55 – endast tiotalet meter utanför Nordstranden innan den rundade Västudden mot söder.
8) 17:34 – anlände från norr och tangerade Västudden.

STORMFÅGEL – minst 100 ex. Nästan samtliga sträckte söderut klockan 16:15-17:35.

HAVSSULA – totalt ca 220 ex. De flesta klockan 14:00-15:30, då sydvinden tillfälligt avtog något.
Åldersfördelning: två 1K, sex 2K, sex 3K, fyra 4K, 22 äldre (4K+), 134 adulter (5K+) och ca 45 ex utan ålder i protokollet.

TRETÅIG MÅS – minst 370 sträckte S i dag, varav elva 1K, 260 adulter och ca 100 utan ålder i protokollet.

SILLGRISSLA – minst 70 ex.
TORDMULE – minst 140 ex.

……………..

FOTOT är taget sent på em. 22 oktober 2015. Vy från väster med en av grindstolparna (med en fyr i miniatyr) i förgrunden:

Göran Anderssons foto.

VID DATORN
Göran Andersson

 • GräsandAnas platyrhynchos 31 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 9 ex. Sträckande S
 • SvärtaMelanitta fusca 1 3K+ Hane Sträckande S
 • SmåskrakeMergus serrator 1 1K+ Honfärgad Förbiflygande
 • SmålomGavia stellata 1 3K+ Rastande
 • SkäggdoppingPodiceps cristatus 1 1K Sträckande S
 • StormfågelFulmarus glacialis 100 ex. Sträckande S (Minst 100 ex. Nästan samtliga sträckte S 16:15-17:35.)
 • GråliraPuffinus griseus 7 ex. Sträckande S (Åtta (8!) gråliror varav den första ändrade kurs från S till V och övriga sju sträckte mot söder. Övriga sex gråliror passerade 16:15-17:35 och hade sydlig kurs efter att ha passerat Nidingen:
  16:16 – en bit utanför Västudden.
  16:27 – ca 100 m utanför Nordstranden.
  16:35 – rundade Västudden.
  16:39 – innanför Klockfotsbojen sydväst om ön. Troligen var det minst en grålira till just där och då.
  16:55 – endast tiotalet meter utanför Nordstranden innan den rundade Västudden mot söder.
  17:34 – anlände från norr och tangerade Västudden.)

 • GråliraPuffinus griseus 1 ex. Sträckande V (Första gråliran (av åtta totalt 22.10 2015) sågs 10:28-10:31 sträcka in från norr mot Nordstranden under aktiv flygning i vågtoppshöjd mot sydlig motvind. Hastigt, via en hög båge, svängde gråliran av mot väster och höll den kursen under varierande bågar in i duggregnsdiset.)

 • HavssulaMorus bassanus 2 1K Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 6 2K Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 6 3K Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 4 4K Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 22 4K+ Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 134 5K+ Sträckande S (Totalt ca 220 ex. De flesta klockan 14:00-15:30, då sydvinden tillfälligt avtog något.
  Åldersfördelning: två 1K, sex 2K, sex 3K, fyra 4K, 22 äldre (4K+), 134 adulter (5K+) och ca 45 ex utan ålder i protokollet.)
 • HavssulaMorus bassanus 45 ex. Sträckande S (Ej åldersbestämda p.g.a. övrigt sträck.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus 3 ex. Stationär (Minst tre.)
 • SkärsnäppaCalidris maritima 35 ex. Rastande

 • FiskmåsLarus canus 1 1K Födosökande
 • SilltrutLarus fuscus 1 1K Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 260 3K+ Sträckande S
 • Tretåig måsRissa tridactyla 11 1K Sträckande S
 • Tretåig måsRissa tridactyla 100 1K+ Sträckande S
 • SillgrisslaUria aalge 70 ex. Sträckande S
 • Ob. sillgrissla/tordmuleUria aalge/Alca torda 50 ex. Sträckande N
 • TordmuleAlca torda 140 ex. Sträckande S
 • TobisgrisslaCepphus grylle 1 ex. Rastande
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande
 • SädesärlaMotacilla alba 1 1K+ Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 1 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula Noterad Rastande
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Rastande
 • BjörktrastTurdus pilaris 4 ex. Rastande
 • TaltrastTurdus philomelos 1 ex. Rastande
 • KungsfågelRegulus regulus 10 ex. Rastande
 • KungsfågelRegulus regulus 3 ex. Ringmärkt
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Rastande
 • BergfinkFringilla montifringilla Noterad Rastande
 • BergfinkFringilla montifringilla 1 ex. Ringmärkt
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 25 ex. Rastande
 • SnösparvPlectrophenax nivalis 1 ex. Förbiflygande
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Rastande