lördag 24 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Molnen drog in under efternatten och låg kvar som ett kompakt, grått lock hela dagen.
Tilltagande dis under em.

02:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 7 m/s, +10,8°C, vattenstånd -10 cm, 1019 hPa
05:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 9 m/s, +11,0°C, vattenstånd -10 cm, 1017 hPa
08:00: Medelvind SSV 9 m/s, byvind 12 m/s, +11,2°C, vattenstånd -8 cm
11:00: Medelvind SSV 9 m/s, byvind 11 m/s, +11,1°C, vattenstånd -6 cm, 1016 hPa
14:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 12 m/s, +11,3°C, vattenstånd +-0 cm, 1015 hPa
17:00: Medelvind S 11 m/s, byvind 13 m/s, +11,3°C, vattenstånd +10 cm, 1013 hPa

Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 08:07 och ned 17:45.

PERSONAL
Göran Andersson och Per Arne Lindgren. Den senast nämnde avlöstes vid lunchtid av Lotta Berg, Hanna Berg, Sara Skidell och Eva Åkesson. Transporten sköttes tryggt och säkert av Lasse Hellberg med stationens egen båt.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 16 nät klockan 07:00-09:00, 17 nät 09:00-13:00 samt 20 burar i Kausan 07:30-18:30.
Sporadiska sträckobservationer varvat med städning och småreparationer klockan 08-11.

OBSERVATIONER
KANADAGÅS – sågs i Kausan i gryningen när Per Arne lyste över vattenytan med strålkastaren.
SPARVHÖK – en gammal, grann hanne passerade fågelstationen på låg höjd mot SV under morgonen.
LADUSVALA – en trolig 1K-individ rundade Västudden söderut vid 14:30-tiden.
SVART RÖDSTJÄRT – en honfärgad sågs helt kort utåt Ostudden, i Svacken.
BJÖRKTRAST – minst fem rastande på ön.
RÖDVINGETRAST – minst en rastande.
SVARTHÄTTA – två nyanlända, en hanne och en hona, ringmärktes.
STEGLITS – en trio besökte ön under em.
GULSPARV – två rastande på fm.

RINGMÄRKNING
39 individer av 7 arter:
ängspiplärka 28, skärpiplärka 3, gärdsmyg 1, svarthätta 2, kungsfågel 1, bergfink 3 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1 515 och i år 9 054.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: två rödhakar och en gärdsmyg. Gransångaren, som märktes här mitt i sommaren (15.7) och som återfångats då och då under sommaren och hösten, noterades även i dag.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Per Arne rengjorde utsidan av östra fyrens ytterdörr och tog bort påväxt gräs från fyrfoten.
En larv av brunsprötad skymningssvärmare noterades på gräsplanen mellan dubbelfyrarna.

God morgon från ett grått Nidingen!

Jag gör ”en Uno” och frågar efter art m.m. och efterlyser några kloka inlägg om den avvikande vingteckningen.
Ledtråd: vissa individer av denna art görs sin höstflyttning mot NV, ja rentav norrut ibland!

Göran Anderssons foto.
Göran Anderssons foto.

VID DATORN
Göran Andersson

 • KanadagåsBranta canadensis 1 ex. Rastande (Kausan i gryningen.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 37 ex. Stationär (Kausan)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 2 Hona Förbiflygande
 • SmåskrakeMergus serrator 1 1K+ Honfärgad Födosökande
 • HavssulaMorus bassanus 1 1K Sträckande SV
 • HavssulaMorus bassanus 4 5K+ Sträckande SV
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • SparvhökAccipiter nisus 1 3K+ Hane Sträckande SV
 • SkärsnäppaCalidris maritima 17 ex. Rastande (Ostudden)

 • SilltrutLarus fuscus 1 1K Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Sträckande (Tydlig ökning av sträckaktiviteten efter kl 16.)
 • SillgrisslaUria aalge Noterad Sträckande
 • TordmuleAlca torda Noterad Sträckande
 • TobisgrisslaCepphus grylle 4 ex. Rastande
 • LadusvalaHirundo rustica 1 ex. Sträckande S
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 100 ex. Rastande (Varav 28 ringmärktes.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 28 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 3 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 10 ex. Rastande (Tre ringmärktes.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande (En ringmärktes.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 2 ex. Rastande (Vid ringmärkarlabbet resp. nya fyren.)
 • RödhakeErithacus rubecula Noterad Rastande (Två egna kortkontroller.)
 • Svart rödstjärtPhoenicurus ochruros 1 1K+ Honfärgad Rastande (Svackan innan Ostudden)

 • BjörktrastTurdus pilaris 5 ex. Förbiflygande
 • RödvingetrastTurdus iliacus 1 ex. Förbiflygande (Minst en.)
 • SvarthättaSylvia atricapilla 2 ex. Rastande (En hona och en hanne ringmärktes.)
 • SvarthättaSylvia atricapilla 2 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Rastande (Egen kontroll)
 • KungsfågelRegulus regulus Noterad Rastande (En ringmärkning.)
 • KungsfågelRegulus regulus 1 ex. Ringmärkt
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • BofinkFringilla coelebs 1 ex. Lockläte, övriga läten
 • BergfinkFringilla montifringilla 5 ex. Rastande (Tre ringmärktes.)
 • BergfinkFringilla montifringilla 3 ex. Ringmärkt
 • SteglitsCarduelis carduelis 3 ex. Förbiflygande
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 20 ex. Rastande
 • GulsparvEmberiza citrinella 2 ex. Rastande
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 1K Rastande (Ringmärktes)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Ringmärkt

Nidingen övr organismer, Onsala s:n, Hl

Göran Andersson
 • Brunsprötad skymningssvärmareHyles gallii 1 Larv/nymf Frispringande/krypande Observerad 12:00