söndag 25 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Ett par timmar regn kring midnatt. Uppklarnande efternatt och gryning.
Vinden vred från syd till väst ungefär samtidigt som normaltid återinfördes, alltså vid 03-tiden.
Solig dag med korta regnskurar vid lunchtid.

02:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, +10,8°C, vattenstånd +11 cm, 1010 hPa
04:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 14 m/s, +10,4°C, +21 cm
07:00: Medelvind VSV 9 m/s, byvind 13 m/s, +9,9°C, +14 cm, 1012 hPa
10:00: Medelvind VSV 12 m/s, byvind 15 m/s, +10,4°C, +14 cm, 1014 hPa
13:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +10,9°C, +27 cm, 1016 hPa
14:00: Medelvind V 14 m/s, byvind 19 m/s, +10,8°C, +30 cm
16:00: Medelvind V 13 m/s, byvind 18 m/s, +10,4°C, +38 cm, 1018 hPa
19:00: Medelvind V 13 m/s, byvind 17 m/s, +10,4°C, +30 cm, 1019 hPa

Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:09 och ned 16:43

PERSONAL
Göran Andersson, Lotta Berg, Hanna Berg, Sara Skidell och Eva Åkesson.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 14 nät klockan 06:15-11:15 och 27 burar i Kausan 07:00-17:00
Sträckobservationer 06:55-15:55 (!) med minst två observatörer på plats hela tiden.

OBSERVATIONER
PRUTGÅS, underarten bernicla – klockan 14:28 sträckte ett ex mot väster.
STJÄRTAND – klockan 09:29 tvärade en hona över ön från NV till SO.
ALFÅGEL – klockan 09:55 en hanne söderut.
GRÅHAKEDOPPING – klockan 15:45 längs Nordstranden mot SV.

STORMFÅGEL – minst 50 mot S och minst 17 mot N.
GRÅLIRA – samtliga sex individer på nära håll! De första 1+2 (klockan 07:33-07:40) utanför Västudden och följande tre utmed Nordstranden mot Västudden 08:43, 08:50 och 11:15.
OB. LIRA – 10:53-10:54 mot norr, bortom Västudden, ”tappades bakom Stefans hus”. En av de mindre arterna, dock inte mindre lira. Dessutom två ob. liror söderut, långt i väster.

KLYKSTJÄRTAD STORMSVALA – klockan 12:53-12:54 och 13:13-13:18 fladdrande bland vågtoppar och -dalar mot vinden strax utanför Nordstranden.

HAVSSULA – förutom en fiskande flock på minst 25 ex norr om Nidingen 14:15-14:45, sträckte minst 400 ex:
fyra 1K, tjugoåtta 2K, tjugoen 3K, mer än femtiofem 4K, mer än fyrtio 4K+ och mer än 250 adulter.

SPARVHÖK – 11 ex mot SV.
STENFALK – klockan 10:20 och 12:25, vardera ett ex mot SV.

SKÄRSNÄPPA – minst 80 ex rastande Playan – Ostudden.
KÄRRSNÄPPA – en ringmärkt och trött 1K i Kausan.
ENKELBECKASIN – klockan 15:55 stöttes ett ex vid Kausan.

BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA – klockan 12:08-12:10 sträckte ett ex mot SV utanför Nordstranden och Västudden.

BREDSTJÄRTAD LABB – klockan 10:50-10:55 anl en 1K från norr till Västudden och hann mobba en gråtrut utanför Kausan innan fortsatt resa söderut.
STORLABB/BREDSTJÄRTAD LABB – klockan 10:48 sträckande söderut.
STORLABB – klockan 07:35, 08:52 och 15:52 mot söder.

TRETÅIG MÅS – minst 1 500 sträckande. Under em. påfallande många 1K-individer.

SILLGRISSLA/TORDMULE – minst 3100 sillmular mot söder, varav 2100 före lunch. Tre av fyra, inom bestämningshåll, var sillgrisslor.
ALKEKUNG – klockan 10:04 rundades Västudden av ett ex.

JORDUGGLA – klockan 08:05-08:12 insträckande från norr. Den verkade fälla utåt Ostudden, där den sågs 16:20. Efter en stund, i solnedgången, drog den in mot kusten.

RÅKA – fem adulter sträckte SV tillsammans med fyra ”gråkappor” under tidiga fm.

RINGMÄRKNING
14 individer av 4 arter:
ängspiplärka 10, svarthätta 2, gransångare 1 och kungsfågel 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1 529 och i år 9 068.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: en rödhake.

ÖVRIGT
Dagboksskrivning med observationerna på excelark mm, försvåras av att stationsdatorn är obstinat!
En grundlig översyn är absolut nödvändig. Dagens arbete med obsar och ringmärkning har tagit fyra timmar … och då har jag ännu inte exporterat materialet till Artportalen än.

Idag har fågelstationspersonalen ägnat sig åt sträckskådning i 9 timmar. Bra vindar gav gott om havsfågel. För fullständig lista se Artportalen, men vi kan väl nämna ett 70-tal stormfåglar, 6 gråliror och därtill minst en obestämd lira, 2 klykstjärtade stormsvalor, över 400 havssulor, en brednäbbad simsnäppa, en bredstjärtad labb, 3 storlabbar, minst 1500 tretåriga måsar, över 3100 sillgrisslor/tordmular, en alkekung och en jorduggla. Dessutom hann vi ringmärka 14 fåglar, mest ängspiplärkor. För övrigt håller stationsdatorn på att krascha – det har tagit oss 5 timmar att skriva dagboken och lägga in dagens obsar…

Lotta Bergs foto.

VID DATORN
Göran

 • Prutgås, underarten berniclaBranta bernicla bernicla 1 ex. Sträckande V (Klockan 14:28 sträckte ett ex mot NV öster om ön, senare mot väster.)
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • StjärtandAnas acuta 1 1K+ Honfärgad Sträckande SO (Klockan 09:29 tvärade en hona över ön från NV till SO.)
 • ViggAythya fuligula 3 1K+ Honfärgad Sträckande SV
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • AlfågelClangula hyemalis 1 2K+ Hane Sträckande S (Klockan 09:55 en hanne söderut.)
 • SjöorreMelanitta nigra 50 ex. Sträckande S
 • SvärtaMelanitta fusca 1 3K+ I par Sträckande S
 • SmåskrakeMergus serrator 4 ex. Förbiflygande (1+3)
 • GråhakedoppingPodiceps grisegena 1 1K+ Sträckande SV (Klockan 15:45 längs Nordstranden mot SV.)
 • StormfågelFulmarus glacialis 70 ex. Sträckande (Minst 50 mot S och minst 17 mot N.)
 • GråliraPuffinus griseus 6 ex. Sträckande S (samtliga sex individer på nära håll! De första 1+2 (klockan 07:33-07:40) utanför Västudden och följande tre individer utmed Nordstranden mot Västudden klockan 08:43, 08:50 och 11:15.)

 • Ob. liraPuffinus/Calonectris 3 ex. Sträckande (klockan 10:53-10:54 mot norr, bortom Västudden, ”tappades bakom Stefans hus”. En av de mindre arterna, dock inte mindre lira. Dessutom två ob. liror söderut, långt i väster.)

 • Klykstjärtad stormsvalaOceanodroma leucorhoa 2 ex. Sträckande (klockan 12:53-12:54 och 13:13-13:18 fladdrande bland vågtoppar och -dalar mot vinden strax utanför Nordstranden.)

 • HavssulaMorus bassanus 4 1K Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 28 2K Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 21 3K Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 55 4K Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 40 4K+ Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 250 5K+ Sträckande S (Förutom en fiskande flock på minst 25 ex norr om Nidingen klockan 14:15-14:45, sträckte minst 400 ex:
  Fyra 1K, tjugoåtta 2K, tjugoen 3K, mer än femtiofem 4K, mer än fyrtio 4K+ och mer än 250 adulter.)
 • HavssulaMorus bassanus 25 2K+ Födosökande
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • SparvhökAccipiter nisus 11 ex. Sträckande SV (trots den tuffa västvinden noterades 11 ex mot SV.)
 • StenfalkFalco columbarius 2 ex. Sträckande SV (Klockan 10:20 och 12:25, vardera ett ex mot SV.)
 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Stationär
 • SkärsnäppaCalidris maritima 80 ex. Rastande (Minst 80 ex rastande Playan – Ostudden.)

 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 1K Individmärkt (En ringmärkt och trött 1K i Kausan.)
 • EnkelbeckasinGallinago gallinago 1 ex. Rastande (Klockan 15:55 stöttes ett ex vid Kausan i samband med kontroll av burarna.)
 • Brednäbbad simsnäppaPhalaropus fulicarius 1 ex. Sträckande SV (Klockan 12:08-12:10 sträckte ett ex mot SV utanför Nordstranden och Västudden.)

 • Bredstjärtad labbStercorarius pomarinus 1 1K Sträckande S (Klockan 10:50-10:55 anlände en 1K-brelle från norr till Västudden och hann med att mobba en gråtrut utanför Kausan innan fortsatt resa söderut.)

 • Ob. storlabb/bredstjärtad labbStercorarius skua/pomarinus 1 ex. Sträckande S (Klockan 10:48 sträckande söderut.)
 • StorlabbStercorarius skua 3 1K+ Sträckande S (Klockan 07:35, 08:52 och 15:52 mot söder.)

 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 1500 ex. Sträckande (Minst 1 500 sträckande. Under em. påfallande många 1K-individer.)
 • Ob. sillgrissla/tordmuleUria aalge/Alca torda 3100 ex. Sträckande (Minst 3100 sillmular mot söder, varav 2100 före lunch. Tre av fyra, inom bestämningshåll, var sillgrisslor.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle 5 ex. Rastande
 • AlkekungAlle alle 1 ex. Sträckande S (Klockan 10:04 rundades Västudden av ett ex.)

 • JordugglaAsio flammeus 1 ex. Rastande (Klockan 08:05-08:12 insträckande från norr. Den verkade fälla utåt Ostudden, där den sågs klockan 16:20. Efter en stund, i solnedgången, drog den in mot kusten.)

 • SånglärkaAlauda arvensis 9 ex. Sträckande SV (Nio ex (1+8) sträckte SV under fm.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 10 ex. Ringmärkt
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 50 ex. Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula Noterad Rastande
 • KoltrastTurdus merula 1 1K+ Honfärgad Stationär
 • SvarthättaSylvia atricapilla 2 ex. Rastande
 • SvarthättaSylvia atricapilla 2 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Rastande
 • KungsfågelRegulus regulus Noterad Rastande
 • KungsfågelRegulus regulus 1 ex. Ringmärkt
 • RåkaCorvus frugilegus 5 ex. Sträckande SV (fem adulter sträckte SV tillsammans med fyra ”gråkappor” under tidiga fm.)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 8 ex. Sträckande SV (Fyra ”gråkappor” sträckte SV tillsammans med fem äldre råkor. Senare fyra kråkor till.)
 • StareSturnus vulgaris 2 ex. Rastande
 • BergfinkFringilla montifringilla 1 ex. Lockläte, övriga läten
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 ex. Lockläte, övriga läten
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 25 ex. Rastande
 • SnösparvPlectrophenax nivalis 3 ex. Rastande (Ostudden)