måndag 26 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Halvklar natt med god sikt. Solig morgon, vxl molnighet under resten av dagen. Stjärnklar kväll med fullmåne.

01:00: Medelvind VNV 11 m/s, byvind 13 m/s, +10,4°C, vattenstånd +17 cm, 1022 hPa
04:00: Medelvind VNV 7 m/s, byvind 9 m/s, +10,3°C, vattenstånd +12 cm, 1023 hPa
07:00: Medelvind VSV 3 m/s, byvind 5 m/s, +9,0°C, vattenstånd -2 cm, 1024 hPa
10:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +11,0°C, vattenstånd -13 cm, 1025 hPa
13:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +11,2°C, vattenstånd -14 cm
16:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +10,6°C, vattenstånd -8 cm
19:00: Medelvind SSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +10,3°C, vattenstånd -6 cm, 1025 hPa

Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:12 och ned 16:40.

PERSONAL
Göran Andersson, Lotta Berg, Hanna Berg, Sara Skidell och Eva Åkesson.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 17 nät klockan 06:15-07:30 och 21 nät 07:30-14:00
samt 27 burar i Kausan 06:30-08:00 och 31 burar 08:00-17:30.
Observationer från gårdstunet och andra obsplatser, klockan 07:00-14:00 med kortare avbrott.

OBSERVATIONER:

GRÅGÅS – 60 sträckande mot SV, 5+5+2+14+2+12, under morgonen.
KANADAGÅS – en representant för Canadian Honkers var stationär.
KNIPA – en hanne söderut, en honfärgad österut.

STORLOM – en sträckte S innanför Nidingen.
SKÄGGDOPPING – en 1K mot SV och en 2K+ västerut.
GRÅHAKEDOPPING – en sträckande söderut.

HAVSSULA – minst 50 ex mot S och SV i dag. Följande åldrar och antal bokfördes:
två 1K, tre 2K, två 3K, en 4K, fyra 4K+ och 35 adulter.

SPARVHÖK – två rastande på ön och en sträckande SV.

SKÄRSNÄPPA – nio ex sågs födosöka på Klockfotsrevet.
KÄRRSNÄPPA – ett lockläte hördes i gryningen i Kausan.

SÅNGLÄRKA – sju sträckande SV under morgonen. Dessutom enstaka hörda.
FORSÄRLA – sträckte medan den lockade flitigt en stund före soluppgången.

GRÅ KRÅKA – 125 sträckande SV tidigt under fm. Största flock var på 32 ex.

GRÅSISKA – en tjugoflock gästade ön under morgonen.
LAPPSPARV – ett ex lockade vid några tillfällen under morgonen och fm över ön.

GULSPARV – tre rastande.
SÄVSPARV – minst fem rastande.

RINGMÄRKNING
24 individer av 7 arter:
skärpiplärka 5, ängspiplärka 12, gärdsmyg 3, kungsfågel 1, bofink 1, bergfink 1 och steglits 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1 553 och i år 9 092.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: fyra gärdsmygar, två rödhakar, en svarthätta, en gransångare och en kungsfågel.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
* Patrick Tollgren Lazarov gick igenom stationsdatorn via fjärrstyrning … Varmt tack! … och på kontoret hittades dessutom ett nytt tangentbord och mus, vilka installerades. Nu är vi på banan igen!
* De första fästingarna insamlades. Tre hittades på en bergfinkhona.
* Eva gjorde en läcker kladdkaka och vispade grädde till em-fikat!
* Klockan 05:45 såg Göran en s.k. bolid, alltså en större meteor, som brinner upp i jordatmosfären. Den föll i brant vinkel mot havsytan i nordväst.
* Västra fyrens fundament rengjordes från beväxning av bland annat maskrosor.

Denna bergfink, en ung hona, har idag bidragit lite extra till forskningen. Detta genom att i samband med ringmärkning även villigt donera 3 st fästingar, vilka nu lagts i ett provrör enligt anvisningar. Kanske Uno kan berätta mer om projektet ifråga?

Lotta Bergs foto.

VID DATORN
Göran Andersson

 • GrågåsAnser anser 60 ex. Sträckande SV (60 sträckande mot SV, 5+5+2+14+2+12, under morgonen.)
 • KanadagåsBranta canadensis 1 ex. Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima 150 ex. Stationär (Syd Ostudden.)
 • SjöorreMelanitta nigra Noterad Förbiflygande
 • KnipaBucephala clangula 1 2K+ Hane Sträckande S
 • KnipaBucephala clangula 1 1K+ Honfärgad Sträckande O
 • SmåskrakeMergus serrator 7 1K+ Honfärgad Stationär
 • StorlomGavia arctica 1 ex. Sträckande S (Sträckte S innanför Nidingen.)
 • SkäggdoppingPodiceps cristatus 1 1K Sträckande S
 • SkäggdoppingPodiceps cristatus 1 2K+ Sträckande SV
 • GråhakedoppingPodiceps grisegena 1 ex. Sträckande SV
 • HavssulaMorus bassanus 2 1K Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 3 2K Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 2 3K Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 1 4K Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 3 4K+ Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 35 5K+ Sträckande S (Totalt minst 50 ex i olika åldrar mot S och SV i dag. Följande åldrar och antal bokfördes: två 1K, tre 2K, två 3K, en 4K, fyra 4K+ och 35 adulter.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • SparvhökAccipiter nisus 2 ex. Rastande
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Sträckande SV
 • VattenrallRallus aquaticus 3 ex. Stationär
 • SkärsnäppaCalidris maritima 9 ex. Rastande

 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 ex. Lockläte, övriga läten (Kausan i gryningen.)
 • FiskmåsLarus canus 1 3K+ Förbiflygande
 • SilltrutLarus fuscus 1 1K Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Sträckande
 • Ob. sillgrissla/tordmuleUria aalge/Alca torda Noterad Sträckande
 • TobisgrisslaCepphus grylle 6 ex. Rastande
 • SånglärkaAlauda arvensis 7 ex. Sträckande
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 50 ex. Rastande (Tolv ringmärktes.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 12 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 5 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 10 ex. Rastande (Fem ringmärktes.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 2 ex. Individmärkt (Två av öns egna skärpiplärkor med färgringar sågs i fält.)
 • ForsärlaMotacilla cinerea 1 ex. Sträckande (Sträckte medan den lockade flitigt en stund före soluppgången.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande (Tre ringmärkta.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 3 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 3 ex. Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula Noterad Rastande
 • KoltrastTurdus merula 3 ex. Stationär
 • TaltrastTurdus philomelos Noterad Sträckande
 • RödvingetrastTurdus iliacus Noterad Sträckande
 • SvarthättaSylvia atricapilla 2 ex. Rastande
 • GransångarePhylloscopus collybita 2 ex. Rastande
 • KungsfågelRegulus regulus 2 ex. Rastande (En blev ringmärkt.)
 • KungsfågelRegulus regulus 1 ex. Ringmärkt
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 125 ex. Sträckande SV (125 sträckande SV tidigt under fm. Största flock var på 32 ex.)
 • StareSturnus vulgaris 1 ex. Stationär (Ostudden)
 • PilfinkPasser montanus Noterad Lockläte, övriga läten
 • BofinkFringilla coelebs 1 ex. Rastande (Märktes.)
 • BofinkFringilla coelebs 1 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla 1 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla 1 1K Hona Rastande (Vid märkningen samlades tre fästingar in.)
 • GrönfinkCarduelis chloris 2 ex. Förbiflygande
 • SteglitsCarduelis carduelis 4 ex. Rastande (Varav en ringmärktes. Årets tredje märkta.)
 • SteglitsCarduelis carduelis 1 ex. Ringmärkt
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 25 ex. Stationär
 • GråsiskaCarduelis flammea 20 ex. Sträckande
 • LappsparvCalcarius lapponicus 1 ex. Rastande (Ett ex lockade vid några tillfällen under morgonen och fm över ön.)

 • GulsparvEmberiza citrinella 3 ex. Rastande
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 5 ex. Rastande