tisdag 27 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Till hälften lätt överskyad efternatt med fullmåne.
Mer moln under f.m. och vartefter vinden vred mot öster, allt disigare och smak av kylig senhöst mitt på dagen.
Eftermiddagen solig och skön men från 17-tiden ökande vind med tydligt temperaturfall … burr!

01:00: Medelvind SSV 7 m/s, byvind 8 m/s, +10,1°C, vattenstånd -9 cm, 1024 hPa
04:00: Medelvind SSV 5 m/s, byvind 6 m/s, +9,8°C, -7 cm
07:00: Medelvind SSV 3 m/s, byvind 5 m/s, +9,5°C, -4 cm
10:00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +8,7°C, -13 cm, 1025 hPa
13:00: Medelvind OSO 4 m/s, byvind 7 m/s, +9,7°C, -11 cm
16:00: Medelvind ONO 4 m/s, byvind 5 m/s, +9,7°C, +3 cm
19:00: Medelvind O 7 m/s, byvind 9 m/s, +7,5°C, +6 cm, 1024 hPa

Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:14 och ned 16:38.

PERSONAL
Göran Andersson, Lotta Berg, Hanna Berg, Sara Skidell och Eva Åkesson.

VERKSAMHET
Fångst och ringmärkning med 23 nät klockan 05:15-12:00 samt 6 nät 16:00-17:30.
samt 31 burar i Kausan 06:30-17:30.
Observationer från gårdstunet och andra obsplatser, klockan 07:00-15:00 med kortare och längre avbrott.

OBSERVATIONER:

GRÅGÅS – en stund innan solnedgången tvärade ca 75 grågäss över ön mot SV samtidigt som en storspov hördes flytta.
ALFÅGEL – klockan 08:00 sträckte två 1K+ honfärgadetillsammans med en tordmule mot SV.

HAVSSULA – minst 20 ex mot söder i dag. Följande åldrar och antal bokfördes:
två 1K, en 2K, en 4K+ och 11 adulter.

TOPPSKARV – 68 ex räknades klockan 14:50 på Klockfotsrevet.
SPARVHÖK – en 1K+ hona flög omkring en stund på ön. Troligen på småfågeljakt.

VATTENRALL – har hörts grymta och skrika från buskage 5, 6 och 13 samt från Dammen.
STORSPOV – hördes ropa över ön samtidigt som ca 75 grågäss tvärade mot SV.

ALKEKUNG – ett ex sträckte klockan 08:57 längs Nordstranden, rundade Västudden och tog sydlig kurs igen.

FORSÄRLA – ett ex sträckande över ön 07:41.

SVART RÖDSTJÄRT – ute på Ostudden, väster om Prästens grav, en 1K-hanne tillsammans med en 1K+ hona.
Sågs vid lunchtid och sent på em. Samtidigt en tredje individ, 1K+ honfärgad, på västra delen av ön. Samtliga omärkta.

KAJA – 15 ex på sträckförsök ut till ön, sen åter mot sydost och kusten.
RÅKA – 3+9 sträckande.

RINGMÄRKNING
59 individer av 14 arter:
skärpiplärka 1, ängspiplärka 30, gärdsmyg 3, järnsparv 1, rödhake 1, svarthätta 1, kungsfågel 2,
pilfink 3, bofink 3, grönfink 1, steglits 1, VINTERHÄMPLING 3, gråsiska 5, brunsiska 3 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1 612 och i år 9 151.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: fyra gärdsmygar, två järnsparvar, en koltrast, två svarthättor och en kungsfågel.
Koltrasthonan, som häckat på ön i år och som kontrollerats ibland sedan i mars, var åter inne i labbet en stund.

ÖVRIGT

* Göran satte upp ett utökat antal nät och som ett test dessutom en timma tidigare än vanligt i flödande fullmånesken.
Normalt sätts näten upp ungefär en timma före soluppgången.

* Vi har förberett utsättande av fröfällor, dels den stora på ”Lilla torget” vid Fotogenboden, dels två burar under Strandoxeln.
Efter att ha mäskat med frön fr.o.m. i dag, kanske vi är igång inom ett dygn. Det beror på om fröätarna hittar ut till Nidingen …

* I sol, och i lä av fågelstationen, avnjöts eftermiddagskaffet på gårdstunet innan sedvanlig promenad till Ostudden.

* Två tumlare simmade mot SV strax norr om Nidingen klockan 07:24.

* I söndags, under den fina havsfågeldagen, kom en stormby och lyfte av ena porten till brandskjulet och la den helt sonika åt sidan!
Hur det gick till, vet e’ fåglarna … Men i går tisdag, var vindarna i alla fall så lugna att ”den samlade personalen” lyckades lyfta den från backen och upp på sina gångjärn igen.

Idag har vi fångat vinterhämplingar. Det har varit ett långt uppehåll i den fångsten, vilket inte är oväntat eftersom vinterhämplingarna givetvis lämnar ön varje sommar för att dra norrut. I år har tidigare ringmärkts 4 exemplar av arten här (den 11 april), och idag ringmärktes nr 5, 6 och 7 för i år, två unga hanar och en ung hona. På bilden ses en av hanarna.

Lotta Bergs foto.

VID DATORN
Göran Andersson

 • GrågåsAnser anser 75 ex. Sträckande SV (En stund innan solnedgången tvärade ca 75 grågäss över ön mot SV samtidigt som en storspov hördes flytta.)
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • AlfågelClangula hyemalis 2 1K+ Honfärgad Sträckande SV (Klockan 08:00 tillsammans med en tordmule.)
 • SjöorreMelanitta nigra Noterad Förbiflygande
 • SvärtaMelanitta fusca 1 ex. Sträckande NV
 • SvärtaMelanitta fusca 4 ex. Rastande (Drog småningom vidare mot kusten.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • HavssulaMorus bassanus 2 1K Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 1 2K Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 1 4K+ Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 11 5K+ Sträckande S
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 68 ex. Stationär (Klockfotsrevet klockan 14:50.)
 • SparvhökAccipiter nisus 1 1K+ Hona Födosökande
 • VattenrallRallus aquaticus 3 ex. Stationär (Hörts grymta och skrika från buskage 5, 6 och 13 samt Dammen.)
 • StorspovNumenius arquata 1 ex. Sträckande (Hördes över ön samtidigt som ca 75 grågäss tvärade mot SV.)
 • FiskmåsLarus canus 1 3K+ Stationär (Västudden)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Sträckande
 • SillgrisslaUria aalge Noterad Sträckande
 • TordmuleAlca torda Noterad Sträckande
 • TordmuleAlca torda 2 ex. Födosökande
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Rastande
 • AlkekungAlle alle 1 ex. Sträckande S (Klockan 08:57 längs Nordstranden för att runda Västudden och ta sydlig kurs igen.)

 • SånglärkaAlauda arvensis 5 ex. Sträckande
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 100 ex. Rastande (Tydlig genomströmning, inga kontroller. 30 ringmärktes.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 30 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Rastande (En nymärkning.)
 • ForsärlaMotacilla cinerea 1 ex. Sträckande (Klockan 07:41)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande (Tre nymärkningar, fyra korttidskontroller.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 3 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 5 ex. Rastande (En nymärkning, två korttidskontroller.)
 • RödhakeErithacus rubecula Noterad Rastande (En nymärkning.)
 • RödhakeErithacus rubecula 1 ex. Ringmärkt
 • Svart rödstjärtPhoenicurus ochruros 1 1K Hane Stationär (Ute på Ostudden, väster om Prästens grav, tillsammans med en 1K+ hona. Sågs vid lunchtid och sent på em.)

 • Svart rödstjärtPhoenicurus ochruros 1 1K+ Hona Stationär (Ute på Ostudden, väster om Prästens grav, tillsammans med en 1K hane. Sågs vid lunchtid och sent på em.)

 • Svart rödstjärtPhoenicurus ochruros 1 1K+ Honfärgad Stationär (Höll oftast till runt nya fyren men en gång även vid fågelstationen. Samtidigt sågs två svröd på Ostudden.)

 • KoltrastTurdus merula 2 Hona Stationär (Två egna kontroller, varav en äldre.)
 • SvarthättaSylvia atricapilla 3 ex. Rastande (Två egna kontroller samt en nymärkning.)
 • SvarthättaSylvia atricapilla 1 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Stationär (Långstannaren från i somras kvar i Strandoxeln.)
 • KungsfågelRegulus regulus Noterad Rastande
 • KungsfågelRegulus regulus 2 ex. Ringmärkt
 • KajaCorvus monedula 15 ex. Sträckande SO (Sträckförsök ut till ön, sen åter mot kusten.)
 • RåkaCorvus frugilegus 12 ex. Sträckande SV (3+9)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 7 ex. Rastande (Minst sju ex.)
 • PilfinkPasser montanus 3 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • PilfinkPasser montanus 3 ex. Ringmärkt
 • BofinkFringilla coelebs 3 ex. Ringmärkt
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Rastande (Tre ringmärkta.)
 • BergfinkFringilla montifringilla 1 1K Hona Stationär
 • GrönfinkCarduelis chloris 1 ex. Förbiflygande (Ringmärktes.)
 • GrönfinkCarduelis chloris 1 ex. Ringmärkt
 • SteglitsCarduelis carduelis 1 ex. Ringmärkt
 • SteglitsCarduelis carduelis 4 ex. Rastande (En ringmärktes.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus Noterad Lockläte, övriga läten
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 75 ex. Rastande (Två flockar i dag. Den större flocken lämnade ön småningom. Tre ringmärkta. Senast arten märktes var 11 april.)
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 3 ex. Ringmärkt
 • GråsiskaCarduelis flammea 5 ex. Ringmärkt
 • GråsiskaCarduelis flammea 25 ex. Rastande (Fem ringmärktes.)
 • Gråsiska, underarten cabaretCarduelis flammea cabaret 3 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • Gråsiska, underarten cabaretCarduelis flammea cabaret 3 ex. Ringmärkt
 • GulsparvEmberiza citrinella 1 ex. Förbiflygande
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 2 ex. Rastande (En ringmärktes.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Ringmärkt