Fredag 2 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – 2015

VÄDER
Friska V-vindar på morgonen. Nästan klart på Nidingen men tjocka moln och dis in mot land. Det blåste hela dagen men blev i övrigt en vacker och solig dag.
02:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 9 m/s, +13,2°C, vattenstånd +4 cm, 1024 hPa
05:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +12,8°C, vattenstånd +2 cm, 1023 hPa
08:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +12,1°C, vattenstånd +8 cm, 1022 hPa
11:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 11 m/s, +13,8°C, vattenstånd – cm, 1023 hPa
14:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 9 m/s, +15,1°C, vattenstånd +10 cm, 1022 hPa
17:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 11 m/s, +15,2°C, vattenstånd +6 cm, 1020 hPa
20:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 12 m/s, +13,8°C, vattenstånd +11 cm, 1020 hPa
23:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +13,2°C, vattenstånd +16 cm, 1020 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:19 och ned 18:43.

PERSONAL
Dennis Kraft och Sara Elg.

VERKSAMHET
13 nät 06:20-14:30 och 18 nät 14:30-19:30. 31 burar i Kausan och 9 på Playan 06:15-19:30.

OBSERVATIONER
HAVSULA – fem individer noterades varav två ungfåglar, en gammal och två subadulta.
VATTENRALL – när det var dags för sista burrundan satt det en rall i innersta buren i Kausan. Några ytterligare har hörts grymta.
STÖRRE STRANDPIPARE – två fåglar sågs på Playan tillsammans med en kärrsnäppa.
OBESTÄMD ALKA / SILLGRISSLA – Cirka tio ex sedda under dagen varav de som bestämdes var sillgrisslor.
FORSÄRLA – en individ rastade på Playan en kort stund innan den drog vidare.

RINGMÄRKNING
41 individer av 7 arter:
Vattenrall 1, ängspiplärka 33, skärpiplärka 2, gärdsmyg 2, stenskvätta 1, gransångare 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 74 och i år 7 613.

KONTROLLER
Fem egna kontroller idag. Silltrut 1, samma som de senaste dagarna, ängspiplärka 3, och rödhake 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Ännu en fin dag på Nidingen. Det var lite dåligt med fågel i fångsten och det såg ut att bli ännu en dag med minskad fångst i förhållande till gårdagen. Så har det varit sedan i söndags. För att undvika detta bestämde vi oss för att köra nätfångsten dagen ut även om det knappt varit någon nätfångst under dagen. Det hjälpte då skymningsrundan, den nästa sista alltså, gav sju ängspiplärkor och en sävsparv och därtill en gärdsmyg på sista rundan. Därmed är trenden bruten. Vi får se vad det innebär för morgondagen då vinden ska avta.

När det sedan på sista burvändan satt en vattenrall i en bur i Kausan så blev Sara lycklig. Att få hålla i den arten är inte alla förunnat.

VID DATORN
Dennis Kraft

 • GräsandAnas platyrhynchos 22 ex. Stationär (Minst 22 ex låg i Kausan.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • HavssulaMorus bassanus 5 ex. Förbiflygande (Varav 2 årsungar och en adult.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Stationär (Två till tre hörds. Dessutom fångades en omärkt i Kausan vid sista burrundan.)
 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Ringmärkt
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 2 ex. Rastande (Sågs på Playan.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 ex. Rastande (Sågs på Playan.)
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär (En individmärkt årsunge sedd i fyrområdet idag igen.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SillgrisslaUria aalge 10 ex. Förbiflygande (Cirka tio alkor totalt varav tra sillgrisslor och resten obestämda.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 100 ex. Rastande (33 märkta)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 33 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 2 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Rastande (2 märkta)
 • ForsärlaMotacilla cinerea 1 ex. Rastande (Rastade en kort stund innan den drog vidare.)
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 5 ex. Rastande (Minst varav två ringmärktes.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 2 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 1 ex. Rastande (Minst en som kontrollerades.)
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Rastande (På Playan, ringmärktes.)
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 3 ex. Rastande (Minst tre varav en ringmärktes.)
 • BofinkFringilla coelebs 5 ex. Rastande (Minst.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 2 ex. Förbiflygande (Hörda överflygande.)
 • HämplingCarduelis cannabina 30 ex. Rastande (Ca 30 ex drar runt på ön.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 5 ex. Rastande (Minst fem varav en ringmärktes.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Ringmärkt