Torsdag 1 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –  2015

VÄDER
Natten och morgonen mest mulen med begränsad sik in mot land. Friska V-vindar. Fram på dagenlättade molnen samtidigt som vinden avtog och det blev en vacker och solig dag och em.
02:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +13,1°C, vattenstånd -11 cm, 1031 hPa
05:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +13,4°C, vattenstånd -5 cm, 1030 hPa
08:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 11 m/s, +13,0°C, vattenstånd -3 cm, 1028 hPa
11:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 13 m/s, +14,0°C, vattenstånd 0 cm, 1028 hPa
14:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 9 m/s, +15,7°C, vattenstånd -4 cm, 1028 hPa
17:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 9 m/s, +15,0°C, vattenstånd -4 cm, 1027 hPa
20:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +13,6°C, vattenstånd +3 cm, 1025 hPa
23:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +13,6°C, vattenstånd +10 cm, 1025 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:17 och ned 18:46.

PERSONAL
Dennis Kraft och Sara Elg.

VERKSAMHET
14 nät 06:15-13:00. 31 burar i Kausan och 9 på Playan 06:15-19:30.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV – några tiotal håller till runt ön.
TORNFALK – en ungfågel höll till på ön under dagen och visade intresse för våra vadarburar till förtret för piplärkorna.
STÖRRE STRANDPIPARE – en fågel flög runt med kärrsnäpporna.
KÄRRSNÄPPA – sju noterade under dagen.

RINGMÄRKNING
33 individer av 7 arter:
Ängspiplärka 17, skärpiplärka 6, gärdsmyg 1, järnsparv 2, gransångare 2, bofink 1, och sävsparv 4.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 33 och i år 7 572.

KONTROLLER
Åtta egna kontroller idag. Silltrut 1, samma som de senaste dagarna, ängspiplärka 4, skärpiplärka 2 och järnsparv 1.

UPPDRAGSARBETE
Plockat iordning efter hantverkarna, 0,5 tim.

ÖVRIGT
De båda byggnadsarbetarna gjorde idag färdigt låsen till de gamla fyrarna. De saknade tryckena hade kommit tillrätta och nu är dörrarna klara. Även dörrarna på Fotogenboden är justerade men där fungerade inte det tänkta låset då dörrarna var för tjocka. Även fortsättningsvis hänglås där. Det blev lite ihopplockningsarbete efter arbetet men nu ser det rätt bra ut. Tyvärr blev inte fönstren i gamla fyrarna justerade. Några av dem kärvar ordentligt. Vid ettiden lämnade arbetarna ön då Ante från Bua kom och hämtade dem. Ante gick in med ekan till lilla bryggan medan hans båtkamrat skötte stora båten. Med de båda snickarna och Ante har vi varit totalt fem personer på ön idag.

Undertecknad har inventerat nyckelförrådet i vårt nyckelskåp för att utreda vilka som kan plockas bort. Det är en hel del. I samband med detta noterades att Vinschskjulet var olåst liksom elbrytaren till vinschmotorn. Detta är nu åtgärdat.

VID DATORN
Dennis Kraft

 • GräsandAnas platyrhynchos 15 ex. Stationär (Cirka 15 ex låg i Kausan på morgonen.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator 1 ex. Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • TornfalkFalco tinnunculus 1 1K Rastande (Jagade runt på ön under några timmar och satte skräck i piplärkorna.)
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 1 ex. Förbiflygande (Tillsammans med några kärrsnäppor.)
 • SmåsnäppaCalidris minuta 1 1K Rastande (Kvar i Kausan.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 7 ex. Rastande (Sågs på Playan.)
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär (En individmärkt årsunge sedd i fyrområdet idag igen.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SånglärkaAlauda arvensis 1 ex. Rastande (Hördes lockande.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 17 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 6 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Rastande
 • SädesärlaMotacilla alba 3 ex. Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 3 ex. Rastande (Cirka, en ringmärktes.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 2 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 3 ex. Rastande (Två ringmärktes och en tidigare ringmärkt kontrollerades.)
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Rastande (På Playan.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 3 ex. Rastande (Minst tre varav två ringmärktes.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 2 ex. Ringmärkt
 • BofinkFringilla coelebs 1 ex. Ringmärkt
 • BofinkFringilla coelebs 3 ex. Rastande (Minst tre varav en gammal hane ringmärktes.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus Noterad Förbiflygande (Hörda överflygande.)
 • HämplingCarduelis cannabina 30 ex. Rastande (Ca 30 ex drar runt på ön.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 5 ex. Rastande (Minst fem varav fyra ringmärktes.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 4 ex. Ringmärkt