Onsdag 30 september

VÄDER
Natten började som de senaste dagarna, stjärnklar och månljus. I gryningen hade det dock bildats en del moln även om det fortsatt fanns en del hål i molntäcket. På morgon och fm var det sedan mörka moln och begränsad sikt inom ost-sektorn medan det var lite ljusare västerut. Längre fram blev det mera jämnmulet och bättre sikt..
02:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 7 m/s, +13,1°C, vattenstånd -23 cm, 1038 hPa
05:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 9 m/s, +12,8°C, vattenstånd -12 cm, 1037 hPa
08:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 10 m/s, +12,1°C, vattenstånd -7 cm, 1036 hPa
11:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 9 m/s, +13,2°C, vattenstånd -13 cm, 1037 hPa
14:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,4°C, vattenstånd -19 cm, 1036 hPa
17:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,1°C, vattenstånd -11 cm, 1035 hPa
20:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 8 m/s, +13,3°C, vattenstånd -5 cm, 1034 hPa
23:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 9 m/s, +12,8°C, vattenstånd -7 cm, 1033 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:15 och ned 18:49.

PERSONAL
Dennis Kraft och Sara Elg.

VERKSAMHET
Tio nät 06:15-07:30 och 14 nät 07:30-16:30. 31 burar i Kausan och 9 på Playan 06:15-19:30.

OBSERVATIONER
PRUTGÅS – fem ex rastade utanför Ostudden.
TOPPSKARV – minst 20 sedda vara 15 på Ostudden.
STENFALK – en individ upptäcktes på en vadarbur. Den drog sedan iväg jagandes en piplärka.
STRANDSKATA – två fåglar drog västerut längs sydstranden.
KÄRRSNÄPPA – sex rastande på Hamnudden på em.
ROSKARL ¬– en rastande med kärrsnäpporna på Hamnudden.

RINGMÄRKNING
46 individer av 8 arter:
Ängspiplärka 26, skärpiplärka 6, gärdsmyg 3, järnsparv 3, rödhake 4, gransångare 2, kungsfågel 1, och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1 309 och i år 7 539.

KONTROLLER
Tolv egna kontroller idag. Silltrut 1, samma som igår, ängspiplärka 6, skärpiplärka 4 och rödhake 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag tog sommarvädret slut och nu är det mer höstlikt härute. Friska västvindar och gråmulet.

Sara är nu inskolad på ringmärkningen så undertecknad har haft det rätt lugnt på den fronten och mest hållit på med diverse administrativa sysslor.

De båda snickarna är kvar. De har pysslat med dörrarna på Fotogenboden samt reparerat stora bryggan. Inga andra besökare idag så totalt har det varit fyra personer på ön idag.

VID DATORN
Dennis Kraft

 • PrutgåsBranta bernicla 5 ex. Rastande (Låg SO om Ostudden.)
 • KanadagåsBranta canadensis 1 ex. (Hörd på kvällen)
 • GräsandAnas platyrhynchos 20 ex. Stationär (Cirka 20 ex låg i Kausan på morgonen.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator 1 ex. Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 20 ex. Stationär (Minst 20, varav 15 på Ostudden.)
 • StenfalkFalco columbarius 1 ex. Rastande (Upptäctes då den satt på en vadarbur på Playan. Drog seda iväg jagandes en piplärka.)
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus 2 ex. Sträckande V (Drog västerut längs sydsidan av ön.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 6 ex. Rastande (Rastande på Hamnudden.)
 • RoskarlArenaria interpres 1 ex. Rastande (Rastande på Hamnudden.)
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär (En individmärkt årsunge sedd i fyrområdet.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SillgrisslaUria aalge 2 ex. Rastande
 • SånglärkaAlauda arvensis 1 ex. Rastande (Hördes lockande.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 5 ex. Rastande (Cirka, tre ringmärktes.)
 • JärnsparvPrunella modularis 3 ex. Rastande (Tre ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 5 ex. Rastande (Fyra ringmärktes och en kontrollerades.)
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 2 ex. Rastande
 • GransångarePhylloscopus collybita 2 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • KungsfågelRegulus regulus 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • BofinkFringilla coelebs 2 ex. Rastande (Hördes locka.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus Noterad Förbiflygande (Hörda överflygande.)
 • HämplingCarduelis cannabina 30 ex. Rastande (Ca 30 ex drar runt på ön.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Rastande (En ringmärktes.)