Tisdag 29 september

VÄDER
Även denna natt var stjärnklar med en stor fullmåne. Svaga vindar, klart och mycket god sikt hela dagen.
02:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 5 m/s, +10,2°C, vattenstånd -30 cm, 1041 hPa
05:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +10,5°C, vattenstånd -19 cm, 1041 hPa
08:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +10,8°C, vattenstånd -12 cm, 1042 hPa
11:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, +12,5°C, vattenstånd -22 cm, 1042 hPa
14:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 5 m/s, +13,9°C, vattenstånd -28 cm, 1042 hPa
17:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +14,5°C, vattenstånd -16 cm, 1041 hPa
20:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +13,7°C, vattenstånd -8 cm, 1039 hPa
23:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 7 m/s, +13,7°C, vattenstånd -17 cm, 1039 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.Solen upp 07:13 och ned 18:51.
Dennis Kraft och Sara Elg.

VERKSAMHET
Tio nät 06:15-14:15. 31 burar i Kausan och 9 på Playan 06:15-19:30.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV – minst tio sedda på Klockfotsrevet under dagen.
VATTENRALL – Rallarnas grymtande hörs med jämna mellanrum från slånbuskarna.
SMÅSNÄPPA ¬– en tidigare ringmärkt ungfågel har setts i Kausan även idag.

RINGMÄRKNING
69 individer av 8 arter:
Ängspiplärka 32, skärpiplärka 9, gärdsmyg 11, järnsparv 1, rödhake 5, gransångare 1, kungsfågel 9, och sävsparv1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1 263 och i år 7 493.

KONTROLLER
Idag tre egna kontroller. En vardera av silltrut, skärpiplärka och gärdsmyg.

UPPDRAGSARBETE
Guidat besökare, 0,5 tim.

ÖVRIGT
Vilket väder vi har! Det är svårt att låta bli att njuta.
Idag kom Ante från Bua och en medarbetare ut med tre man. Två snickare som ska färdigställa dörrar och reparera bryggan installerade sig i Brygghuset för att stanna några dagar. Den tredje var den polack som arbetat som underentreprenör här på Nidingen under ett par år. Han skulle nog kolla upp det arbete som gjorts då han inte anser sig fått full betalning. Han återvände med Ante. Därutöver besöktes ön av två personer i en båt och två vattenskotrar. Med stationens personal blev det totalt 11 personer på ön under dagen.

Snickarna har under dagen fixat med fyrarnas ytterdörrar. Dessa är nu på plats även om tryckena än så länge är lite provisoriska. De har också börjat göra iordning dörrarna på Fotogenboden.

VID DATORN
Dennis Kraft

 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator 3 ex. Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 10 ex. Stationär (Minst)
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Stationär (Minst två grymtande.)
 • SmåsnäppaCalidris minuta 1 ex. Rastande (En tidigare ringmärkt fågel sedd i Kausan.)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 3 ex. Sträckande V
 • FiskmåsLarus canus 2 ex. Rastande
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär (En individmärkt årsunge sedd i fyrområdet.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SånglärkaAlauda arvensis 2 ex. Rastande (Hördes lockande vid två tillfällen.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 32 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 9 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Rastande
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 20 ex. Rastande (Minst,elva ringmärktes och en kontrollerades.)

 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 11 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 2 ex. Rastande (Varav en ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 5 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 5 ex. Ringmärkt
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 3 ex. Rastande
 • TaltrastTurdus philomelos 1 ex. Rastande (Hördes på morgonen.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 2 ex. Rastande (Varav en ringmärktes.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 9 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 10 ex. Rastande (Minst de nio som ringmärktes)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 5 ex. Förbiflygande (Minst fem hörda överflygande)
 • HämplingCarduelis cannabina 30 ex. Rastande (Ca 30 ex drar runt på ön.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 3 ex. Rastande (Cirka tre varav en ringmärktes.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Ringmärkt