Måndag 28 september

VÄDER
Liksom igår natt var det stjärnklart och fullmåne. Vid 04-tiden började en total månförmörkelse som kulminerade i en så kallad blodmåne. Ett mäktigt skådespel! Från gryningen fanns en del höga cirrusmoln och flera kondensstrimmor från flygplan. Mycket god sikt under dagen.
02:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 5 m/s, +11,9°C, vattenstånd -22 cm, 1035 hPa
05:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 5 m/s, +12,0°C, vattenstånd -15 cm, 1036 hPa
08:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 4 m/s, +10,3°C, vattenstånd -7 cm, 1037 hPa
11:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +11,5°C, vattenstånd -17 cm, 1038 hPa
14:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,9°C, vattenstånd -20 cm, 1038 hPa
17:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,2°C, vattenstånd -12 cm. 1038 hPa
20:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 7 m/s, +13,8°C, vattenstånd -7 cm, 1040 hPa
23:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 5 m/s, +11,7°C, vattenstånd -22 cm, 1040 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:11 och ned 18:54.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Karin Enemar, Per Arne Lindgren och Uno Unger avlöstes vid middagstid av Dennis Kraft och Sara Elg. Lasse Hellberg skötte personalbytet med fågelstationens båt.

VERKSAMHET
17 nät 06:30-08:00, 28 (samtliga) nät 08:00-10:00 och 10 nät 13:30-18:30. 31 burar i Kausan och 9 på Playan 06:30-19:30.

OBSERVATIONER
BLÅ KÄRRHÖK – en honfärgad drog österut över ön.
SMÅSNÄPPA ¬– en ungfågel sågs i Kausan.
BLÅMES – gårdagens första för hösten följdes idag av två ex som ringmärktes, en hane och en hona, båda gamla fåglar.

RINGMÄRKNING
88 individer av 10 arter:
Ängspiplärka 35, skärpiplärka 15, gärdsmyg 22, järnsparv 1, rödhake 1, stenskvätta 1, taltrast 3, gransångare 1, kungsfågel 7, och blåmes 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1 194 och i år 7 424.

KONTROLLER
Idag fyra egna kontroller av lika många ängspiplärkor.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En fantastiskt vacker höstdag mötte den nytillträdande personalen. Det är premiärbesök för Sara härute som efter en lugn överresa med Lasse som skeppare kunde sätta fötterna på Nidingens mark. Den avgående personalen bjöd traditionsenligt på kaffe med en blandad kompott av bakverk.
Två båtar på besök idag med tillsammans fem besökare. Med stationens personal blev det totalt 12 personer på ön under dagen.

VID DATORN
Uno Unger och Dennis Kraft

 • KanadagåsBranta canadensis 1 ex. Förbiflygande (Den hördes på nordstranden vid 23-tiden.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 10 ex. Stationär (Minst)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator 1 ex. Stationär (Den låg och födosökte på grunt vatten längs Playan under förmiddagen.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • Blå kärrhökCircus cyaneus 1 Honfärgad Förbiflygande (Drog österut över ön.)
 • VattenrallRallus aquaticus 2 I par Stationär (Ett par vardera i 5:ans och 6:ans slånbuskage. De skrek i duett under morgonen.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 5 ex. Rastande (På Playan.)
 • RoskarlArenaria interpres 2 ex. Rastande (På Playan.)
 • FiskmåsLarus canus 1 ex. Rastande (På SO-udden)
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande (Många rastande, 35 ringmärktes och fyra tidigare ringmärkta kontrollerades.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 35 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 15 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Rastande (En hel del rastande, 15 nymärkningar under dagen.)
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 25 ex. Rastande (Minst 25 varav 22 ringmärktes.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 22 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 1 ex. Ringmärkt
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Ringmärkt
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 2 ex. Rastande (Två på Playan varav den ena ringmärktes.)
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Rastande
 • TaltrastTurdus philomelos 3 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • TaltrastTurdus philomelos 3 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 1K Rastande (Ringmärktes och hördes senare.)
 • KungsfågelRegulus regulus 7 ex. Rastande (Minst de sju som ringmärktes)
 • KungsfågelRegulus regulus 7 ex. Ringmärkt
 • BlåmesCyanistes caeruleus 2 ex. Ringmärkt
 • BlåmesCyanistes caeruleus 2 2K+ Rastande (Hane + hona, ringmärktes.)
 • BofinkFringilla coelebs 1 ex. Rastande
 • HämplingCarduelis cannabina 30 ex. Rastande (Ca 30 ex.)
 • GråsiskaCarduelis flammea 15 ex. Förbiflygande
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 3 ex. Rastande