Söndag 27 september

VÄDER
Natten stjärnklar och molnfritt var det därefter hela dagen, dock en låg dimmolnbank över kusten och tidvis ut till Nidingen från gryningen till 08-tiden. Mycket god sikt under dagen.
02:00: Medelvind NNV 3 m/s, byvind 6 m/s, +13,0°C, vattenstånd -8 cm, 1027 hPa
05:00: Medelvind ONO 3 m/s, byvind 4 m/s, +10,3°C, vattenstånd -7 cm, 1028 hPa
08:00: Medelvind ONO 2 m/s, byvind 3 m/s, +9,7°C, vattenstånd -6 cm, 1030hPa
11:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +13,5°C, vattenstånd -12 cm, 1031hPa
14:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +14,8°C, vattenstånd -15 cm, 1032 hPa
17:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 6 m/s, +14,2°C, vattenstånd -10 cm, 1033 hPa
20:00: Medelvind NNV 7 m/s, byvind 8 m/s, +13,6°C, vattenstånd -7 cm, 1033 hPa
23:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 7 m/s, +12,7°C, vattenstånd -15 cm, 1034 hPa
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen (bl.a. lufttrycket).
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:09 och ned 18:57.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Karin Enemar, Per Arne Lindgren och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 07:30-08:30 och 28 (samtliga) nät 07:30-12:30. 31 burar i Kausan och 9 på Playan 06:30-19:30. Sedan i måndags har Anders trimmat/klippt samtliga nätgator.

OBSERVATIONER
BLÅ KÄRRHÖK – En årsunge sträckte ut över Hamnudden 08:43.
STENFALK – Två ex, det ena sträckte söderut rakt över ön 08:30 och den andra fågeln, troligen en ungfågel, sågs jaga över Nidingen under sena eftermiddagen.
BLÅMES – höstens första ex visade sig i fyrområdet, dock lät den sig ej fångas.

RINGMÄRKNING
127 individer av 12 arter:
Ängspiplärka 31, skärpiplärka 8, gärdsmyg 40, järnsparv 2, rödhake 10, taltrast 4, gransångare 2, lövsångare 1, kungsfågel 23, bergfink 2, brunsiska 1 och sävsparv 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 1 106 och i år 7 336.

KONTROLLER
Idag endast en kontroll av en gärdsmyg som ringmärktes här på Nidingen för sex dagar sedan.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning av öns gräsmattor och gångbanor (2 tim). Borttagning av allt gammalt bomaterial på de tretåiga måsarnas boplatser i fönsternischerna på gamla fyrarna (1 tim). Guidning av besökare (1 tim).

ÖVRIGT
I det fina brittsommarvädret med tidvis bleke på havet under förmiddagen fick vi flera båtbesök under dagen. Totalt räknades 8 båtar vid Stora bryggan med sammanlagt 23 personer.
Det stora polska fartyget, som stått på grund ute på Fladens bank minst en vecka kunde tidigt idag dras från grundet och bogseras söderut.
Idag skördade vi resten av de planterade rödbetorna i cementrektangeln utanför labbet. De koktes och åts med Bregott som komplement till våra olika varianter av middagsmat på kvällen.

VID DATORN
Uno Unger

 • GrågåsAnser anser 1 Adult I par Förbiflygande (Ett par sträckte västerut 08:14.)
 • KanadagåsBranta canadensis 1 ex. Stationär (Den hördes på nordstranden vid 23-tiden.)
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator 1 ex. Stationär (Den låg och födosökte på grunt vatten längs Playan under förmiddagen.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • Blå kärrhökCircus cyaneus 1 1K Sträckande SV (Den sträckte ut över Hamnudden 08:43.)
 • StenfalkFalco columbarius 1 ex. Sträckande S (Ett ex passerade rakt över ön 08:30.)
 • StenfalkFalco columbarius 1 ex. Rastande (En honfärgad fågel, troligen en årsunge, sågs jagande över ön sent på eftermiddagen.)
 • VattenrallRallus aquaticus 3 ex. Lockläte, övriga läten (Minst 3 ex hördes från slånbuskagen N om fyrområdet.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 25 1K Rastande (Ca 25 ex.)
 • RoskarlArenaria interpres 1 1K Rastande (På Playan.)
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SånglärkaAlauda arvensis 1 ex. Sträckande (Den sågs sträckande över ön under morgonen.)
 • LadusvalaHirundo rustica 20 ex. Sträckande (Minst 20 ex förbisträckande under dagen.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 31 ex. Ringmärkt
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande (31 ex ringmärktes varav 12 adulta (2K+).)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Rastande (8 ex ringmärktes varav endast en adult fågel, nämligen 1 2K+ hane.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 8 ex. Ringmärkt
 • SädesärlaMotacilla alba 10 1K Rastande (Ca 10 ex.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 40 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 50 ex. Rastande (Minst 50 ex varav 40 årsungar ringmärktes. Faktiskt noterades inte en enda adult (2K+) fågel.)
 • JärnsparvPrunella modularis 2 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • JärnsparvPrunella modularis 2 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 10 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 10 ex. Rastande (Minst 10 ex. 10 ringmärktes varav endast 1 adult (2K+) fågel.)
 • TaltrastTurdus philomelos 4 ex. Ringmärkt
 • TaltrastTurdus philomelos 4 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 2 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 2 ex. Ringmärkt
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 ex. Ringmärkt
 • KungsfågelRegulus regulus 25 ex. Stationär (Minst 25 ex varav 1 adult (2K+) hane och 22 årsungar ringmärktes.)
 • KungsfågelRegulus regulus 23 ex. Ringmärkt
 • BlåmesCyanistes caeruleus 1 ex. Rastande (Den höll till i fyrområdet under förmiddagen.)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 1 ex. Stationär (Den sågs vid Prästens grav.)
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Sträckande (Flera rastande/sträckande.)
 • BergfinkFringilla montifringilla 2 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla 2 1K Rastande (En hane + en hona ringmärktes.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 5 ex. Sträckande (Arten hördes på sträck.)
 • HämplingCarduelis cannabina 6 ex. Rastande
 • Gråsiska, underarten cabaretCarduelis flammea cabaret 1 ex. Ringmärkt
 • Gråsiska, underarten cabaretCarduelis flammea cabaret 1 1K Rastande (Troligen en årsung hona, ringmärktes.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 3 ex. Ringmärkt
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 10 ex. Rastande (Ca 10 ex varav 3 honor (2 2K+ och 1 1K) ringmärktes.)