Lördag 26 september

VÄDER
Från gryningen huvudsakligen molnfritt, men en del mindre stackmoln bildades över havet under dagen. Idag var sikten mycket god.
02:00: Medelvind VSV 9 m/s, byvind 11 m/s, +12,8°C, vattenstånd +14 cm, 1020 hPa
05:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 13 m/s, +12,6°C, vattenstånd +25 cm, 1020 hPa
08:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +13,2°C, vattenstånd +18 cm, 1021 hPa
11:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 12 m/s, +14,2°C, vattenstånd +11 cm, 1022 hPa
14:00: Medelvind VNV 9 m/s, byvind 11 m/s, +15,0°C, vattenstånd +10 cm, 1023 hPa
17:00: Medelvind VNV 8 m/s, byvind 11 m/s, +14,2°C, vattenstånd +13 cm, 1024 hPa
20:00: Medelvind NV 9 m/s, byvind 10 m/s, +14,2°C, vattenstånd +4 cm, 1025 hPa
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen (bl.a. lufttrycket).
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:07 och ned 19:00.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Karin Enemar, Per Arne Lindgren och Uno Unger.

VERKSAMHET
13 nät 06:30-11:30. 31 burar i Kausan och 9 på Playan 06:30-19:30. Sporadisk havsfågelskådning.

OBSERVATIONER
HAVSSULA – Under tiden 08:00-09:00 passerade totalt 4 ex söderut V om ön.
SPARVHÖK – Ett ex sträckte mot SV över Kausan 09:43.
TRETÅIG MÅS – En adult fågel sträckte söderut långt ut i V 09:45.
SILLGRISSLA – Mer än igår, men endast 10 sydsträckande bestämda till art. Ytterligare ett 10-tal obest. alkor.

RINGMÄRKNING
71 individer av 7 arter:
Ängspiplärka 43, skärpiplärka 21, sädesärla 1, gärdsmyg 1, järnsparv 1, stenskvätta 1 och sävsparv 3.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 979 och i år 7 209.

KONTROLLER
Idag endast kontroll av den långstannande gransångaren från 1/5, vilken även kontrollerades igår.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag blev det något bättre med fågeltillgången, men ändå svårfångat i näten på grund av den friska västliga vinden. Som tur var gick burfångsten bra på i Kausan och på Playan och det blev därför bra antal av både ängspiplärkor och skärpiplärkor.

VID DATORN
Uno Unger

 • KanadagåsBranta canadensis 1 ex. Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 23 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator 1 ex. Sträckande S (Under förmiddagen.)
 • HavssulaMorus bassanus 4 ex. Sträckande S (1 + 1 + 2, passerade under tiden 08:00-09:00.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • GråhägerArdea cinerea 4 ex. Sträckande SV
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Sträckande SV (Den passerade över Kausan 09:43.)
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Lockläte, övriga läten
 • KustsnäppaCalidris canutus 1 1K Rastande (På Playan under eftermiddagen.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 20 1K Rastande (Minst 15 ex.)
 • RoskarlArenaria interpres 6 1K Rastande (På Playan under eftermiddagen.)
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 1 Adult Sträckande S (Den passerade lång ut i V 09:45.)
 • SillgrisslaUria aalge 10 ex. Sträckande S (Minst 10 ex sträckande utanför Västudden. Dessutom sågs ungefär lika många obestämda sillgrisslor/tordmular.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande (43 ringmärktes)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 43 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 21 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Rastande (21 ringmärktes.)
 • SädesärlaMotacilla alba 10 1K Rastande (Ca 10 ex varav en årsunge ringmärktes.)
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 5 ex. Rastande (Ca 5 ex varav en årsunge ringmärktes.)
 • JärnsparvPrunella modularis 1 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 1 2K+ Rastande
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 3 ex. Rastande (En 2K+ hane ringmärktes.)
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Ringmärkt
 • TaltrastTurdus philomelos 1 ex. Rastande
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 2K+ Stationär (Samma fågel som kontrollerades igår.)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 1 Adult I par Stationär (Bl.a. på Ostudden.)
 • BofinkFringilla coelebs 5 ex. Sträckande (Minst 5 ex.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 5 ex. Sträckande (Ca 5 ex.)
 • HämplingCarduelis cannabina 30 ex. Rastande (Minst 30 ex, rastade på Västudden under morgonen.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav 3 honor (2 2K+ och 1 1K) ringmärktes.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 3 ex. Ringmärkt