Fredag 25 september

VÄDER
I gryningen huvudsakligen molnfri himmel med måttlig sikt, vilket höll i sig till middagstid. Under eftermiddagen drog det upp några regnbyar ute över Kattegatt, varav ett par även berörde Nidingen perifert.
02:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 12 m/s, +13,4°C, vattenstånd +10 cm, 1013 hPa
05:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +13,2°C, vattenstånd +16 cm, 1013 hPa
08:00: Medelvind SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +13,4°C, vattenstånd +17 cm, 1014 hPa
11:00: Medelvind SSV 9 m/s, byvind 11 m/s, +14,4°C, vattenstånd +12 cm, 1016 hPa
14:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 12 m/s, +15,0°C, vattenstånd +15 cm, 1016 hPa
17:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 12 m/s, +13,5°C, vattenstånd +23 cm, 1018 hPa
20:00: Medelvind VSV 4 m/s, byvind 13 m/s, +13,0°C, vattenstånd +18 cm, 1018 hPa
23:00: Medelvind VSV 8 m/s, byvind 11 m/s, +12,9°C, vattenstånd +9 cm, 1019 hPa
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen (bl.a. lufttrycket).
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.Solen upp 07:05 och ned 19:03.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Karin Enemar, Per Arne Lindgren och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 06:30-08:00 och 21 nät 08:00-11:30. 31 burar i Kausan och 9 på Playan 06:30-19:30. Sporadisk havsfågelskådning gav endast en sillgrissla. Karin tog sig an att tvätta samtliga durkslagspåsar och de mindre fågelpåsarna.

OBSERVATIONER
KÄRRSNÄPPA – Som mest ca 25 ex under morgonen. Kärrsnäppan var den enda vadararten som sågs på ön idag.
SILLGRISSLA – Sporadisk sträckskådning gav endast en sydsträckande fågel 08:08.

RINGMÄRKNING
22 individer av 4 arter:
Kärrsnäppa 5, ängspiplärka 13, skärpiplärka 3 och gärdsmyg 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 910 och i år 7 140.

KONTROLLER
KÄRRSNÄPPA – En årsunge som märktes redan 6/9 och då vägde 48,4 g kontrollerades idag endast vägande 36,5 g. Den var extremt lätt men flög fortfarande bra. Möjligen var den angripen av någon inälvsmask.
SILLTRUT – Två av årets färgringmärkta ungfåglar med blå färgring, V.AA9 och V.S9V, avlästes på nordstranden.
GRÅTRUT – Idag hittades en död men utväxt årsunge vid Stora bryggan. Den kan ha varit död minst en vecka då den var intorkad. Ursprungligen ringmärktes den som en ej utväxt unge (stadie C) på ön den 28/6.
RÖDHAKE – En egen kontroll från gårdagens ringmärkning.
GRANSÅNGARE – En egen kontroll av en 2K+-fågel som ringmärktes på Nidingen redan den 1/5. Den har kontrollerats flera gånger i maj-juni och senast 1/7 innan dagens fångst. Uppenbarligen har den varit kvar på ön hela tiden och här genomfört sin årliga kompletta ruggning.
KUNGSFÅGEL – En fågel ringmärkt för 4 dagar sedan kontrollerades.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning i fyrområdet (4 tim).

ÖVRIGT
Under denna vecka har vi alla haft mer eller mindre känning av tendenser till förkylning. För undertecknad blev det värst igår kväll och under stor del av dagen idag. Men nu ikväll när jag skriver det här känner jag mig betydligt bättre och kvar är bara som brukligt en enveten hosta.

VID DATORN
Uno Unger

 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Lockläte, övriga läten
 • KärrsnäppaCalidris alpina 25 1K Rastande (Ca 25 ex varav 5 årsungar rimngärktes. En årsunge som märktes redan 6/9 och då vägde 48,4 g kontrollerades idag endast vägande 36,5 g. Den var extremt lätt men flög bra, möjligen angripen av någon inälvsmask.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 5 ex. Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus 2 1K Individmärkt (Två av årets färgringmärkta ungfåglar med blå färgring, V.AA9 och V.S9V, avlästes på nordstranden.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär (Idag hittades en död men utväxt årsunge vid Stora bryggan. Den kan ha varit död minst en vecka då den var intorkad. Ursprungligen ringmärktes den som en ej utväxt unge (stadie C) på ön den 28/6.)
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SillgrisslaUria aalge 1 ex. Sträckande S (Den passerade utanför Västudden 08:08.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 13 ex. Ringmärkt
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande (Av 13 idag ringmärkta var 6 adulta och 7 årsungar.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Rastande (Tre årsungar ringmärktes.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 3 ex. Ringmärkt
 • SädesärlaMotacilla alba 5 ex. Rastande (Ca 5 ex.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 5 ex. Rastande (C 5 ex varav en årsunge ringmärktes.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 1 1K Rastande (En egen kontroll från gårdagens ringmärkning.)
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Rastande (På Playan.)
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Stationär
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 1K Rastande (En egen kontroll av en 2K+-fågel som ringmärktes här redan den 1/5. Den har kontrollerats flera gånger i maj-juni och senast 1/7 innan dagens fångst. Uppenbarligen har den genomfört sin årliga kompletta ruggning på Nidingen.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 1K Rastande (En ringmärkt fågel sågs N om fågelstationen.)
 • KungsfågelRegulus regulus 1 1K Hona Rastande (En fågel ringmärkt för 4 dagar sedan kontrollerades.)
 • BofinkFringilla coelebs 1 ex. Rastande
 • GrönsiskaCarduelis spinus 3 ex. Förbiflygande
 • HämplingCarduelis cannabina 1 ex. Lockläte, övriga läten
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Rastande