Torsdag 24 september

VÄDER
Helmulet från gryning till middagstid. Under tidig eftermiddag noterades en del blåa partier på himlen, men senare åter helmulet med ett par lätta regnskurar. Måttlig sikt.
02:00: Medelvind SSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +14,6°C, vattenstånd +9 cm, 1011 hPa
05:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 10 m/s, +14,1°C, vattenstånd +12 cm, 1011 hPa
08:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 10 m/s, +13,9°C, vattenstånd +8 cm, 1011 hPa
11:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 12 m/s, +14,6°C, vattenstånd +3 cm, 1012 hPa
14:00: Medelvind S 12 m/s, byvind 15 m/s, +14,7°C, vattenstånd +12 cm, 1012 hPa
17:00: Medelvind SSO 12 m/s, byvind 15 m/s, +14,5°C, vattenstånd +15 cm, 1011 hPa
20:00: Medelvind SSO 12 m/s, byvind 16 m/s, +15,1°C, vattenstånd +7 cm, 1011 hPa
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen (bl.a. lufttrycket).
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.Solen upp 07:03 och ned 19:05.PERSONAL
Marianne Bäckwall, Karin Enemar, Per Arne Lindgren och Uno Unger.VERKSAMHET
17 nät 06:30-11:00. 31 burar i Kausan och 9 på Playan 06:30-19:30. Trimning av de tre nätgatorna vid Kruthuset och gången till vresrosnätet på Västudden. Dataläggning av ringmärkta fåglar på Fagel. Kassering av en trasig vadarbur.

OBSERVATIONER

PRUTGÅS, rasen bernicla – 7 adulta fåglar upptäcktes i Kausan simmandes ut mot Västudden 10:15, där de sedan födosökte närmare en timma.
BLÄSAND – Fem ex varav två äldre (2K+http://nidingen.nidingensfagel.se/wp-admin/post.php?post=769&action=edit) hanar, rastade en stund i Kausan 15:03, men lyfte och försvann söderut.
SPARVHÖK – En ung hane höll till på ön, troligen den som ringmärktes igår.
FISKGJUSE – Ett ex sträckte söderut över Ostudden vid 18-tiden.
ROSKARL – Tre årsungar stod på Hamnudden strax före lunchtid.
MINDRE FLUGSNAPARE – En adult utfärgad hane fångades i nät 14A vid den äldsta fläderbusken, ringmärktes därefter och släpptes vid 08:30-tiden.

RINGMÄRKNING
15 individer av 8 arter:
Kärrsnäppa 4, ängspiplärka 4, skärpiplärka 1, rödhake 1, gransångare 1, lövsångare 1, mindre flugsnappare 1 och bofink 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 888 och i år 7 118.

KONTROLLER
En färgringmärkt 2K hane skärpiplärka kontrollerades efter att ha blivit ringmärkt som 1K 1/8 2014. En årsung småsnäppa ringmärkt den 9/9 kontrollerades idag efter 15 dagar. En 1K hane kungsfågel kontrollerades efter 3 dagar och en gärdsmyg likaså efter två dagar.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Dagens mest oväntade händelse var ju utan tvekan fångsten av en adult hane mindre flugsnappare. De ökande sydliga vindarna gav uppenbarligen ingen större sträckrörelse natten till idag och därmed blev det knappast något nedfall under morgonen. Det blev endast 6 nätfångade fåglar, märkligt då att en av dem var den lilla flugsnapparen.

VID DATORN
Uno Unger

 • Prutgås, underarten berniclaBranta bernicla bernicla 7 Adult Stationär (De upptäcktes i Kausan simmandes ut mot Västudden 10:15, där de sedan födosökte närmare en timma.)
 • BläsandAnas penelope 5 ex. Rastande (De rastade en stund i Kausan 15:03, men lyfte och försvann söderut.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 17 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 10 ex. Stationär (Ca 10 ex S om Ostudden tillsammans med ejdrar.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis Noterad Stationär
 • SparvhökAccipiter nisus 1 1K Hane Stationär (Den sågs till och från under dagen, kanske samma som ringmärktes.)
 • FiskgjusePandion haliaetus 1 ex. Sträckande S (Den passerade söderut över Ostudden vid 18-tiden.)
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Lockläte, övriga läten
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 3 1K Rastande (På Playan.)
 • SmåsnäppaCalidris minuta 1 1K Individmärkt (Den ringmärkta årsungen från 9/9 kontrollerades efter burfångst på Playan vid 17-tiden.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 4 ex. Ringmärkt
 • KärrsnäppaCalidris alpina 20 1K Rastande (Minst 20 ex varav 4 årsungar ringmärktes, sågs mestadels på Playan.)
 • RoskarlArenaria interpres 3 1K Rastande (De stod på Hamnudden strax före lunchtid.)
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande (Flera sträckande/rastande varav 4 ringmärktes, en 2K+ och 3 årsungar.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 4 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Rastande (Flera rastande, en årsunge ringmärktes och en egen kontroll av en färgringmärkt adult hane Li/Al Rö/Lb ursprungligen ringmärkt som 1K xxxxxxx)
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 5 ex. Rastande (Ca 5 ex varav en årsunge kontrollerades, nyligen ringmärk.)
 • RödhakeErithacus rubecula 1 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 1 ex. Ringmärkt
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Rastande (På Ostudden vid 17-tiden.)
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Stationär
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Ringmärkt
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 2 ex. Ringmärkt
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • KungsfågelRegulus regulus 1 1K Hane Rastande (En egen kontroll från den 21/9.)
 • Mindre flugsnappareFicedula parva 1 2K+ Hane Rastande (Den fångades i nät 14A vid den äldsta fläderbusken, ringmärktes därefter och släpptes vid 08:30-tiden.)

 • Mindre flugsnappareFicedula parva 1 ex. Ringmärkt

 • Grå kråkaCorvus corone cornix 1 I par Rastande (De höll till på Ostudden vid 17-tiden.)
 • BofinkFringilla coelebs 2 ex. Ringmärkt
 • BofinkFringilla coelebs 2 1K Rastande (En hane och en hona, ringmärktes.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Rastande