Onsdag 23 september

VÄDER
Efternatten och morgonen började med helmulet och måttlig sikt. Vid lunchtid klarnade det upp och under eftermiddagen lyste solen mestadels från en klarblå himmel och sikten var något bättre.
02:00: Medelvind OSO 9 m/s, byvind 11 m/s, +14,3°C, vattenstånd +16 cm, 1004 hPa
05:00: Medelvind OSO 8 m/s, byvind 11 m/s, +13,7°C, vattenstånd +18 cm, 1004 hPa
08:00: Medelvind OSO 7 m/s, byvind 9 m/s, +13,5°C, vattenstånd +10 cm, 1005 hPa
11:00: Medelvind OSO 5 m/s, byvind 7 m/s, +14,3°C, vattenstånd +9 cm, 1007 hPa
14:00: Medelvind SSO 6 m/s, byvind 7 m/s, +15,4°C, vattenstånd +19 cm, 1008 hPa
17:00: Medelvind SSO 7 m/s, byvind 8 m/s, +15,0°C, vattenstånd +18 cm, 1009 hPa
20:00: Medelvind SSO 5 m/s, byvind 5 m/s, +14,7°C, vattenstånd +4 cm, 1010 hPa
23:00: Medelvind OSO 5 m/s, byvind 6 m/s, +14,5°C, vattenstånd -1 cm, 1011 hPa
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen (bl.a. lufttrycket).
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:00 och ned 19:08.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Karin Enemar, Per Arne Lindgren och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 06:00-07:00 och 28 nät 07:00-12:15. 31 burar i Kausan och 10 på Playan 06:30-19:30. Trimning av de tre nätgatorna vid Kruthuset och gången till vresrosnätet på Västudden.

OBSERVATIONER
SPARVHÖK – En ung hane höll till på ön, nätfångades vid Kruthuset och ringmärktes.
FISKGJUSE – Ett ex sträckte söderut rakt över fyrområdet 08:02.
STENFALK – Ett ex sträckte söderut.
SMÅSNÄPPA – En juvenil fågel tillsammans med 2 större strandpipare och 6 roskarlar på Playan under eftermiddagen. Den var ringmärkt sedan tidigare.
ENKELBECKASIN – Ett ex flög över nordstranden vid 11-tiden.

RINGMÄRKNING
23 individer av 10 arter:
Sparvhök 1, ängspiplärka 8, skärpiplärka 5, gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödstjärt 1, kungsfågel 2, bofink 1, grönsiska 2 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 873 och i år 7 103.

KONTROLLER
En adult havstrut med svart färgring, troligen från Danmark, stod längst ut på Västudden och lyckades bara nästan bli avläst. Korttidskontroller av två ängspiplärkor, en skärpiplärka, en gärdsmyg och tre kungsfåglar.

UPPDRAGSARBETE
Viss strandstädning österut (0,5 tim).

ÖVRIGT
Vi fortsätter att frossa i oss godsaker från Nidingen. Till lunch fixade Marianne och Karin pannkakor med dagsfärsk sylt från öns egna björnbär, vilket vi kunde avnjuta utomhus i fullt solsken.

VID DATORN
Uno Unger

 • GräsandAnas platyrhynchos 13 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 10 ex. Stationär (10-12 ex låg bland ejdrar S om Ostudden.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 45 ex. Stationär (Ca 45 ex, flertalet på Klockfotsrevet och även några på Ostudden.)
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Ringmärkt
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Rastande (En 1K hane ringmärktes.)
 • FiskgjusePandion haliaetus 1 1K Sträckande S (Den passerade rakt över fyrområdet 08:02.)
 • StenfalkFalco columbarius 1 ex. Sträckande S
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Lockläte, övriga läten
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 2 1K Rastande (På Playan under eftermiddagen.)
 • SmåsnäppaCalidris minuta 1 1K Rastande (En sedan tidigare ringmärkt årsunge var i sällskap med roskarlar och större strandpipare på Playan under eftermiddagen.)
 • KärrsnäppaCalidris alpina 6 1K Rastande (6-10 ex rastade på Playan under morgonen och ett ex var kvar under eftermiddagen.)
 • EnkelbeckasinGallinago gallinago 1 ex. Rastande (På nordstranden vid 11-tiden.)
 • RoskarlArenaria interpres 6 1K Rastande (På Playan under eftermiddagen.)
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär (På Västudden stod en adult fågel med svart färgring, troligen märkt i Danmark. Tyvärr kunde den inte avläsas helt .)
 • LadusvalaHirundo rustica 1 1K Rastande (Den flög omkring i fyrområdet under kvällen.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis Noterad Rastande (Ett aldrig sinande sträck passerade över ön och havet, men relativt få rastade. 2 äldre och 6 årsungar ringmärktes.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 8 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Rastande (5 ex ringmärktes.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 5 ex. Ringmärkt
 • SädesärlaMotacilla alba 10 ex. Rastande (Minst 10 ex.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav en 1K-fågel ringmärktes.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 1 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • RödhakeErithacus rubecula 1 ex. Rastande (Minst 1 ex hördes.)
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 1 1K Hane Rastande (Ringmärktes.)
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 1 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Stationär (Den stöttes O om Kruthuset.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Rastande (Ett ex hördes sjunga en strof.)
 • KungsfågelRegulus regulus 5 ex. Rastande (Minst 5 ex varav två årsungar, en hane och en hona ringmärktes. Dessutom tre korttidskontroller.)
 • KungsfågelRegulus regulus 2 ex. Ringmärkt
 • StareSturnus vulgaris 5 ex. Rastande (De rastade en stund vid 11:45-tiden högst upp på nya fyren.)
 • BofinkFringilla coelebs 1 ex. Förbiflygande (En 1K hona ringmärktes.)
 • BofinkFringilla coelebs 1 ex. Ringmärkt
 • GrönsiskaCarduelis spinus 3 ex. Rastande (Minst 3 ex varav 2 1K hanar ringmärktes.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 2 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 5 ex. Rastande
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 1K Hona Rastande (Ringmärktes.)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Ringmärkt