Lördag 3 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – 2015

VÄDER
Vinden avtog under natten och på morgonen var det svaga vindar från väster, mulet och lite disigt in mot land. Under dagen tittade solen stundtals fram och mot kvällen blev det halvklart.
02:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 9 m/s, +13,1°C, vattenstånd +7 cm, 1019 hPa
05:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 6 m/s, +12,7°C, vattenstånd – cm, 1019 hPa
08:00: Medelvind SV 1 m/s, byvind 4 m/s, +12,6°C, vattenstånd -5 cm, 1019 hPa
11:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 5 m/s, +13,0°C, vattenstånd -1 cm, 1019 hPa
14:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +13,3°C, vattenstånd -3 cm, 1018 hPa
17:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 5 m/s, +12,9°C, vattenstånd -9 cm, 1017 hPa
20:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 5 m/s, +12,0°C, vattenstånd -4 cm, 1016 hPa
23:00: Medelvind S 3 m/s, byvind 4 m/s, +11,9°C, vattenstånd – cm, 1015 hPa
Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:21 och ned 18:41.

PERSONAL
Dennis Kraft och Sara Elg. Klockan 11 anlände Lars Gotborn och Jan Rosenfeld med vår båt som framfördes av Mikael Hake. Klockan 12 lämnade Mikael ön med Sara medan Dennis blir kvar några dar till.

VERKSAMHET
14 nät 06:15-14:30 och 18 nät 14:30-19:30. 31 burar i Kausan 06:15-19:30 samt 9 burar 06:15-12:30 och 11 burar 12:30-19:30 på Playan. Lite allmänt inventeringsarbete.

OBSERVATIONER
PRUTGÅS – en fågel höll till i Kausan under förmiddagen.
GRÄSAND – idag räknades 28 ex in, samtliga i Kausan.
EJDER – cirka 200 ligger ost om Ostudden.
¬STORLOM – en flög söderut väster om ön.
TOPPSKARV – 74 ex inräknades på Klockfotsrevet under em.
BLÅ KÄRRHÖK – Flög en vända över ön och fortsatte sedan mot V.
HAVSTRUT – 115 ex inräknades under em, de flesta på Klockfotsrevet.
VARFÅGEL – höll till på ön under dagen, besvärade småfåglarna och kalasade på en rödhake och en kungsfågel.
SÄVSPARV – en morgonrusch med sävsparvar drabbade oss med 19 fåglar i näten på 8-rundan – och sedan var det slut, inga ytterligare sävsparvar fångades.
KNUBBSÄL – en individ låg ute på Havrastenen.

RINGMÄRKNING
61 individer av 10 arter:
Ängspiplärka 12, skärpiplärka 4, gärdsmyg 3, järnsparv 4, rödhake 14, kungsfågel 1, blåmes 1, bofink 1, gråsiska 1 och sävsparv 20.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 135 och i år 7 674.

KONTROLLER
Åtta egna kontroller idag. Silltrut 2, samma som de senaste dagarna samt benrester från en ungfågel, ängspiplärka 3, skärpiplärka 1 och järnsparv 1.

UPPDRAGSARBETE
Guidat besökare 1 timma.

ÖVRIGT
Dagens personalbyte flöt på bra men innebar en väsentlig höjning av medelåldern på stationen då Sara ersattes av Lars och Jan. Nu är det tre gamla gubbar som sköter ruljangsen på Nidingen.

Med på transporten ut var två nya burar från Per som omgående togs i bruk på Playan. Det är tur att vi har våran Per till att ombesörja att vi får kontinuerlig påfyllning av burar.

Trots att vi nu är inne i oktober lockade det fina vädret. Tre båtar med sammanlagt åtta personer var på besök. Med fågelstationens personal har vi därmed varit 13 personer på ön idag.

VID DATORN
Dennis Kraft

 • PrutgåsBranta bernicla 1 ex. Rastande (Sågs i Kausan på fm)
 • GräsandAnas platyrhynchos 28 ex. Stationär (Minst 28 ex låg i Kausan.)
 • EjderSomateria mollissima 200 ex. Stationär (Cirka 200 ost om Ostudden.)
 • SmåskrakeMergus serrator 3 ex. Rastande
 • StorlomGavia arctica 1 ex. Förbiflygande
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 74 ex. Stationär (På Klockfotsrevet räknades 74 in under em.)
 • Blå kärrhökCircus cyaneus 1 Honfärgad Förbiflygande (Flög en vända över ön och fortsatte sedan mot V.)
 • TornfalkFalco tinnunculus 1 ex. Rastande (Höll till en kort stund på ön.)
 • StenfalkFalco columbarius 1 ex. Rastande (Sågs jagande på ön vid flera tilfällen. Kan ha varit mer än en.)
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Stationär
 • SmåsnäppaCalidris minuta 1 ex. Rastande (I Kausan)
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär (En individmärkt årsunge sedd i fyrområdet idag igen.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus 115 ex. Stationär (115 ex inräknades under em, de flesta på Klockfotsrevet.)
 • RingduvaColumba palumbus 2 ex. Rastande (Under morgonen)
 • SånglärkaAlauda arvensis 7 ex. Förbiflygande
 • LadusvalaHirundo rustica 1 ex. Förbiflygande
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 50 ex. Rastande (Minst ett femtiotal. Tolv ringmärktes och tre tidigare märkta kontrollerades.)
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 12 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 4 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 10 ex. Rastande (Något tiotal fåglar på ön. Fyra ringmärktes.och en tidigare ringmärkt kontrollerades.)
 • ForsärlaMotacilla cinerea 2 ex. Rastande
 • SädesärlaMotacilla alba 2 ex. Rastande
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 3 ex. Ringmärkt
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 10 ex. Rastande (Cirka tio varav tre ringmärktes.)
 • JärnsparvPrunella modularis 4 ex. Ringmärkt
 • JärnsparvPrunella modularis 10 ex. Rastande (Varav fyra ringmärktes och två kontrollerades.)
 • RödhakeErithacus rubecula 14 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 25 ex. Rastande (Cirka 25 varav 14 ringmärktes.)
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 2 ex. Rastande (Sågs på Playan.)
 • TaltrastTurdus philomelos 1 ex. Rastande (Sågs på Ostudden.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Rastande
 • KungsfågelRegulus regulus 2 ex. Rastande (Varav en ringmärktes.)
 • KungsfågelRegulus regulus 1 ex. Ringmärkt
 • BlåmesCyanistes caeruleus 1 ex. Ringmärkt
 • BlåmesCyanistes caeruleus 3 ex. Rastande (Minst tre varav en gammal hona ringmärktes.)
 • VarfågelLanius excubitor 1 ex. Rastande (Höll till på ön under dagen och besvärade fåglarna och kalasade på en rödhake och en kungsfågel.)
 • BofinkFringilla coelebs 5 ex. Rastande (Minst.fem varav en ringmärktes.)
 • BofinkFringilla coelebs 1 ex. Ringmärkt
 • BergfinkFringilla montifringilla 5 ex. Rastande (Minst.fem varav en ringmärktes.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 2 ex. Förbiflygande (Hörda överflygande.)
 • HämplingCarduelis cannabina 30 ex. Rastande (Ca 20 ex drar runt på ön.)
 • GråsiskaCarduelis flammea 5 ex. Rastande (Cirka fem varav en ringmärktes.)
 • GråsiskaCarduelis flammea 1 ex. Ringmärkt
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 20 ex. Ringmärkt
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 25 ex. Rastande (Minst 25, varav 20 ringmärktes.fem varav en ringmärktes.)