DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 15 MARS 2022

VÄDER

Morgonen mest mulen men molntäcket inte heltäckande. Lätt disigt men sikt in till land. Fläckvis markfrost. Fortsatt högtryck. Under dagen tätnade molntäcket, det blev disigare och sikten försämrades. Periodvis sken dock solen igenom. Vindarna svaga, ibland måttliga från mellan ost och syd.

 

Min temp: +1,6°C klockan 07. Max temp: +4,4°C klockan 16 och 17.

 

01:00: SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +4°C, vattenstånd -7 cm.

07:00: O 4 m/s, byvind 5 m/s, +2°C, vattenstånd -4 cm.

13:00: SO 5 m/s, byvind 5 m/s, +3°C, vattenstånd -16 cm.

19:00: S 1 m/s, byvind 4 m/s, +3°C, vattenstånd -10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:31 och ner 18:13.

 

PERSONAL

Dennis Kraft och Tommy Järås. Klockan 11 anlände Uno Unger utskeppad med vår båt med Magnus Levin som skeppare. Klockan 15:30 lämnade Magnus nu med Tommy som ballast. Dennis och Uno är stationens bemanning de närmaste dagarna.

 

VERKSAMHET

20 nät 05:30-06:15, 25 nät 06:15-17:00 (274 nättimmar).

39 burar klockan 06:00-18:00 (468 burtimmar).

Fröfällan igång klockan 06-18, tolv timmar.

 

OBSERVATIONER

Vitkindad gås: Två sträckte mot ost kl. 15:43.

Bläsand: Två hanar och en hona sågs idag.

Ejder: Totalt 75 ejdrar varav 50 hanar och 25 honor räknades in mellan SO-udden och norra delen av Klockfotsrevet.

Skogsduva: En sågs i fyrområdet vilken efter några svängar över ön försvann västerut. Årets första.

Tretåig mås: Idag har flera fåglar dragit upp bomaterial till häckplatserna på de gamla fyrarna.

Kaja: En stor flock om cirka 170 kajor drog österut över ön på förmiddagen vilket är ovanligt många för Nidingen.

Rödvingetrast: Dagens ringmärkta individ var också den första observationen i år.

Steglits: En fågel upptäcktes på morgonen då den satt och sjöng. Den drog sedan österut över ön. Ny årsart för Nidingen.

Knubbsäl: Hela 76 sälar inräknades idag, mest på Klockfotsrevet.

 

Med dagen tre nya årsarter har hittills i år 63 arter noterats på ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

22 individer av 8 arter:

Skärsnäppa 2, blåmes 1, kungsfågel 1, gärdsmyg 7, koltrast 8, rödvingetrast 1, bofink 1 och snösparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 164 och i år totalt till 164. Rödvingetrast, bofink och snösparv var nya märkarter för året.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna kontroller av en skärsnäppa som var märkt 2018, en gärdsmyg märkt 2/11 2021 och en skärpiplärka märkt som bounge den 3/8 2021. Dessutom korttidskontroller av två skärsnäppor, en blåmes, en kungsfågel och en gärdsmyg.

 

UPPDRAGSARBETE

Lite utestädning samt smörjning av dörrar, bl.a. Nidingens utedass.

 

ÖVRIGT

Även om det var mest mulet idag så fick vi en överraskande vacker solnedgång. Genom diset sågs solen som en mogen apelsin sänka sig mot havet i väster. Diset begränsade också solljuset så att det gick att titta på solskivan även genom tubkikaren. Sex-sju solfläckar syntes tydligt och Uno passade på att fotografera fenomenet. Hans bilder finns till beskådande här och på vår Facebook-grupp.

VID DATORN

Dennis Kraft

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.