DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 14 MARS 2022

VÄDER

Vackert högtrycksväder med måttliga vindar mellan ost och syd.

 

Min temp: +3,3°C klockan 07. Max temp: +7,1°C klockan 15.

 

01:00: SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +5°C, vattenstånd -11 cm.

07:00: O 6 m/s, byvind 7 m/s, +3°C, vattenstånd -15 cm.

13:00: SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +6°C, vattenstånd -16 cm.

19:00: S 7 m/s, byvind 8 m/s, +6°C, vattenstånd -4 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:33 och ner 18:11.

 

PERSONAL

Dennis Kraft och Tommy Järås.

 

VERKSAMHET

29 nät klockan 05:30-11:00 (145 nättimmar).

39 burar klockan 06:00-19:00 (507 burtimmar).

Fröfällan igång klockan 06-18, tolv timmar.

 

OBSERVATIONER

Vitkindad gås: Elva sträckte mot ost.

Skärsnäppa: Cirka 350 sågs idag i en samlad flock.

Tretåig mås: Antalet ökar, som mest har 43 setts idag.

Kaja: En flock om cirka 60 sträckte över ön mot ost.

Trädlärka: En sträckte förbi.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

19 individer av 4 arter:

Skärsnäppa 8, Kungsfågel 2, gärdsmyg 6 och koltrast 3

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 142 och i år totalt till 142.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna kontroller: sju burfångade skärsnäppor och 13 avlästa kontrollerades fyra var korttidskontroller och den äldsta märktes hösten 2008. Dessutom korttidskontroller av en blåmes och en gärdsmyg. I övrigt en del avläsningar av andra färgmärkta arter.

 

UPPDRAGSARBETE

Lite utestädning.

 

ÖVRIGT

Idag har det verkligen blivit vår här på Nidingen. Skärpipläkorna har vi hört sjunga en tid och likaså koltrastarna. Någon kort drill från en sånglärka har vi också hört tidigare men idag har minst en lärka sjungit ut för fullt. Det som dock gör att det verkligen har blivit vår är de tretåiga måsarna. Idag har de blivit många fler här. Boplatserna på såväl de gamla fyrarna som på Östra sjömärket har besökts och i flera fall mer än så. Vissa boplatser har varit permanent bemåsade hela dagen. Och med detta har vi också fått njuta lite av den ljudkuliss som måsarna för med sig med sina mjuka, nasala hälsningsläten. Då är det vår!

Extra glädjande var att den mås som under ett par års tid varit den äldsta vi har haft på ön idag anlände och intog sin gamla boplats. Den blir 29 år i år, en ansenlig ålder för en tretåig mås. Så ansenlig att det kanske är den äldsta kända över huvud taget!

 

VID DATORN

Dennis Kraft

 

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.