DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 13 MARS 2022

VÄDER

Vackert högtrycksväder med måttliga vindar mellan ost och syd.

 

Min temp: +1,9°C klockan 07. Max temp: +7,1°C klockan 14.

 

01:00: SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +4°C, vattenstånd -8 cm.

07:00: O 7 m/s, byvind 8 m/s, +2°C, vattenstånd -26 cm.

13:00: SO 8 m/s, byvind 9 m/s, +7°C, vattenstånd -12 cm.

19:00: SO 6 m/s, byvind 8 m/s, +6°C, vattenstånd -10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:36 och ner 18:09.

 

PERSONAL

Dennis Kraft och Sindre Magnusson. Klockan nio anlände delar av Nidingenkommittén. Det var Tommy Järås, Uno Unger, Anders Magnusson och Josefina Persson samt båtföraren Fredrik Klingberg. Vid tretiden lämnade de fyra senare och Sindre medan Tommy stannar kvar med Dennis under några dagar.

 

VERKSAMHET

Kommittémöte och inspektion av ön inför kommande röjningsinsatser.

19 nät klockan 05:40-19:40 (266 nättimmar).

39 burar klockan 06:30-19:00 (488 burtimmar).

Fröfällan igång klockan 06-18, tolv timmar.

 

OBSERVATIONER

Tretåig mås: Som mest 21 sedda idag.

Silltrut: Sex silltrutar på ön idag är det första som noterats här.

Smålom: En sträckte mot syd, årsny!

Obestämd uggla: En horn- eller jorduggla flög ut ur stora slånbuskaget i skymningen.

Korp: En gjorde ett kort besök på ön.

Sävsparv: En hane sågs idag.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

10 individer av 4 arter:

Kungsfågel 1, gärdsmyg 4, koltrast 4 och rödhake1.

 

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 123 och i år totalt till 123.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna kontroller av fyra skärsnäppor, en korttidskontroll och tre märkta mellan 30/3 och 13/4 2015, alla tre födda 2014. Två gärdsmygar och en rödhake, alla märkta i oktober 2021. Fem av våra egna skärpiplärkor kontrollerades idag, den äldsta märkt 2016 som 1K, övriga märkta 2018, två 2019 och 2021. Dessutom gick en koltrast från i förgår in i fröfällan flera gånger.

 

UPPDRAGSARBETE

Lite utestädning.

 

ÖVRIGT

Nidingenkommittén samlades idag på ön för att sedvanligt hälsa vårens ankomst med ärtsoppa, punsch och pannkakor. Det blev såklart också avhandling av diverse frågor där kommande diskussioner med Länsstyrelsen om reservatsskötseln var en huvudpunkt. Det är främst begränsning av vresros och slån som ska tas upp men även eventuell bränning av gräsmarker i fyrområdet. Därtill fick undertecknad i uppdrag att införskaffa ny räfsa, piassavakvast och några kompletterande kvastskaft.

 

VID DATORN

Dennis Kraft

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.