DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 12 MARS 2022

VÄDER

Blåsigt även idag med vindar mellan ost och syd som i byarna periodvis nådde kulingstyrka. Från middagstid avtog vinden något. Klart och vackert högtrycksväder hela dagen.

 

Min temp: +2,3°C klockan 07. Max temp: +7,0°C klockan 14.

 

01:00: SO 11 m/s, byvind 14 m/s, +3°C, vattenstånd +3 cm.

07:00:SO 10 m/s, byvind 14 m/s, +2°C, vattenstånd -16 cm.

13:00: SO 9 m/s, byvind 14 m/s, +6°C, vattenstånd +/-0 cm.

19:00: SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +5°C, vattenstånd -17 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:39 och ner 18:07.

 

PERSONAL

Dennis Kraft och Sindre Magnusson.

 

VERKSAMHET

Ställd i ordning nätplats 3d och 3E inför morgondagen.

10 nät klockan 05:50-11:35 (58 nättimmar).

39 burar 06:30-18:30 (468 burtimmar).

Fröfällan igång klockan 06-18, tolv timmar.

 

OBSERVATIONER

Sångsvan: Ett antal flockar har passerat nidingen på väg mot NO. Totalt är det cirka 70 fåglar som har sträckt förbi.

Vattenrall: Våra rallar håller mest till inne i öns rikliga slånbuskar och visar sig enbart tillfälligtvis utanför dessa. Idag gjorde en rall dock ett undantag och var ute på vift ända upp till vår lägenhet. När undertecknad öppnade dörren blev det dock fart på rallen som till och med flög några meter in i vresrosen och vidare ner i slånbuskagen.

Skrattmås: Två skrattmåsar sågs i Kausan vilket är årets första.

Havssula: En gammal individ drog söderut utanför Klockfotsrevet, årets första.

Storskarv: Totalt cirka 50 fåglar sträckte i mindre grupper förbi Nidingen mot NO.

Ormvråk: Tre sträckte mot NO, årets första.

Pilgrimsfalk: En var på besök idag och jagade upp det mesta på ön.

Kaja: Årets första sågs idag då den sällskapade en stund med ett gäng kråkor.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

1 individer av 1 art:

Skärsnäppa 1.

 

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 113 och i år totalt till 113.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

En av våra egna skärpiplärkor kontrollerades idag och fick färgringar. Den var märkt den 9/8 2020. Dessutom gick gårdagens märkta koltrast in i fröfällan tre gånger!

 

UPPDRAGSARBETE

Rensat klart stora bryggan från sten och tång.

 

ÖVRIGT

Ännu en klar solig och blåsig dag. Med nöd och näppe lyckades vi klara os undan en nolla i märkprotokollet – en skärsnäppa räddade oss från den nesan.

Vi har under veckan burit ut burar och utemöbler från Fotogenboden. De senare är nu uppburna till vår uteplats och nu återstår bara att plocka iordning inne i Fotogenboden.

I morgon kommer delar av Nidingenkommittén ut till oss och de tar då med sig Sindre iland medan undertecknad blir kvar ytterligare en vecka.

 

VID DATORN

Dennis Kraft

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.