DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 16 MARS 2022

VÄDER

Tät dimma under natten som låg kvar under hela dagen. På kvällen var dock molntäcket så pass tunt så vi kunde se månen skina.

 

Min temp: +1,0°C klockan 18. Max temp: +3,4°C klockan 22.

 

01:00: S 2,5 m/s, byvind 4,7 m/s, +2,5°C, vattenstånd -14 cm.

07:00: S 4,6 m/s, byvind 5,6 m/s, +2,0°C, vattenstånd +1 cm.

13:00: S 3,0 m/s, byvind 5,2 m/s, +2,2°C, vattenstånd -7 cm.

19:00: NO 2,8 m/s, byvind 3,4 m/s, +1,1°C, vattenstånd -1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:28 och ner 18:15.

 

PERSONAL

Dennis Kraft och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

20 nät 05:30-06:00, 24 nät 06:00-06:45, 29 nät 06:45-17:45 och 20 nät 17:45-19:00 (372 nättimmar).

39 burar 06:30-19:00 (488 burtimmar).

Fröfällan igång 06-18 (12 timmar).

 

OBSERVATIONER

Vitkindad gås: En flock på 29 kom flygande västerut lågt över ön 16:35. De vände dock i höjd med Västudden och försvann åter österut.

Ringduva: En flock på 17 rastade på ön under morgonen. Åtminstone 6 ex var kvar ännu under eftermiddagen.

Morkulla: Minst 3 rastade under dagen varav två kunde ringmärkas. De stöttes på olika ställen och ev. kan det ha rört sig om det dubbla antalet.

Kaja: En rastade på ön under dagen.

Trädlärka: En sågs under hela dagen innerst i Kausan och på Västudden. Därutöver hördes ett ex O om Kruthuset.

Koltrast: Ca 100 rastande under dagen varav 55 ringmärktes. Dessutom en främmande kontroll av en 3K+ hona märkt i Holland.

Taltrast: En rastande på tångvallen i Kausan. Ny årsart.

 

Med taltrast har hittills i år 64 arter noterats på ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

81 individer av 8 arter:

Morkulla 2, gärdsmyg 1, stare 2, koltrast 55, rödhake 2, järnsparv 4, bofink 14 och bergfink 1.

 

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 245 och i år totalt till 245. Morkulla, stare och järnsparv var nya märkarter för året.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Främmande kontroll av en koltrast med ring från Holland.

Egna kontroller av två blåmesar, åtta gärdsmygar och fyra koltrastar. Dessutom egen kontroll av en koltrast av de på ön stationära hanarna ursprungligen märkt som 2K den 12 mars 2019.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Tack vare dimma och svaga vindar blev det som väntat ett visst nedfall av koltrastar redan under morgonen, men många anlände även under dagen. Fram på eftermiddagen anlände dessutom tresiffrigt med bofinkar.

Eftersom alla 29 nät var uppsatta för fångst större delen av dagen liksom alla 39 vadarburar blev det många steg avverkade under vittjningsrundorna. Dennis var flitigast och tillryggalade totalt 26 511 steg under dagen medan Uno kom upp i 11 188 steg.

 

VID DATORN

Dennis Kraft och Uno Unger

 

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.