DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 15 JUNI 2022

 

VÄDER

Till att börja med växlande molnighet, men efterhand så gott som molnfritt över havet. Över fastlandet låg en molnbank. Från sent på eftermiddagen mulnade det även ute till havs. Vindstyrkan måttlig över dagen från V-SV.

 

Min temp: +12,9°C kl. 06. Max temp: +16,4°C kl. 14.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: V 5,6 m/s, byvind 7,4 m/s, +13,6°C, vattenstånd -1 cm.

08:00: VSV 3,8 m/s, byvind 6,9 m/s, +14,1°C, vattenstånd +17 cm.

14:00: SSV 4,5 m/s, byvind 6,2 m/s, +16,4°C, vattenstånd +3 cm.

20:00: NV 6,4 m/s, byvind 7,6 m/s, +15,8°C, vattenstånd +15 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:18 och ner 22:08.

 

PERSONAL

Elizabeth Sjöström, Anette Unger och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:45-09:45. (144 nättimmar).

Ingen burfångst.

 

OBSERVATIONER

Sjöorre: En flock på 10 ex passerade söderut V om ön 07:57.

Roskarl: En 2K+, troligen hona, födosökte på Hamnuddens tångvall vid 08-tiden.

Svartsnäppa: Ett ex hördes överflygande vid 05-tiden.

Mindre flugsnappare: En fjolåring (2K) ringmärktes efter fångst i nät 12A vid 07-tiden.                                                                                                                   

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

35 individer av 5 arter.

Tretåig mås 20 pulli, fisktärna 1 pullus, stare 9, mindre flugsnappare 1 och skärpiplärka 4.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 332 och i år totalt till 4 658.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

En egen kontroll av en skärpiplärka märkt som 1K hane den 23 augusti 2021.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

*Fortsatt märkning av de tretåiga måsarnas ungar. Idag gjorde vi klart den västra gamla fyren, där de 12 bona innehöll 22 ungar, av vilka 20 kunde förses med både metallringar och alfanumeriska, gula färgringar medan de två minsta i bo 15,5 först får växa till sig några dagar.

*En man kom ensam i en båt vid middagstid. Hans mål var att få se den lunnefågel som till och från setts här vid Nidingen sedan den 14 maj, men det lyckades han dock inte med.

* Stefan och Jum kom med en privat grupp på 8 personer som stannade här ett par timmar under kvällen.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.