DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 11 APRIL 2022

 

VÄDER
För tredje dagen i rad i stort sett helt molnfritt redan under efternatten. Under morgonen och resten av dagen fortsatt klar himmel och mycket god sikt.

Min temp: +4,6°C kl. 02 och 04. Max temp: +7,0°C kl. 15.
Nederbörd: Ingen.

02:00: V 9,0 m/s, byvind 11,6 m/s, +4,6°C, vattenstånd +22 cm.
08:00: NV 7,2 m/s, byvind 9,0 m/s, +5,5°C, vattenstånd -5 cm.
14:00: V 7 m/s, byvind 9 m/s, +7°C, vattenstånd +1 cm.
20:00: NV 3 m/s, byvind 5 m/s, +6°C, vattenstånd -1 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:17 och ner 20:12.

PERSONAL
Johan Ander, Bengt Karlsson och Uno Unger avlöstes vid middagstid av Andy Hultberg, Elma Svärdsäter och Tommy Järås. Fredrik Klingberg, som skötte personalbytet, var skeppare på fågelstationens båt.

VERKSAMHET
20 nät 06:00-10:30 (90 nättimmar).
38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 05:45-20:00 (541 burtimmar).
Fröfällan i Kausan igång 05:45-20:00 (14 timmar).
Avläsning av metallringmärkta fiskmåsar.
Avläsning av färgringmärkta tretåiga måsar.
Avläsning av färgringmärkta silltrutar.

OBSERVATIONER
Vitkindad gås: Paret går kvar i fiskmåskolonin. Spännande..
Sjöorre: 46 ex sträckande mot S.
Sillgrissla: 6 ex mot N
Råka: En kom in över Kausan och försvann österut över ön. Det såg ut som den hade tappat lite fjädrar kring näbbfästet.
Svartkråka: Ett ex sågs flyga västerut över havet 06:50 och troligen samma ex flög söderut över Hamnudden 08:10 efter att rastat kort i fyrområdet.
Korp: Den höll till från svacken och österut och mobbades av öns två gråkråkor.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
7 individer av 5 arter:
Skärsnäppa 1, gärdsmyg 2, koltrast 1, kungsfågel 1 och bofink 2.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 121 och i år totalt till 899.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Fem skärsnäppor avlästes i fält..
Tjugo avlästa färgringar av tretåig mås och likaså tjugo färgringade silltrutar avlästes.
Korttidskontroller: Gärdsmyg 3 ex

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Under eftermiddagen gjordes en gåsinventering och vi lyckades hitta 6 bon, tre från vardera grågås och kanadagås. Alla var nog fortfarande under äggläggning då det som mest var 4 ägg i ett bo. Två av grågåsbona låg under slånbusken söder om Prästens grav. Då det var svårt att se under busken så går det nog inte att utesluta att där kan ha varit ytterligare något bo. Kanske blir vitkindad gås nästa art att häcka?

VID DATORN
Tommy Järås

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.