DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 12 APRIL 2022

 

VÄDER
En kylig natt och morgon med riktigt klar luft och mycket god sikt. Trots ett par grader plus som minitemperatur så var det kraftig markfrost ett par morgontimmar.
Mitt på dagen kom ett tunt täcke av höga moln och sikten försämrades speciellt söder ut.

Min temp: +2,2°C kl. 07. Max temp: +7,4°C kl. 16.
Nederbörd: Ingen.

02:00: NV 1 m/s, byvind 2 m/s, +5°C, vattenstånd -1 cm.
08:00: O 3 m/s, byvind 4 m/s, +3°C, vattenstånd -5 cm.
14:00: SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +7°C, vattenstånd -2 cm.
20:00: NO 1 m/s, byvind 2 m/s, +7°C, vattenstånd -4 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:14 och ner 20:14.

PERSONAL
Andy Hultberg, Elma Svärdsäter och Tommy Järås.

VERKSAMHET

20 nät 05:45-07:30, 13 nät 07:30-10:30, 17 nät 10:30-12:00, 19 nät 12:00-18:45 (227 nättimmar).
16 burar i Kausan 12:00-19:00 (112 burtimmar).
Fröfällan i Kausan igång 12:00-19:00 (7 timmar).
Avläsning av färgringmärkta tretåiga måsar och silltrutar

OBSERVATIONER
Vitkindad gås: 40 sträckande mot ost, lågt över ön.
Sjöorre: 255 ex sträckande mot S.
Småskrake: Ett försök gjordes att räknasmåskrakar runt på eftermiddagen. Minst 28 ex hittades fördelat på 12 par och 4 extra hanar som hängde på olika par
Storspov: 2 drog väster ut över ön på kvällen
Skogssnäppa: Tre gånger hördes överflygande under morgontimmarna

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
175 individer av 8 arter:
Gärdsmyg 30, rödhake 109, koltrast 3, taltrast 1, gransångare 19, kungsfågel 10, bofink 1 och sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 296 och i år totalt till 1074.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
En främmande gransångare med svensk ring kontrollerades.
En vattenrall som ringmärktes i början av maj förra året som gammal hona kontrollerades idag.
24 silltrutar avlästes.
Korttidskontroller: En gärdsmyg och en rödhake

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Då havet låg i stort sett bleke under kvällen så passade Anders Magnusson på att komma ut och ta en kopp kaffe med tillbehör. Tumlare sågs och många sälar låg uppradade på Klockfotsrevet.

VID DATORN
Tommy Järås

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.