DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG  10 APRIL 2022

 

VÄDER

Liksom igår i stort sett molnfritt redan under efternatten och fortsatt under morgonen och resten av dagen. Endast några mindre stackmoln visade sig tidvis. Mycket god sikt.

 

Min temp: +4,6°C kl. 06. Max temp: +7,4°C kl. 17.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: VNV 13,2 m/s, byvind 15,8 m/s, +5,4°C, vattenstånd +33 cm.

08:00: VNV 12,5 m/s, byvind 16,1 m/s, +5,0°C, vattenstånd +18 cm.

14:00: VNV 10,9 m/s, byvind 15,4 m/s, +6,7°C, vattenstånd +29 cm.

20:00: V 7,5 m/s, byvind 10,1 m/s, +5,9°C, vattenstånd +23 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:19 och ner 20:09.

 

PERSONAL

Johan Ander, Bengt Karlsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

10 nät 06:45-10:45 (40 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 06:00-20:00 (532 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 06:00-20:00 (14 timmar).

Avläsning av färgringmärkta tretåiga måsar.

Avläsning av färgringmärkta silltrutar.

Johan genomförde service och oljebyte på den ena gräsklipparen.

Bengt fixade ett mera ändamålsenligt märkprotokoll för skärsnäppa.

 

OBSERVATIONER

Mörkbukig prutgås: En ad kom flygande och landade bland tobisgrisslor i Kausan 07:20. Den lyfte nästan omgående och efter ett par flygvarv i området och en kort rast på utsidan Klockfotsrevet försvann den rakt västerut 07:24.

Vitkindad gås: Det par som igår höll till i den östra fiskmåskolonin sågs där även idag.

Sjöorre: 86 ex sträckande mot S.

Sillgrissla: 7 ex mot N och 3 ex mot S.

Stormfågel: Först passerade ett ex söderut mellan Jeppestenen och Klockfotsbojen 07:10 och högst troligt vände samma ex flög norrut 07:58.

Havssula: 25 ad sträckande, huvudsakligen norrut (19) men några flög även söderut (6). Vid 14:30-tiden stod en ad på en större sten vid SO-udden.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

4 individer av 3 arter:

Skärsnäppa 2, rödhake 1 och bofink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 114 och i år totalt till 892.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

En egen kontroll av en skärsnäppa märkt som 2K 20 mars 2021.

Åtta avlästa färgringar av tretåig mås.

En avläst färgring av silltrut.

Korttidskontroller: Rödhake (4) varav 3 märkta 7 april och en märkt igår.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning, tömning och städning av gästtoan, sophantering och underhåll av SMHI:s väderstation. Johan genomförde service och oljebyte på den ena gräsklipparen.

 

ÖVRIGT

Den kraftiga vinden från VNV fortsatte med oförändrad styrka även idag, vilket innebar ytterligare en dags förskjutning av det planerade personalbytet. Enligt väderprognosen ser det nu i alla fall ut som om personalbytet skall kunna genomföras imorgon.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.