DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 22 OKTOBER 2022

VÄDER
Mulet hela dagen och mycket svaga vindar. Fortfarande meteorologiska sommartemperaturer.

Min temp: +9,5°C kl. 08. Max temp: +10,9°C kl. 15-18.

02:00: O 4,0 m/s, byvind 5,0 m/s, +10,2°C, vattenstånd 2 cm.
08:00: O 2,9 m/s, byvind 4,3 m/s, +9,5°C, vattenstånd 4 cm.
14:00: N 2,2m/s, byvind 3,4m/s, +10,8°C, vattenstånd +3 cm.
20:00: O 0,5 m/s, byvind 1,1 m/s, +10,5°C, vattenstånd +2 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 08:03 och ner 17:549.

PERSONAL
Avgående personal Dennis Kraft och Eva Mattsson avlöstes vid 11-tiden av Magnus Levin, Peter strandvik och undertecknad. Dagens skeppare var Thomas Haraldsson och medföljande dagsbesökare var Staffan, Inger och Uno

VERKSAMHET
17 nät 07:00-10:00, 20 nät 10:00-13:30, 23 nät 13:30-17:00 (191 nättimmar).
Fröfällan igång 07:00-17:00 (10 timmar).
16 vadarburar på Playan 07:00-17:00 (160 burtimmar).
12 vadarburar i Kausan 13:30-17:00 (42 burtimmar).

OBSERVATIONER
Prutgås: Två ungfåglar rastade vid Klockfotsrevet
Morkulla: Ett ex stöttes vid flera tillfällen på olika platser.
Dvärgbeckasin: Två ex stöttes långt in i Kausan. Ena fågeln stöttes ytterligare en gång när en vadarbur skulle tas in. Då lyfte beckasinen precis i/vid buren och flög en liten bit ut mot Västudden.
Enkelbeckasin: Ett ex lyfte också inne i Kausan och senare långt ut på västudden.
Jorduggla: Blev uppskrämd vid stora stenen norr om Prästens grav. Flög direkt ut över havet åt norr mot Malö.
Råka: Sju flög västerut rakt över ön.
Vinterhämpling: ca 20 ex
Tumlare minst 10 höll till norr om ön i riktning mot Hallands Svartskär
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
43 fåglar av 17 arter
Skärsnäppa 3, talgoxe 2, kungsfågel 3, gärdsmyg 3, trädkrypare 1, koltrast 1, rödvingetrast 2,
taltrast 4, rödhake 1, ängspiplärka 2, skärpiplärka 1, bofink 1, bergfink 1, grönfink 15, vinterhämpling 1,
brunsiska 1 och grönsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1039 och i år totalt till 8 946.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av elva blåmesar, en talgoxe, tre gärdsmygar, två koltrastar, en ängspiplärka, en svarthätta, en bergfink och två grönfink.

UPPDRAGSARBETE
Intet

ÖVRIGT
En härlig höstdag. Nästan vindstilla hela dagen och flera turistbåtar på besök. Riktigt tumlarväder med stilla hav och då gick det att se minst tio tumlare.
Roligt att se en stor flock av grönfinkar på ön igen. Det var många år sedan senast.

Vid datorn
Tommy Järås

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *