DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 21 OKTOBER 2022

VÄDER

Mulet hela dagen, tidvis begränsad sikt och lite lätt regn vid några tillfällen. Vinden har varierat mellan SO och O. under natten och morgonen friska. Vinden avtog under dagen och var då huvudsakligen måttliga. Lufttrycket har succesivt sjunkit och gått från högtryck till strax under normaltryck.

 

Min temp: +8,6°C kl. 01 och 05. Max temp: +10,5°C kl. 14.

 

02:00: SO 9,5 m/s, byvind 11,9 m/s, +8,7°C, vattenstånd -1 cm.

08:00: O 8,9 m/s, byvind 10,3 m/s, +8,8°C, vattenstånd -4 cm.

14:00: SO 4,3 m/s, byvind 6,1 m/s, +10,5°C, vattenstånd +3 cm.

20:00: O 5,6 m/s, byvind 6,8 m/s, +9,7°C, vattenstånd -1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 08:01 och ner 17:52.

 

PERSONAL

Dennis Kraft och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

20 nät 07:00-09:00, 8 nät 12:00-14:00, 11 nät 14:00-16:30 och 3 nät 16:30-17:00 (85 nättimmar).

Fröfällan igång 07:00-13:00 (6 timmar).

16 vadarburar på Playan 07:00-19:00 (192 burtimmar).

4 betade vadarburar i Kausan 07:00-19:00 (48 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

Snatterand: En par sågs ligga utanför Klockfotsrevet.

Obestämd kärrhök: En drog på hög över ön mot väster för att en stund senare komma tillbaka och hastigt dra över ön mot ost.

Varfågel: En ungfågel som fångades idag var årets andra som noterats på ön.

Råka: Tre flög västerut söder om Nidingen.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

12 fåglar av 7 arter

Varfågel 1, svarthätta 2, gärdsmyg 2, ängspiplärka 2, bergfink 1, grönfink 3 och vinterhämpling 1.

Varfågel var ny märkart för året. Totalt är nu 87 arter ringmärkta i år.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 996 och i år totalt till 8 903.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av åtta blåmesar, två talgoxar, en svarthätta, en kungsfågel, tre ängspiplärkor, en bergfink och en grönfink.

 

UPPDRAGSARBETE

Toalettstädning med dass- och urintömning. Rensat bort resterna av årets måsbon på de gamla fyrarna. Säkrat luckan till elskåpet vid stora bryggan. Sopdestruktion.

 

ÖVRIGT

Fredag och dag före personalbyte innebär lite extra tryck på städning och packning. Matplaneringen visar sig ofta inte stämma och då kan det bli som idag då vi har arbetat hårt för att äta upp alla åldrande matrester. Vi har lyckats rätt bra men frågan är om det är bra för vikt och midjemått.

Varfåglar är kända för att vara näbbstarka och en plåga för ringmärkarna. Så var det också med dagen individ. Både Eva och jag blev ordentligt bitna med blodvite som följd.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *