DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 23 OKTOBER 2022

 

VÄDER
Mulet hela dagen och måttliga vindar från SV. Stundtals dålig sikt.

Min temp: +10,6°C kl. 00. Max temp: +12,6°C kl. 07.

02:00: SO 5,6 m/s, byvind 6,3 m/s, +11,3°C, vattenstånd 4 cm.
08:00: SV 5,9 m/s, byvind 7,7 m/s, +12,2°C, vattenstånd 10 cm.
14:00: SV 5,2m/s, byvind 7,4m/s, +12,1°C, vattenstånd +6 cm.
20:00: S 3,2 m/s, byvind 3,6 m/s, +11,7°C,.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 08:06 och ner 17:47.

PERSONAL
Veckans personal är Magnus Levin, Peter Strandvik och Tommy Järås.

VERKSAMHET
26 nät 07:15-08:15, 29 nät 08:15-13:45, 26 nät 13:45-16:00, 22 nät 16:00-17:30 (262 nättimmar).
Fröfällan igång 07:00-13:30 (6,5 timmar).
16 vadarburar på Playan 10:00-17:00 (112 burtimmar).
22 vadarburar i Kausan 08:30-17:00 (187 burtimmar). Totalt burtimmar 299

OBSERVATIONER
Prutgås: Två ungfåglar kvar vid Klockfotsrevet och 11 sträckande över ön mot N strax innan solnedgång.
Strandskata: En årsunge stöttes från ostudden
Morkulla: Ett ex kom flygande på e.m. och landade väster om Kruthuset. Senare flög den i ett nät.
Dvärgbeckasin: Ett ex stöttes i dammen.
Svart rödstjärt: En honfärgad individ höll till kring husen stor del av dagen.
Sidensvans: Årets första ex. En årsunge, hane , som ringmärktes
Vinterhämpling: ca 15 ex varav ett ex ringmärktes
Större korsnäbb: Troligen ny obsart för ön! Ett ex flög några varv över gårdsplan mellan de gamla fyrarna innan den drog österut.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING
55 fåglar av 19 arter
Morkulla 1, skärsnäppa 9, sidensvans 1, gransångare 1, svarthätta 1, =22*1,5
kungsfågel 5, gärdsmyg 4, stare 1, björktrast 1, rödvingetrast 1, taltrast 1, rödhake 4, ängspiplärka 2, skärpiplärka 1, domherre 1, grönfink 14, vinterhämpling 1, brunsiska 2 och sävsparv 4.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1094 och i år totalt till 9 001.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av två skärsnäppor, sju blåmesar, två talgoxe, två gärdsmygar, två koltrastar, en kungsfågel, två ängspiplärka och en bergfink.
30 skärsnäppor avlästes också i fält. Någon genomgång av deras åldrar har ännu ej gjorts.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning och slånröjning.

ÖVRIGT
Kvällssträcket av toppskarvar norröver på kvällen räknades noggrant i kväll. Mellan 17:00 – 18:00 kom 587 skarvar (några storskarvar ingick nog) med huvudmängden mellan17:45-50, sista fem minuterna kom nästan inga och alla skarvar på Klockfotsrevet var borta.
En lärdom från dagen kan också vara att vattenrallar inte bör märkas med aluminiumringar. Den fyraåringa vattenrall som idag hittades död, hade en ring som var så tunn och sliten att några siffror precis gick att tyda. Alla vattenrallar märks härefter med stålringar.

Vid datorn
Tommy Järås

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *