DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 19 MARS 2022

VÄDER

Klarblå himmel och spegelblankt hav. Bättre blir det inte!

 

Min temp: +1,3°C klockan 06. Max temp: +7,8°C klockan 15.

 

01:00: NO 3 m/s, byvind 5 m/s, +3°C, vattenstånd -18 cm.

07:00: O 3 m/s, byvind 4 m/s, +2°C, vattenstånd -19 cm.

13:00: V 2 m/s, byvind 3 m/s, +7°C, vattenstånd -34 cm.

19:00: N 2 m/s, byvind 3 m/s, +5°C, vattenstånd -23 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:20 och ner 18:22.

 

PERSONAL

Dennis Kraft och Uno Unger avlöstes av Eva Åkesson, Susanna Gustavsson, samt Josefina Pehrson, Alexander Ohde och hunden Theia. Lasse Hellberg skötte transporten.

 

VERKSAMHET

20 nät 05:30-10:00 (90 nättimmar).

3 burar 06:00-07:30 och 39 07:30-19:00 (453 burtimmar).

Fröfällan igång 06-18 (12 timmar).

 

OBSERVATIONER

Kricka: Ett par höll till ute vid Ostudden.

Svart kråka: En observerades upprepade gånger under dagen.

Snösparv: Minst 8, höll till i Kausan.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

11 individer av 8 arter:

Skärsnäppa 2, kungsfågel 1, stare 1, koltrast 1, rödhake 3, järnsparv 1, skärpiplärka 1 och pilfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 300 och i år totalt till 300.

 

Pilfink blev ny märkarter för året.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

En rödhake ringmärkt i Holland fångades under morgonen, dessutom korttidskontroller av tre gärdsmygar.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

En sån fantastisk dag! Det är inte många båttransporter per år som sker på helt stilla hav, det brukar helt enkelt inte infalla på lördagar. Men idag så.
Baksidan med det lugna, vackra vädret är dock att det avspeglas i fångsten. Undertecknad, som endast stannar tills imorgon söndag, önskar sig därför lite go dimma till gryningen!

 

VID DATORN

Josefina Pehrson

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.