DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 18 MARS 2022

VÄDER

Under de första morgontimmarna var det tidvis lite moln men därefter helt molnfritt. Vinden vred från syd och sydväst under morgonen via väst under förmiddagen och nordväst under eftermiddagen till nord på kvällen. Vinden avtog under eftermiddag från måttliga och tidvis friska under dagen till svaga på kvällen. Högtrycket har förstärkts och nådde på kvällen upp till 1 048 hPa.

 

Min temp: +4,2°C klockan 22. Max temp: +7,0°C klockan 13.

 

01:00: SV 6 m/s, byvind 11 m/s, +5°C, vattenstånd +6 cm.

07:00: V 5 m/s, byvind 8 m/s, +5°C, vattenstånd +19 cm.

13:00: NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +7°C, vattenstånd +2 cm.

19:00: S 11 m/s, byvind 14 m/s, +5°C, vattenstånd +4 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:22 och ner 18:20.

 

PERSONAL

Dennis Kraft och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

20 nät 05:30-11:00 (110 nättimmar).

3 burar 06:00-11:30 och 39 11:30-18:30 (287 burtimmar).

Fröfällan igång 06-19 (13 timmar).

 

OBSERVATIONER

Kricka: Den sågs i Kausan kl. 07:35 tillsammans med ett gräsandpar.

Trana: Den tangerade Västudden 08:38 på väg mot Malön.

Kärrsnäppa: En 2K fångades på Playan 14:15 och blev därefter ringmärkt. Första ringmärkta i år.  

Enkelbeckasin: En stöttes S om Prästens grav 11:44.

Svart kråka: En passerade över fyrområdet 09:12 och fortsatte mot SV över Hamnudden mot Klockfotsrevet.

Snösparv: Minst 8, höll till i Kausan.

 

Trana och kärrsnäppa var nya på årets artlista. Totalt 66 arter noterade på Nidingen i år.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

37 individer av 13 arter:

Kärrsnäppa 1, skärsnäppa 1, gransångare 2, gärdsmyg 6, stare 1, koltrast 9, rödvingetrast 1, taltrast 1, rödhake 2, järnsparv 3, skärpiplärka 2, bofink 5 och sävsparv 3.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 289 och i år totalt till 289.

 

Kärrsnäppa, taltrast, skärpiplärka och sävsparv blev nya märkarter för året.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egen kontroll av en skärsnäppa märkt som 2K 12 april 2015 och därefter varje vår t.o.m. 2019. Kul att den åter dök upp trots avsaknad under 2020-2021.

Egen kontroll av en skärpiplärka pullmärkt 1 juli 2014 och därefter kontrollerad nästan årligen som troligen häckande hona här på Nidingen.

Dessutom korttidskontroller av en kungsfågel, två koltrastar och en bofink.

 

UPPDRAGSARBETE

Lite av varje idag. Bland annat strandstädning, larmsläckning, toalettskötsel, sophantering och risförbränning.

 

ÖVRIGT

En härlig dag med hyfsad variation av arter både som ringmärkta och sedda. Dagens fullmåne visade sig i all sin prakt både morgon och kväll.

Diverse sopor, ihopsamlat strandskräp och en del ris förbrändes i vår eldtunna. Mycket ris återstår och mer ska tillskapas då vi kan börja aktivt hålla nere vresrosor och slån som håller på att ta över för mycket av ön.

 

VID DATORN

Dennis Kraft och Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.