DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 18 MARS 2021

VÄDER
Isande kall nordanvind hela dagen. Mestadels sol.

Min temp: +0,5°C klockan 06. Max temp: +4,2°C kl. 12 o 13.

01:00: N 4 m/s, byvind 6 m/s, +1,3°C, vattenstånd -15 cm.
07:00: N 2 m/s, byvind 3 m/s, +0,9°C, vattenstånd -20 cm.
13:00: NV 7 m/s, byvind 7 m/s, +4,2°C, vattenstånd -13 cm.
19:00: N 7 m/s, byvind 10 m/s, + 3,7°C, vattenstånd -20 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:22 och ner 18:20.

PERSONAL
Dennis Kraft och Tommy Järås.

VERKSAMHET
26 nät klockan 05:30-9:30 (104 nättimmar).
31 burar i Kausan 06:45-19:45 och 12 burar på Playan 06:45-19:45. (559 burtimmar).
Fröfälla 15:30-19:30 (4 burtimmar)

OBSERVATIONER
Ejder: Idag fick vi vara med en märklig upplevelse när en knubbsäl tog död på en ejderhane. Vi uppmärksammades på att massa trutar var på vingarna och tobisgrisslor var uppe o flög ett litet stycke söder om lilla bryggan. En säl gick upp en bit i luften och tog ejdern över ryggen och tryckte ner den i vattnet. Strax efter flöt ejdern upp som en kork. Det här upprepades 10-15 gånger. Till slut tog sälen ejdern i munnen och . ejdern sedan är osäkert. Troligen tog trutarna det mesta.
Havsörn: En yngre individ kom öster ifrån och flög relativt lågt över ön fram till Kruthuset. Då uppmärksammade den troligen oss och vred 90 grader åt norr och flög i rak riktning mot Råö så länge vi kunde se den.
Vinterhämpling: Minst 14 ex och 2 fångades i den nyapterade fröfällan..

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
8 individer av 4 arter:
Skärsnäppa 3, Skärpiplärka 1, Koltrast 2 och Vinterhämpling 2.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 61 och i år totalt till 61.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
Märkning 2021 (gof.nu)

KONTROLLER
Sex skärsnäppor. En femåring, resten märkta i höstas eller nu i vår.

UPPDRAGSARBETE
Lite strandstädning även idag.

ÖVRIGT
Vi har gjort några tappra försök att klippa lite slån. Det finns mycket och det syns inte mycket det man gjort.

VID DATORN
Tommy Järås

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.