DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 19 MARS 2021

VÄDER
Svinkallt och jobbig vind. På morgonen mörka moln över ön som försvann västerut rätt snabbt.

Min temp: -0,6°C klockan 08. Max temp: +3,3°C kl. 14.

01:00: NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +3,2°C, vattenstånd -16 cm.
07:00: NO 9 m/s, byvind 14 m/s, -0,5°C, vattenstånd -27 cm.
13:00: NO 3 m/s, byvind 7 m/s, +2,7°C, vattenstånd -17 cm.
19:00: N 7 m/s, byvind 9 m/s, + 1,6°C, vattenstånd -18 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:19 och ner 18:23.

PERSONAL
Dennis Kraft och Tommy Järås.

VERKSAMHET
21 nät klockan 05:30-11:30 (126 nättimmar).
31 burar i Kausan 06:30-18:30 och 12 burar på Playan 06:30-18:30. (516 burtimmar).
Fröfälla 05:30-18:30 (13 fröburtimmar)
Datalagt gamla egna kontroller och nu skickat in 1997 och 2001 års kontroller till RC.

OBSERVATIONER
Rödhake: Årets första individ fångades idag. Undrar om den kommer söder ifrån eller blivit utblåst i den hårda ostanvinden.
Vinterhämpling: Minst 12 ex och 4 fångades i fröfällan.
Snösparv: Nu har även denna art hittat till fröfällan. Ett ex fångades.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
12 individer av 5 arter:
Skärsnäppa 5, Gärdsmyg 1,Rödhake 1, Vinterhämpling 4 och Snösparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 73 och i år totalt till 73.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
Märkning 2021 (gof.nu)

KONTROLLER
Sex skärsnäppor. En åttaåring, resten märkta i höstas eller nu i vår.
Kontroller av skärpiplärka, järnsparv och två koltrast. Järnsparven var märkt i september och kontrollerad i oktober och har troligen övervintrat.

UPPDRAGSARBETE
Inget.

ÖVRIGT

VID DATORN
Tommy Järås

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.