DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 1 APRIL 2021

VÄDER
Regn tidigt på natten och troligen föll ca 3 mm under tiden 00-04. Från gryningen uppklarnande och därefter mestadels molnfri himmel resten av dagen. Vid middagstid uppträdde dock en del höga slöjmoln. Mycket god sikt och under eftermiddagen-kvällen sågs byggnader i Varberg skarpt avtecknade mot horisonten.

Min temp: +4,1°C kl. 06-07. Max temp: +6,8°C kl. 14 och 16.

02:00: NNO 6,8 m/s, byvind 8,4 m/s, +5,6°C, vattenstånd -11 cm.
08:00: NNO 7,2 m/s, byvind 10,3 m/s, +4,4°C, vattenstånd -4 cm.
14:00: NNV 6,2 m/s, byvind 9,6 m/s, +6,8°C, vattenstånd -7 cm.
20:00: NV 7,5 m/s, byvind 8,6 m/s, + 5,6°C, vattenstånd -4 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:43 och ner 19:51.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
7 nät 06:00-08:30 och 11 nät 08:30-11:30 (43,5 nättimmar).
29 burar i Kausan 07:15-20:15 och 12 burar på Playan 07:30-20:30 (533 burtimmar).
Fröfälla 07:00-20:00 (13 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Knipa: Ca 15 ex födosökande S om Lillelandsrevet under eftermiddagen.
Sparvhök: En hona jagade fåglar på ön och vid ett tillfälle flög den upp med en slagen rödhake.
Svart rödstjärt: En omärkt ad hane höll till i Kausan N om Stora bryggan och runt gästtoan hela dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
24 individer av 8 arter:
Kungsfågel 4, gärdsmyg 1, koltrast 3, taltrast 1, rödhake 7, järnsparv 4, bofink 3 och bergfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 24 och i år totalt till 761.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Endast egna korttidskontroller: Kungsfågel 2, gärdsmyg 4, rödhake 4, bofink 3 och bergfink 4.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Typiskt för Nidingen under våren med drastiska väderförändringar. Igår dimma, vindar från sydsektorn och mängder av rastande tättingar. Idag kalla nordliga vindar med flödande solsken som värmde gott i lä, men helt utan nytt nedfall av småfåglar. I stället fick man glädja sig åt en nässelfjäril som flög på sydsidan av nya fyren och njuta av den de tidiga vårblommorna krokus, snödroppe och rysk blåstjärna.

VID DATORN
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.