DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 31 MARS 2021

VÄDER
Mulet hela dagen. Sikten varierade en hel del och tidvis var Nidingen mer eller mindre inhöljd i dimma. När dimman var som tätast såg man inte ens Ostudden.

Min temp: +5,6°C kl. 15. Max temp: +7,1°C kl. 01.

02:00: SV 3,9 m/s, byvind 7,1 m/s, +6,7°C, vattenstånd -8 cm.
08:00: SV 5,2 m/s, byvind 7,9 m/s, +6,3°C, vattenstånd -5 cm.
14:00: S 5,2 m/s, byvind 8,3 m/s, +5,7°C, vattenstånd -9 cm.
20:00: S 2,9 m/s, byvind 5,4 m/s, + 5,8°C, vattenstånd -5 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:46 och ner 19:48.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 06:00-06:30, 7 nät 06:30-07:30, 14 nät 07:30-08:00, 21 nät 08:00-08:30, 25 nät 08:30-15:30 och 8 nät 18:15-19:15 (206,5 nättimmar).
29 burar i Kausan 14:00-20:00 och 12 burar på Playan 14:15-20:15 (246 burtimmar).
Fröfälla 06:00-20:00 (14 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Kricka: En hane stöttes vid Ostudden.
Tofsvipa: Ett ex sträckte västerut över ön på fm.
Morkulla: Ett ex stöttes från tångvallen i södra delen av Kausan vid 19-tiden.
Kentsk tärna: Ett ex sågs flygande utanför Nordtranden vid middagstid. Första obsen i år på Nidingen.
Storlom: Ett ex i sommardräkt sträckte söderut under em i höjd med Ostudden.
Havssula: En ad sträckte mot S öster om Ostudden under em.
Sparvhök: Ett ex höll till på ön under sena eftermiddagen.
Kentsk tärna: Ett ex sågs flygande utanför Nordtranden vid middagstid. Första obsen i år på Nidingen.
Svart rödstjärt: En 2K honfärgad höll till i området vid gästtoan och på tångvallen i Kausan.
Forsärla: Ett ex slet sig från ett nät vid Kruthuset i gryningen. Ev. samma ex sågs senare flygande över fyrområdet.
Vinterhämpling: 3 ex höll till på Västudden under kvällen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
211 individer av 12 arter:
Gransångare 14, kungsfågel 26, gärdsmyg 39, koltrast 5, rödvingetrast 2, taltrast 2, rödhake 76, järnsparv 16, bofink 23, bergfink 6, hämpling 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 737 och i år totalt till 737.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
En främmande kontroll av en gransångare med dansk ring. Vi bedömde den som en 3K+ och senare på dagen fick vi besked om att den hade märkts i Skagen på nordligaste Jylland som en 2K+ 28 maj 2020.
En egen kontroll av en koltrast märkt som en fjolårig (2K) hane 13/4 2017 och sedan dess hört till öns häckande bestånd.
I övrigt endast egna korttidskontroller av koltrast 1, rödhake 1, järnsparv 1, bofink 2, domherre 1 och sävsparv 1.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (Anette).

ÖVRIGT
Idag fick vi en hel del att göra eftersom ett lätt nedfall av tidiga vårtättingar som rödhake, gärdsmyg, kungsfågel och gransångare anlände till ön redan i gryningen. Vid summeringen på kvällen visade det sig att vi hade fått uppleva årets hittills högsta dagssumma för ringmärkningen.
Sent på eftermiddagen kom Anders Magnusson och Rolf Persson på besök med den förstnämndes båt fullastad av massa värdefulla gåvor till fågelstationen. Förutom ett gediget trädgårdsbord med två rejäla stolar skänktes en mikrovågsugn och ett flertal olika sorters dricksglas avsedda för diverse ädla drycker. Dessutom hade de med sig gott kaffebröd som avnjöts i lä av fågelstationen innan vi passade på att ta en sista promenad till Ostudden före förbudstiden i fågelskyddsområdet som påbörjas den 1 april.

VID DATORN
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.