DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 30 MARS 2021

VÄDER

Mulet från gryningen men successivt uppklarnande västerifrån. Molnfritt från 08-tiden och resten av dagen om dock något disigt. Onsalalandet syntes knappt under stora delar av dagen.

Min temp: +6,0°C kl. 02-03. Max temp: +9,1°C kl. 13.

Nederbörd: Ingen.

02:00: SSV 5,2 m/s, byvind 7,7 m/s, +6,0°C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 1 021 hPa.

08:00: VSV 7,1 m/s, byvind 10,7 m/s, +7,6°C, vattenstånd +25 cm, lufttryck 1 021 hPa.

14:00: SSV 5,6 m/s, byvind 6,5 m/s, +8,5°C, vattenstånd +6 cm, lufttryck 1 023 hPa.

20:00: SV 5,9 m/s, byvind 8,0 m/s, + 8,0°C, vattenstånd +9 cm, lufttryck 1 023 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Lufttryck och nederbörd hämtas från SMHI:s vid aktuell tidpunkt förväntade prognosvärden för Nidingen.

Solen gick upp 06:49 och ner 19:46.

PERSONAL

Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET

10 nät 06:00-06:30, 12 nät 06:30-09:30 och 21 nät 09:30-16:30 (188 nättimmar).

29 burar i Kausan 08:00-20:00 och 12 burar på Playan 08:15-20:15 (492 burtimmar).

Fröfälla 08:00-20:00 (12 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER           

Sjöorre: De flög mot V utanför Nordstranden fm.

Rödbena: Idag hade arten ökat till 3 ex.

Storlabb: En 3K+ delvis i kroppsfjäderruggning strök nära intill Västudden och försvann söderut över Klockfotsrevet 10:20.

Havssula: En ad sträckte mot S utanför Västudden 09:20.

Sparvhök: Ett rastande ex mobbades av fiskmåsar på Västudden innan den flög österut vid 09:30-tiden.

Svartkråka: Ett ex flög västerut lågt över fyrområdet vid 09-tiden. Första obsen i år på Nidingen.

Rödvingetrast: Årets första observation på Nidingen av arten. Det var en ad (3K+) och den ringmärktes efter nätfångst.

Svart rödstjärt: Den sågs vid gästtoan under em och det rörde sig om en av de två som ringmärktes häromdagen.

Sädesärla: Minst 3 ex anlände under eftermiddagen och sågs i Kausan och på Ostudden. Årets första observerade på Nidingen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

59 individer av 14 arter:

Skärsnäppa 4, gransångare 9, kungsfågel 1, gärdsmyg 1, stare 1, koltrast 5, rödvingetrast 1, rödhake 11, järnsparv 2, skärpiplärka 2, bofink 18, domherre 1, grönfink 2 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 526 och i år totalt till 526.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

KONTROLLER

En egen kontroll av en skärsnäppa som ringmärktes som en årsunge 9/11 2015.

I övrigt endast egna korttidskontroller av gärdsmyg 2, koltrast 2, rödhake 2, järnsparv 1 och bofink 4.

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (Anette).

ÖVRIGT

Sent på eftermiddagen när ringmärkningen lugnat ner sig fick hela personalen en timma över för en gemensam promenad till Ostudden. Vi tyckte det var bäst att passa på innan tillträdesförbudet för häckningstiden börjar gälla i övermorgon.

Anette gjorde en välbehövlig lagning av befintliga hål i Unos berömda soffa i vardagsrummet.

VID DATORN  

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.