DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 29 MARS 2021

VÄDER

Helmulet under natten och morgonen med ganska dålig sikt (högst 5 km) fram till 08:30-tiden då det blev ännu dimmigare (sikt 1-2 km). Vinden har vridit från SSV till VSV under dagen och legat ganska stadigt på ca 10 m/s. Vid 15-tiden lättade diset rejält och man kunde skönja solen tidvis resten av dagen.

Min temp: +5,5°C kl. 03. Max temp: +7,6°C kl. 19-20.

Nederbörd: Ingen.

02:00: SV 8,5 m/s, byvind 10,8 m/s, +5,9°C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1 015 hPa.

08:00: SSV 10,8 m/s, byvind 13,0 m/s, +6,0°C, vattenstånd +21 cm, lufttryck 1 013 hPa.

14:00: SV 9,7 m/s, byvind 12,1 m/s, +6,8°C, vattenstånd +15 cm, lufttryck 1 016 hPa.

20:00: VSV 7,9 m/s, byvind 13,2 m/s, + 7,6°C, vattenstånd +26 cm, lufttryck 1 018 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Lufttryck och nederbörd hämtas från SMHI:s vid tidpunkten förväntade prognosvärden för Nidingen.

Solen gick upp 06:51 och ner 19:44.

PERSONAL

Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET

11 nät 07:00-13:30 (71,5 nättimmar).

29 burar i Kausan 07:15-20:15 och 10 burar på Playan 15:00-20:30 (432 burtimmar).

Fröfälla 07:15-20:15 (13 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER           

Rödbena: Ett ex stöttes på SO-udden vid 17-tiden och sågs även senare i Kausan. Första obsen på Nidingen i år och den var troligen nyanländ vid upptäckten.

Ob. labb: Den försvann österut längs Nordtranden vid 16:30-tiden.

Havssula: Två ad flög födosökande fram och åter utanför Nordstranden vid 17-tiden.

Pilgrimsfalk: En ad hona satt en stund på kabelschaktet intill Prästens grav vid 18-tiden.  

Bergfink: Årets första observation på Nidingen av arten. Det var en 2K hane och den ringmärktes efter fångst i fröfällan i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

11 individer av 4 arter:

Skärsnäppa 3, rödhake 1, bofink 6 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 467 och i år totalt till 467.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

KONTROLLER

Fyra egna kontroller av skärsnäppor märkta som 3K+ 5/4 2014, 2K 1/5 2014, 1K 9/11 2015 resp. 2K 4/4 2019.

I övrigt bara korttidskontroller av två gärdsmygar och en bofink.

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (Anette).

ÖVRIGT

Då Stefans väderstation på Nidingen för tillfället inte fungerar hämtas tills vidare alla uppgifter om vädret på ön från SMHI enligt ovan.

VID DATORN  

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.