DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 28 MARS 2021

VÄDER
Mulet med delvis lättande molntäcke under förmidagen, men från 13-tiden duggregn-regn fram till 17-tiden och även ganska begränsad sikt. Vinden mellan 7 och 13 m/s vridande under dagen från V till S. Högsta byvind på 15,5 m/s uppmättes kl. 17.

Min temp: +4,3°C kl. 16. Max temp: +6,0°C kl. 23.
Nederbörd: 3,3 mm.

01:00: V 8,1 m/s, byvind 12,1 m/s, +4,3°C, vattenstånd +13 cm, lufttryck uppgift saknas.
08:00: SV 6,8 m/s, byvind 10,3 m/s, +4,9°C, vattenstånd +7 cm, lufttryck uppgift saknas.
14:00: SSV 10,9 m/s, byvind 13,3 m/s, +5,3°C, vattenstånd +1 cm, lufttryck uppgift saknas.
20:00: SSV 8,8 m/s, byvind 12,1 m/s, + 5,5°C, vattenstånd +13 cm, lufttryck uppgift saknas.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:54 och ner 19:42.

PERSONAL
Dennis Kraft, Johan Ander och Marianne Ohlander avlöstes av Margareta Wilhelmsson, Anette Unger och Uno Unger. Eva Åkesson stannar kvar en vecka till. Fredrik Klingberg skötte personalbytet med fågelstationens båt.

VERKSAMHET
10 nät 06:00-14:00 (80 nättimmar).
29 burar i Kausan och 12 burar på Playan 07:00-20:00 (533 burtimmar).
Fröfälla 06:00-20:00 (14 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Ringduva: Ett sågs under morgonen och två ex sågs i sällskap under em.
Trädkrypare: Årets första på Nidingen nätfångades och ringmärktes.
Svart rödstjärt: En av de två ringmärkta igår eller i förrgår var kvar på Kausans tångvallar.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

14 individer av 5 arter:
Gärdsmyg 6, trädkrypare 1, rödhake 4, järnsparv 1 och bofink 2.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 456 och i år totalt till 456.

.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
En egen kontroll av en skärsnäppa ringmärkt som 2K+ 13/11 2015, alltså född 2014 eller tidigare.
Vidare tre egna kontroller av skärpiplärkor märkta under första halvåret i fjol som en 3K+ hane, en 3K+ hona och en 2K hona.
Till sist kan nämnas egna korttidskontroller av en koltrast, en rödhake, en järnsparv, två bofinkar och en domherre.

UPPDRAGSARBETE
Toalettskötsel (Dennis) Sophantering (Johan) Service SMHI (Dennis) och strandstädning (Anette).

ÖVRIGT
Kl. 02:00 i natt ställdes tiden om till 03:00 och vi gick därvid över till sommartid.

VID DATORN
Dennis Kraft och Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.