DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 27 MARS 2021

VÄDER
Friska vindar hela dagen där byvindarna tillfälligt nådde kulingstyrka. Under morgon och förmiddag syd eller sydostvindar men från 12-tiden kantrade vinden till nordväst NV och senare väst. Förmiddagen var mulen och disig och en lite regnskur passerade vid 05:30. I samband med vindkantringen kom ett mer ihållande regnväder som följdes av bättre sikt och någon tillfällig solglimt. Lågtryck hela dagen.

Min temp: +3,6°C klockan 16. Max temp: +6,7°C kl. 00.
Nederbörd: Uppgift saknas (0,8 mm kl. 06).

01:00: S 8 m/s, byvind 14 m/s, +6°C, vattenstånd +1 cm, lufttryck 1 010 hPa.
07:00: SO 10 m/s, byvind 11 m/s, +6°C, vattenstånd +3 cm, lufttryck 1 006 hPa.
13:00: NV 13 m/s, byvind 15 m/s, +4°C, vattenstånd +9 cm, lufttryck uppgift saknas.
19:00: V 9 m/s, byvind 11 m/s, + 5°C, vattenstånd +23 cm, lufttryck uppgift saknas.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 05:57 och ner 18:40.

PERSONAL
Dennis Kraft Johan Ander, Marianne Ohlander och Eva Åkesson.

VERKSAMHET
6 nät 05:15-05:35,10 nät 06:15-11:45 och 10 nät 16:10-19:10 (82 nättimmar).
31 burar i Kausan och 12 burar på Playan 07:30-18:30 (473 burtimmar).
Fröfälla 05:00-19:00 (14 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Skogssnäppa: En drog snabbt över ön på morgonen.
Sparvhök: En jagade en kort stund på ön.
Ormvråk: Två rastande satt på ön även idag.
Jorduggla: En uggla retade upp öns måsar och trutar med sin blotta närvaro.
Svart rödstjärt: En igår och en ny idag. Båda 2K honfärgade.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

68 individer av 12 arter:
Skärsnäppa 2, gransångare 1, kungsfågel 4, gärdsmyg 7, koltrast 1, rödhake 17, svart rödstjärt 1, järnsparv 6, bofink 26, stenknäck 1, gråsiska 1 och grönsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 442 och i år totalt till 442.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Egna kontroller av:
En gärdsmyg märkt i november 2020.
En av våra häckande skärpiplärkor en minst tre år gammal hona.
Korttidskontroller av en skärsnäppa märkt tidigare i veckan, en kungsfågel, en gärdsmyg, en rödhake och en järnsparv från gårdagen, en koltrast från den 23/3, elva bofinkar från de senaste dagarna och domherren från i förgår.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (Johan).

ÖVRIGT

VID DATORN
Dennis Kraft

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.