DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 26 MARS 2021

VÄDER
Måttliga S-vindar som från 11-tiden ökade till friska. Mest mulet, disigt och periodvis på morgon och fm tät dimma. Solen bröt tillfälligt igenom och en obetydlig regnskvätt föll ner vid 13-tiden. Lufttryck något fallande och föll vid 15-ner under medel.

Min temp: +4,9°C klockan 06, 07 och 08. Max temp: +6,6°C kl. 18.
Nederbörd: Ej mätbar mängd.

01:00: S 5 m/s, byvind 6 m/s, +5°C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1 016 hPa,
07:00: SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +5°C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1 015 hPa.
13:00: S 8 m/s, byvind 12 m/s, +6°C, vattenstånd +/-0 cm, lufttryck 1 014 hPa.
19:00: S 8 m/s, byvind 11 m/s, + 6°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1 012 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:00 och ner 18:38.

PERSONAL
Dennis Kraft Johan Ander, Marianne Ohlander och Eva Åkesson.

VERKSAMHET
17 nät klockan 05:00-07:00, 24nät klockan 07:00-13:00, 17 nät klockan 13:00-18:30 och 8 nät klockan 18:30-19:15 (277 nättimmar).
31 burar i Kausan och 12 burar på Playan 06:30-17:30 (473 burtimmar).
Fröfälla 05:00-19:00 (14 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Sparvhök: En jagade en kort stund på ön.
Ormvråk: Två satt på ön vid olika tillfällen.
Hornuggla: En rastande stöttes upp. Efter att sedan ha blivit utskälld av öns måsar fann den för gott att dra bort från ön i nordlig riktning.
Kungsfågel: Årets första dök upp idag och fyra fåglar ringmärktes.
Svart rödstjärt: Årets första, en2K honfärgad, ringmärktes idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

65 individer av 11 arter:
Gransångare 4, kungsfågel 4, gärdsmyg 4, koltrast 9, taltrast 1, rödhake 16, svart rödstjärt 1, järnsparv 5, ängspiplärka 1, bofink 19 och domherre 1.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 374 och i år totalt till 374.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Egna kontroller av:
En gärdsmyg märkt 26 september 2020 och inte kontrollerad däremellan.
Korttidskontroller av gårdagens märkta blåmes, två gärdsmygar från gårdagen, en koltrast från den 23/3, åtta bofinkar från de senaste två dagarna och gårdagens domherre.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning, sopdestruktion och buskröjning.

ÖVRIGT

VID DATORN
Dennis Kraft

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.