DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 2 APRIL 2021

VÄDER
Från gryningen och till lunchtid huvudsakligen molnigt. Till skillnad från igår dock något disigt, men sikt åtminstone till fastlandet. Molntäcket lättade något vid 09:30-tiden och sikten blev bättre.
Under eftermiddagen hade vi växlande molnighet och tidvis solsken. Vid 17-tiden kom en kortvarig skur, dock knappast med någon mätbar regnmängd.

Min temp: +4,5°C kl. 08. Max temp: +7,2°C kl. 19.

02:00: VSV 3,9 m/s, byvind 6,8 m/s, +4,9°C, vattenstånd -4 cm.
08:00: N 4,6 m/s, byvind 9,4 m/s, +4,5°C, vattenstånd -7 cm.
14:00: NV 8,9 m/s, byvind 11,5 m/s, +6,5°C, vattenstånd -10 cm.
20:00: NNV 4,9m/s, byvind 14,8 m/s, + 6,8°C, vattenstånd -18 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:40 och ner 19:53.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson, Eva Åkesson, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 06:00-10:00, 26 nät 10:00-12:00 och 1 nät 12:00-13:00 (109 nättimmar).
31 burar i Kausan 07:30-20:30 och 12 burar på Playan 07:45-20:45 (559 burtimmar).
Fröfälla 07:30-20:30 (13 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Knölsvan: De höll till i Kausan under eftermiddagen och på kvällen stod de på en sten SV om Lilla bryggan. De såg ut att vara omärkta. Två gånger tidigare har ett knölsvanpar gästat Nidingen utan att stanna mer än en dag, nämligen 17/3 resp. 24/3.
Gravand: 4 par närvarande samtidigt mellan Lilla bryggan och SMHI:s väderstation 07:45.
Svart rödstjärt: Den omärkta adulta hanen sedan i förrgår var fortfarande kvar i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
32 individer av 7 arter:
Kungsfågel 4, gärdsmyg 6, taltrast 1, rödhake 17, järnsparv 1, domherre 2 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 56 och i år totalt till 793.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
En egen kontroll av en skärsnäppa som ringmärktes som 2K 1 maj 2014 och därefter kontrollerats nästan varje vår på Nidingen sedan dess.
En skärpiplärka märkt som bounge i en kull om 4 ungar här på Nidingen 30 maj 2020 kontrollerades och färgringmärktes idag efter nätfångst vid Kruthuset.
Dessutom följande korttidskontroller: Skärsnäppa 1, kungsfågel 6, gärdsmyg 1, koltrast 1, rödhake 1 och järnsparv 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Den Anders som var här på besök 22-23 mars med sin hund återkom under kvällen med båt och två kompisar. De hade nu hyrt Tvättstugan av Stefan tills imorgon.

VID DATORN
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.