DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 23 JUNI 2021

 

VÄDER

Efternatten och morgonen började med växlande molnighet. I gryningen märkbart fuktigare i luften och på vegetationen, god sikt, svag vind från NV och ca 15 plusgrader. Fortsatt växlande molnighet eller i det närmaste molnfritt resten av dagen.

Min temp: +15,2°C kl. 02. Max temp: +18,0°C kl. 17.

 

02:00: V 1,9 m/s, byvind 2,5 m/s, +15,2°C, vattenståndet +3 cm.

08:00: N 3,6 m/s, byvind 5,0 m/s, +16,8°C, vattenstånd +6 cm.

14:00: NV 9,1 m/s, byvind 10.5 m/s, +17,3°C, vattenstånd +2 cm.

20:00: NNV 6,9 m/s, byvind 10,1 m/s, +17,6°C, vattenstånd +1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:19 och ner 22:11.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Malin Unger med sonen Charlie, Anette Unger och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:15-10:15 (168 nättimmar).

Lagning av nät 1A och sittöverdrag på den ena labstolen.

 

OBSERVATIONER

KENTSK TÄRNA: Ett ex sågs förbiflygande.

GLUTTSNÄPPA: Ett ex hördes ett par gånger över Playan under morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

35 individer av 3 arter:

Tobisgrissla 20 pull, stare 14 och koltrast 1 pull.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 411 och i år till 4 090 av 73 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna kontroller:

En av årets märkta koltrastungar 16 juni kontrollerades idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Gräsklippning och guidning.

 

ÖVRIGT

Idag fortsatte vi boungeringmärkningen av tobisgrisslor i deras naturbon mellan norra delen av Västudden och soptippen.

Stefan och Jum kom ut med 8 gäster som skall övernatta.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.