DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 21 APRIL 2021

VÄDER

  • Lätt överskyad natt med god sikt. Det långvariga högtrycket har nu gett med sig och lufttrycket var i gryningen kring 1011 hPa. Vattenståndet höjdes därmed ganska markant. Snabbt mulnande 04:30 och markant vindökning. Från 08:30 lika snabbt uppklarnande igen och 1008 hPa lågtryck, som fortsatte falla under em.
    Vid 18-tiden vred vinden till NV och ökade snabbt i styrka. Minimitemp kl 20 var drygt en grad lägre än kl 06 i morse.

Min temp: +5,3°C kl. 20. Max temp: +10,2°C kl. 15.

02:00: V 5,0 m/s, byvind 6,2 m/s, +7,9°C, vattenståndet +18 cm.
08:00: VNV 11,7 m/s, byvind 14,7 m/s, +7,2°C, vattenstånd +11 cm.
14:00: VNV 9,8 m/s, byvind 13,7 m/s, +8,9 °C, vattenstånd +26 cm.
20:00: NV 13,5 m/s, byvind 17.9 m/s, + 5,3°C, vattenstånd +18 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:50 och ner 20:34.

PERSONAL
Maud Ygge, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Tommy Järås och Göran Andersson.

VERKSAMHET
11 nät 04:45-10:45 (66 nättimmar).
Fröfällan i Kausahörnet igång 11:00-17:00 (6 fröfälletimmar).
12 vadarburar på Playan 05:45-21:00 (180 burtimmar).

OBSERVATIONER

ALFÅGEL – Överraskande obs … en flock på elva (11!) allor tillsammans med ca 60 sjöorrar.
En av ”algubbarna” var nästan klar med häckningsdräkten.

HAVSSULA – närmare ett tjog sträckande och födosökande äldre individer, varav två 4K.

SKÄRSNÄPPA – minst 300 ex under em och kvällen.

BREDSTJÄRTAD LABB – en ljus 3K-individ upptäcktes 08:04 i norr.
Initialt trodde vi att det var en storlabb, när den attackerande en havstrut i drygt en minut och storleken kunde uppskattas.
Labben gav upp och fortsatte söderut.
Passerade Västudden och utanför Kausahamnen var det bråk med trutar igen, innan resan fortsatte 08:09 innanför Klockfotsrevet.

PILGRIMSFALK – Jagade längs Nordstranden klockan 08:01-08:05.

TORNFALK – Sågs en stund över Västudden på morgonen.

SVARTHÄTTA – en hanne fångades i nät 5E på ”Torget” under morgonen. Första för i år på Nidingen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
41 individer av 11 arter:
skärsnäppa 3, TOBISGRISSLA 1, gransångare 5, SVARTHÄTTA 1, gärdsmyg 3, rödvingetrast 1,
taltrast 2, rödhake 20, bofink 1, bergfink 3 och gråsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 750 och i år totalt till 1487.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Drygt 20 avlästa silltrutar, varav två danska.
Vattenrall, samma som igår, och en koltrasthona i Fröfällan.
Skärsnäppa, tre kontrollerade från burarna på Playan.
TOBISGRISSLA, märkt som bounge 14 juni 2012. Samtidigt togs partnern, en omärkt individ.

ÖVRIGT

* Sommaren 1971 ringmärktes den första tobisgrisslan på Nidingen av Uno Unger. Det är alltså snart 50 år sen!

* Tommy har lagt in de senaste nymärkningarna och kontrollerna i Fagel.

* Ca 20 nya fågelpåsar av olika storlekar, som sytts upp på Öland, gjordes i ordning med snören av Annelotta.

VID DATORN
Göran Andersson

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.