DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 13 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Svag sydvästvind, mulet och disigt under tidiga morgonen. Vid sjutiden kom en liten kallfront norrifrån med en kortvarig men kraftig regnskur. Därefter klarnade det upp och vinden vred till nordost och ökade till frisk. Vid middagstid avtog vinden och det blev behagligt sensommarväder under resten av dagen.

 

02:00: V 5 m/s, byvind 7 m/s, +16°C, vattenstånd +21 cm.

08:00: NO 9 m/s, byvind 11 m/s, +15°C, vattenstånd +17 cm.

14:00: NO 2 m/s, byvind 6 m/s, +19°C, vattenstånd +15 cm.

20:00: NV 4 m/s, byvind 6 m/s, +17°C, vattenstånd +6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:41 och ner 19:34.

 

PERSONAL

Mikael Hake, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Alf Pettersson, Kjell Wallin och Mats Wallin.

 

VERKSAMHET

25 nät 05:45-07:15, 20 nät 08:30-10:00 samt 25 nät 10:00-17:00. Totalt 242,5 nättimmar.

22 burar i Kausan och 3 burar vid Stora Bryggan 06:00-10:00. 22 burar i Kausan och 3 burar vid Stora Bryggan samt 14 burar på Playan 10:00-20:00. Totalt 490 vadarburstimmar.

 

OBSERVATIONER

SPARVHÖK – 3 ex. passerade mot söder under dagen.

MYRSPOV – Fyra 1K-fåglar kvar.

ROSKARL – 7 rastande ungfåglar idag.

KUSTSNÄPPA – En ungfågel i Kausan liksom tidigare.

ENKELBECKASIN – 2 rastande.

TORNFALK – En 1K-fågel rastade på ön under dagen.

STENFALK – 2 sydsträckande och 2 rastande.

HUSSVALA – 4 ex. höll till runt Nya fyren idag.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

273 individer av 15 arter:

Lövsångare 9, Gransångare 1, Svarthätta 3, Trädgårdssångare 1, Ärtsångare 1, Kungsfågel 9, Taltrast 1, Grå flugsnappare 2, Rödhake 207, Rödstjärt 29, Stenskvätta 1, Gulärla 1, Ängspiplärka 1, Skärpiplärka 4 och Bergfink 3.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 481 och i år till 6128 av 88 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller: Koltrast 1, Järnsparv 1 och Skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

En härlig fågeldag. När vi kom ut för att sätta upp näten i gryningen möttes vi av svaga vindar, dis och knäppande rödhakar. Det verkade lovande. Första nätrundan infriade alla våra högt ställda förväntningar med råge, då vi fann ett stort antal fåglar hängande i näten. Det blev full aktivitet på stationspersonalen och vi förberedde oss på en mycket hektisk fortsättning på dagen. Tyvärr passerade en liten kallfront som förde med sig en kort men kraftig regnskur redan efter en timma, så vi fick hastigt dra ihop alla nät. Efter en ytterligare en timma hade näten torkat så pass mycket att vi åter kunde sätta upp dem. Då hade det emellertid börjat blåsa en frisk nordostvind, vilket gjorde det betydligt svårare att bedriva något vettig nätfångst. Det hade även klarnat upp och det var uppenbart att det inte längre var lika mycket fåglar som anlände till ön som det hade varit tidigt under morgonen. Trots det blev det fortsättningsvis en hygglig tillströmning av nya rastande fåglar under så gott som hela dagen och summan ringmärkta fåglar landade till slut på 273 individer. Det är faktiskt hela årets bästa dagssumma här på Nidingen! I morgon utlovas svaga växlande vindar och vi ser nu med spänning fram mot vad morgondagen kan bjuda på i fågelväg. Fortsättning följer…

 

VID DATORN

Mikael Hake

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.