DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 12 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Frisk vind mellan väst och sydväst hela dagen. Halvklart till mulet och endast någon kort regnskur.

 

02:00: SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +18°C, vattenstånd +10 cm.

08:00: V 7 m/s, byvind 9 m/s, +17°C, vattenstånd +9 cm.

14:00: SV 6 m/s, byvind 12 m/s, +18°C, vattenstånd +10 cm.

20:00: V 8 m/s, byvind 11 m/s, +17°C, vattenstånd +15 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:39 och ner 19:37.

 

PERSONAL

Mikael Hake, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Alf Pettersson, Kjell Wallin och Mats Wallin.

 

VERKSAMHET

14 nät 05:45-09:45. Totalt 56 nättimmar.

11 burar i Kausan 05:30-10:00, 22 burar i Kausan och 3 burar vid Stora Bryggan 10:00-20:00. Totalt 299,5 vadarburstimmar.

Konstant spaning över havet 06:30-12:00.

 

OBSERVATIONER

SVÄRTA – 5 ex. mot söder.

SJÖORRE – 55 mot söder.

HAVSSULA – 99 ex. passerade mot söder fram till middagstid.

MYRSPOV – Fyra 1K-fåglar kvar.

ROSKARL – 8 rastande ungfåglar idag.

KUSTSNÄPPA – En ungfågel i Kausan liksom tidigare.

STORLABB – 1 adult mot söder.

BREDSTJÄRTAD LABB – 1 adult ljus fas mot söder.

KUSTLABB – Likaså 1 adult ljus fas mot söder. Samtliga tre labbar sågs under morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

4 individer av 3 arter:

Myrspov 1, Svarthätta 1 och Skärpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 208 och i år till 5855 av 88 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller: Myrspov 2, Rödstjärt 1 och Skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

Den friska västvinden medförde att vi endast kunde sätta upp ett begränsat antal nät under morgonen. Nu spelade detta i och för sig inte så stor roll, då det ändå inte hade kommit några nya fåglar till ön under natten. Det blev till att spana över havet istället under morgonen. Inte så mycket att hämta där heller faktiskt men det blev i alla fall några trevliga observationer, bland annat av tre arter labbar. Det har alltså varit en mycket avslagen dag på fågelfronten och man kan väl lugnt konstatera att den nya personalen har fått en mjukstart på veckan. Hur som helst, nu ser vi framåt med tillförsikt. I natt skall vinden avta och under resten av veckan kommer ostvindar att dominera luftflödet. Ser rätt bra ut…

 

VID DATORN

Mikael Hake

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.