DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 14 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Svag till måttlig vind mellan syd och sydost. Växlande molnighet men uppehåll. God sikt.

02:00: S 2 m/s, byvind 4 m/s, +16°C, vattenstånd +9 cm.

08:00: SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +15°C, vattenstånd -6 cm.

14:00: S 6 m/s, byvind 7 m/s, +16°C, vattenstånd +2 cm.

20:00: S 7 m/s, byvind 8 m/s, +16°C, vattenstånd -5 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:43 och ner 19:42.

 

PERSONAL

Mikael Hake, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Alf Pettersson, Kjell Wallin och Mats Wallin.

 

VERKSAMHET

25 nät 05:45-10:45 och 17 nät 16:00-17:30. Totalt 150,5 nättimmar.

22 burar i Kausan och 3 burar vid Stora Bryggan samt 14 burar på Playan 05:30-20:00. Totalt 565,5 vadarburstimmar.

Klippt gräs i nätgatorna.

 

OBSERVATIONER

SJÖORRE – 10 ex. mot söder.

HAVSSULA – 4 adulter passerade mot söder under dagen.

TOPPSKARV – 295 ex. inräknades på Klockfotsrevet.

SPARVHÖK – 2 ex. passerade mot söder under dagen.

MYRSPOV – Endast två 1K-fåglar kvar på ön.

ROSKARL – 2 rastande ungfåglar idag.

KUSTSNÄPPA – En ungfågel i Kausan idag också.

ENKELBECKASIN – 2 rastande.

STENFALK – 1 rastande.

PILGRIMSFALK – 1 ex. sträckte mot sydväst över ön.

SÄVSÅNGARE – Höstens andra och årets tionde individ ringmärktes.

GÄRDSMYG – Höstens tre första individer fångades och ringmärktes.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

130 individer av 15 arter:

Lövsångare 9, Gransångare 1, Sävsångare 1, Trädgårdssångare 1, Kungsfågel 1, Gärdsmyg 3,

Taltrast 1, Rödhake 92, Svartvit flugsnappare 1, Rödstjärt 2, Järnsparv 2, Ängspiplärka 6, Skärpiplärka 6, Bergfink 3 och Sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 611 och i år till 6258 av 88 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Främmande kontroller: En ung rödstjärtshanne med norsk ring kontrollerades under morgonen.

Egna korttidskontroller: Skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Gräsklippning 1,5 timmar.

 

ÖVRIGT

Ännu en fin dag fågelmässigt om än inte lika vass som gårdagen. Rödhakarna fortsätter att dominera i fångsten och när det gäller övriga ringmärkta arter kan man konstatera att vi nu befinner oss i en ”brytpunkt” mellan tidig och sen höst. En del tidiga flyttare som diverse sångare och flugsnappare varvas med sena flyttare i skepnad av bl.a. trastar, finkar, kungsfåglar samt järn- och sävsparvar. Idag fick vi ytterligare en liten ”touch” av vad som komma skall då höstens första gärdsmygar dök upp här på ön.

Kul med dagens främmande kontroll! Norge höll ju val under gårdagen och uppenbarligen hade den märkta unga rödstjärtshanne vi fångade under morgonen gjort valet att lämna landet och flyga till Nidingen. Mycket klokt…

I övrigt kan nämnas att Lasse Hellberg kom ut vid 10-tiden med en person från SMHI som gjorde service på väderstationen. Vi tackar allra mjukast för kaffebrödet!

 

VID DATORN

Mikael Hake

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.