DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 15 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Måttlig-frisk vind mellan sydost och ost. Halvklart-mulet, uppehåll och god sikt under dagen. Mot kvällen allmänt mulnande och regn.

02:00: SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +16°C, vattenstånd +18 cm.

08:00: O 7 m/s, byvind 8 m/s, +15°C, vattenstånd +3 cm.

14:00: SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +18°C, vattenstånd +17 cm.

20:00: O 8 m/s, byvind 11 m/s, +17°C, vattenstånd -3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:45 och ner 19:29.

 

PERSONAL

Mikael Hake, Henning Svendsen, Ulf Ståhle, Alf Pettersson, Kjell Wallin och Mats Wallin.

 

VERKSAMHET

25 nät 05:30-11:00. Totalt 137,5 nättimmar.

18 burar i Kausan och 7 burar söder om Stora Bryggan samt 14 burar på Playan 05:30-17:00. Totalt 448,5 vadarburstimmar.

Klippt gräs och röjt buskar.

 

OBSERVATIONER

HAVSSULA – 11 mot söder under kvällen.

FISKGJUSE – 1 ex. passerade mot söder under morgonen.

SPARVHÖK – 4 ex. mot söder under dagen.

KUSTPIPARE – En 1K-fågel rastande.

MYRSPOV – Idag åter fyra 1K-fåglar rastande.

ROSKARL – 4 rastande ungfåglar här idag.

KUSTSNÄPPA – Två 1K-fåglar rastande.

ENKELBECKASIN – 2 rastande även idag.

TORNFALK – 2 mot söder.

LÄRKFALK – 1 ex. sträckte mot söder högt över ön tillsammans med en sparvhök.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

20 individer av 6 arter:

Gärdsmyg 5, Rödhake 7, Järnsparv 1, Skärpiplärka 4, Bergfink 1 och Sävsparv 2.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 631 och i år till 6278 av 88 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga kontroller idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Gräsklippning 3 timmar. Buskröjning 3 timmar.

 

ÖVRIGT

Tyvärr lite lugnare på fågelfronten idag jämfört med föregående två dagar. Det blev därför lite tid över till andra aktiviteter som till exempel trädgårdsarbete. Så gott som samtliga öns gräsytor klipptes och dessutom ”snaggades” några utvalda fläder- och vresrosbuskar så att vi nu åter har fin utsikt över havet från vår ”gårdsplan”.

Dagens stora begivenhet var dock att samtliga medlemmar av stationspersonalen fick ett sverigekryss – inte på sin fågellista utan på sin däggdjursdito. När vi, under eftermiddagen, spanade över havet norr om Nidingen uppenbarade sig helt plötsligt fyra delfiner(!). Efter att bland annat ha sett djuren hoppa över vattenytan vid några tillfällen kunde vi till slut bestämma dem till art, nämligen Öresvin (Tursiops truncatus) även kallad Flasknosdelfin. Enligt artportalen är detta det första fyndet i Halland som gjorts under de senaste 25 åren. Snacka om trevlig överraskning!

 

VID DATORN

Mikael Hake

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.