DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 6 MAJ 2020

VÄDER
Åter igen en efternatt och gryning med nästan helt molnfri himmel och mycket god sikt. Senare under förmiddagen uppträdde en del höga slöjmoln men solen flödade på bra ändå.

Min temp: +7,6 °C kl. 04-05. Max temp: +11,3°C kl. 16.
Nederbörd: Ingen.

02:00: VNV 4,5 m/s, byvind 6,1 m/s, +8,3°C, vattenstånd -9 cm.
08:00: V 8,6 m/s, byvind 10,6 m/s, +8,3°C, vattenstånd -1 cm.
14:00: NV 9,5 m/s, byvind 11,4 m/s, +10,8°C, vattenstånd -10 cm.
20:00: NV 8,2 m/s, byvind 12,6 m/s, +10,3°C, vattenstånd -2 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön när den fungerar.

Solen gick upp 05:13 och ner 21:06.

PERSONAL
Eva Åkesson, Mikael Hake och Uno Unger.

VERKSAMHET
19 nät 04:15-09:00 och 13 nät 09:00-12:15 (133 nättimmar).
16 burar på Playan 19:30-23:00 (56 burtimmar).
Grästrimning av nätgator (2,5 tim).

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS – Ca 2300 ex fördelade på 8 flockar passerade österut rakt över Nidingen eller strax S om ön under tiden 06:00-07:05.
HAVSSULA – Ca 10 ex förbiflygande V om ön.
MYRSPOV – Ett ex rastade på östra delen av Playan vid 16:30-tiden innan den drog vidare norrut. Förmodligen en utfärgad hane.
ROSKARL – 5 ex (4 hanar + 1 hona) födosökande på Playan under eftermiddagen
STENFALK – Ett ex flög västerut över Västudden 08:00.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
15 individer av 7 arter:
Ängspiplärka 1, sädesärla 1, gärdsmyg 1, koltrast 1, gransångare 2, lövsångare 8 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 530 och i år totalt till 2 786.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
En skärpiplärkehane märkt som pullus (00) i juli 2017.
En skärpiplärka (troligen hane) märkt som årsunge (1K) i juli 2019.
En sädesärla märkt som årsunge i aug 2014 kontrollerades idag som en 3K+ hane.
En sädesärla märkt som årsunge i aug 2018 kontrollerades idag som en 3K+ hane.
En koltrast märkt som fjolåring (2K) i april 2017.
Egna korttidskontroller:
Skärpiplärka 1, gärdsmyg 1, rödhake 2, gransångare 1 och kungsfågel 1.

UPPDRAGSARBETE
Grästrimning (1 tim).

ÖVRIGT
*Mikael behövde sovmorgon idag och det passade ju bra då fångsten var minimal i den friska västvinden. Det tog han dock igen under eftermiddagen då han lät grästrimmen gå i 3,5 timmar i sträck.
*Alla märkningar och kontroller till dags dato är nu inlagda på FAGEL, men nu behövs en kraftansamling för att kontrolläsa alla märkningarna under april.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *